Laukos
Lauku sēta

Cik govju un mājputnu ir “viena dzīvnieku vienība”?0

Franču baltās un Holmogoras zosis. Foto – Valdis Semjonovs

Jautājums. Cik govju un mājputnu ir “viena dzīvnieku vienība”? JĀNIS KRĀSLAVAS NOVADĀ

Atbild
: Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktora vietniece Iveta Ozoliņa.

Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 834 par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem ir teikts, ka dzīvnieku vienība ir nosacīts dzīvnieks, kas gadā ar kūtsmēsliem saražo 100 kilogramu slāpekļa.

Savukārt noteikumu 1. pielikumā ir noteikts, kādas dzīvnieku vienības atbilst atsevišķām lauksaimniecības dzīvnieku sugām un to vecuma grupām.

Slaucamajai govij atbilst 0,7 dzīvnieku vienības. Ja dzīvnieku novietnē ir 100 slaucamo govju, tad, liellopu skaitu (100) reizinot ar koeficientu 0,7, var aprēķināt, ka 100 govis atbilst 70 dzīvnieku vienībām.

Ja dzīvnieku novietnē ir 150 nobarojamo cūku, to skaitu (150) reizinot ar koeficientu 0,03, var aprēķināt, ka 150 cūkas atbilst 4,5 dzīvnieku vienībām.

Dējējvistai atbilst 0,006 dzīvnieku vienības. Ja novietnē ir 500 dējējvistu, tad, putnu skaitu (500) reizinot ar koeficientu 0,006, var uzzināt, ka 500 dējējvistas atbilst 3 dzīvnieku vienībām.

Trusim atbilst 0,024 dzīvnieku vienības. Ja novietnē ir 250 trušu, tad, trušu skaitu (250) reizinot ar koeficientu 0,024, var aprēķināt, ka 250 trušu atbilst 6 dzīvnieku vienībām.

Zosij atbilst 0,01 dzīvnieku vienība. Ja novietnē ir 50 zosis, tad, putnu skaitu (50) reizinot ar koeficientu 0,01, iznāk, ka 50 zosis atbilst 0,5 dzīvnieku vienībām.

LA.lv