Laukos
Politika

Dūklavs un Pašvaldību savienība vienojas par ciešāku sadarbību meliorācijas sistēmu uzturēšanā0

J.Dūklavs un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdētājs Gints Kaminskis. Foto: Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS) šodien tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdi Gintu Kaminski un vienojās par Zemkopības ministrijas (ZM) un LPS turpmāko sadarbību lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku teritoriju attīstībā, informēja ZM pārstāvji.

Ņemot vērā to, ka aizvadītajā gadā īpaši aktualizējās jautājums par meliorācijas sistēmu stāvokli, ko būtiski ietekmē klimata pārmaiņas, ZM un LPS vienojās par nepieciešamību palielināt valsts budžeta finansējumu valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanai, kā arī izveidot valsts finansējuma modeli neatliekamu un sistēmisku meliorācijas projektu īstenošanai.

Tāpat puses vienojās apsvērt jaunus risinājumus koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanai un ekspluatācijai, kā arī veicināt melioratīvo datu apmaiņu starp pašvaldībām un meliorācijas kadastra informācijas sistēmas uzturētāju.

ZM un LPS vienojās, ka arī turpmāk sadarbosies Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pēc 2020.gada izstrādē, lai nodrošinātu efektīvāku Eiropas Savienības (ES) finansējuma izmantošanu. Viena no prioritātēm būs nodarbinātības iespējas lauku apvidos. Tāpat ZM atbalstīs Eiropas Komisijas iniciatīvas, lai rastu iespēju attīstīties lauku teritorijām, kas Latvijas gadījumā šobrīd būtiski atpaliek no vidējā ES lauku teritoriju attīstības līmeņa.

ZM un LPS nolēma, ka jāturpina darbs pie vietējās produkcijas izplatības veicināšanas vietējā tirgū un jāsekmē Latvijas produktu iekļaušanu publiskajos iepirkumos, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma sistēmas iespējas. Tāpat pašvaldības izvērtēs iespēju aktīvāk piedalīties ES programmā izglītības iestāžu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu.

Savukārt, lai nodrošinātu efektīvu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) apkarošanu un tālākas izplatīšanās ierobežošanu, ZM un LPS vienojās, ka pašvaldības nodrošina nobeigušos mežacūku līķu savākšanu un iznīcināšanu. Vienošanās paredz arī turpināt pašvaldību un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) sadarbību un pagarināt LPS un PVD noslēgto vienošanos par mežacūku līķu savākšanu un iznīcināšanu ĀCM riska zonās

LA.lv