Politika, Subsīdijas

Dzīs rokā 3000 meža īpašniekus, kuri nav pieteikušies kompensācijai “Natura 2000”

Lai uzrunātu vairāk nekā 3000 meža īpašniekus, kuri nav pieteikušies ikgadējai “Natura 2000” kompensācijai par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs no 11.aprīļa, kad sākas pieteikšanās maksājumam, līdz 22.maijam, kad tā noslēgsies, mērķtiecīgi sazināsies ar šiem saimniekiem.

“Natura 2000” meža kompensējošā maksājuma ikgadējais apmērs ir no 45 līdz 160 eiro par ha atkarībā no mežsaimnieciskā darbības ierobežojuma veida: aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, aizliegta galvenā cirte vai aizliegta kailcirte.

Lauku atbalsta dienesta (LAD) dati liecina, ka 2017.gadā apmēram 15 000 hektāru jeb ap 27% atbalsta tiesīgo platību netika pieteiktas šim kompensācijas maksājumam.

Tādēļ Valsts meža dienests (VMD) sadarbībā ar LAD un Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) identificējuši platības, kuras līdz šim nav pieteiktas kompensācijas maksājumam.

Kā norāda Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors Raimonds Bērmanis, kopumā 3043 meža īpašnieki nepiesakās uz “Natura 2000” kompensācijas maksājumu ar kopējo nepieteikto platību 15 465 ha.

“Pieteikties maksājumam nevar vien tad, ja kopējā atbalsta tiesīgā platība ir mazāka par 1 ha, taču šādi ir tikai 738 īpašnieki ar kopējo nepieteikto platību 526 ha. Tādēļ mūsu speciālisti sazināsies ar katru saimnieku, lai informētu par šādu iespēju un sniegtu atbalstu, ja nepieciešams, vienotā iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai LAD elektroniskajā pieteikšanas sistēmā,” sacīja Bērmanis.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieku konsultācijas pieejamas visos Latvijas reģionos, ar kontaktinformāciju var iepazīties mājaslapā www.mkpc.llkc.lv.

7 Komentāri

  1. Kāds ir koksnes pieaugums vienā hektārā vienā gadā(ņemsim briestaudzes vecumu)? Cik tagad maksā 1 kubikmetrs malkas? Cik kubikmetrus varēšu nopirkt par 45 eiro? Vai parastam lauciniekam, kurš izmanto malku , būs jēga saņemt ubaga grašus un vēl piemaksāt par malku, ja pašam sava malka mežā?

    1. ar rungu parasto lauksaimnieku aizdzīs uz pilsētu, lai maksā par siltumu, ūdeni, elektrību,apdrošināšanas, īres ……..un gaisu, kuru elpo. tas viss ir ar mērķi laukus dabūt tukšus un ļaudis paverdzināt. Plāns taču DAP jāpilda citādi miljoni no Eiropas aizies gar degunu. Un, kas notiek ar cilvēku parasto laukos nevienam neinteresē. Drīz sāksies vēja ģeneratoru bums, kas nevēlēsies, ka pie viņa mājas būvē, būs vien jādodas trimdā liela mērķa labā, lai atkal kādi fiksie zēni aizbildinoties ar zaļo enerģiju piebāztu kabatas, un tu cilvēks parastais tikai maksā un maksā oika, maksā oika maksā……

Atbilde uz a komentāru

Atcelt atbildi