Laukos
Politika

Dzīvnieku infekcijas slimību reģistrā būs arī stropu vabole un salamandru sēnīte0

Dzīvnieku infekcijas slimību saraksts papildināts ar vairākām reģistrējamām slimībām, paredz valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un informācijas sniegšanas kārtību.

Turpmāk valsts uzraudzība un kontrole attieksies arī uz bišu saimes parazītu – mazo stropu vaboli (Aethina tumida). Eiropas Savienības (ES) teritorijā mazo stropu vaboli pirmo reizi konstatēja Itālijā 2014. gadā, un tā joprojām tika konstatēta arī 2017. gadā. Līdz ar to pastāv vaboles izplatīšanās risks ES teritorijā. Tādēļ ir noteikta kārtība tirdzniecībai ar bišu un kameņu saimju sūtījumiem un šādu sūtījumu ievešanai citās ES dalībvalstīs.

Tāpat atsevišķās ES dalībvalstīs tikusi konstatēta salamandru saslimšana ar jaunu patogēnu – salamandru sēnīti Batrachochytrium salamandrivorans, kas dažām salamandru sugām var būt letāla, tādēļ ir noteikta kārtība tirdzniecībai ar salamandru sūtījumiem un šādu sūtījumu ievešanai ES dalībvalstīs.

Noteikumos precizētas vairākas reģistrējamās infekcijas slimības, izdalot no transmisīvās sūkļveida encefalopātijas slimību grupas atsevišķi skrepi un hroniskās novājēšanas slimību.

Savukārt no ziņojamo slimību saraksta svītrota zirgu infekcijas slimība – kumeļu ienāši, iekļaujot to reģistrējamo slimību sarakstā. Ir arī precizēts lašu infekciozās anēmijas nosaukums, bet no to sugu saraksta, kas ir uzņēmīgas pret Āfrikas cūku mēri, ir svītrota pekaru dzimta (Tayassuidae).

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, kas audzē un tur dažādu sugu dzīvniekus. Pēc Lauksaimniecības datu centra tīmekļa vietnē pieejamās informācijas, Latvijā uz šā gada 1.janvāri bija reģistrēts šāds saimniecību skaits:
1) govju audzēšanas saimniecības – 22 398;
2) aitu audzēšanas saimniecības – 3612;
3) kazu audzēšanas saimniecības – 2233;
4) mājputnu audzēšanas saimniecības – 3588;
5) cūku audzēšanas saimniecības – 4270;
6) mežacūku audzēšanas saimniecības – 0;
7) kažokzvēru audzēšanas saimniecības – 45;
8) savvaļas dzīvnieku audzēšanas saimniecības – 179;
9) zirgu audzēšanas saimniecības – 2796;
10) bišu audzēšanas saimniecības – 2947.

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv