Laukos
Politika

Eiropas Komisija gatavojas stingrāk uzraudzīt pārtikas cenas visos tās piegādes posmos0

Foto – Shutterstock

Pēc tam, kad Eiropas Komisija ir aizliegusi negodīgu tirdzniecības praksi un uzlabojusi ražotāju sadarbību, tā šodien nākusi klajā ar trešo lēmumu, lai uzlabotu taisnīgumu pārtikas piegādes ķēdē, proti, visā ķēdē padarīt pārredzamāku ziņošanu par cenām.

Kā informē EK pārstāvniecībā Latvijā, Eiropas Komisija iesniegusi priekšlikumu, kura mērķis ir darīt pieejamu būtisku informāciju par lauksaimniecības pārtikas produktu cenu noteikšanu visā pārtikas piegādes ķēdē.

Kā norāda EK, pārdošanas un pirkšanas cenu atšķirības var sniegt informāciju par starpniecības izmaksām (piemēram, transports, apdrošināšana, uzglabāšana u. c.) starp pārdevēju un pircēju. Labāka pārredzamība vairos paļaušanos uz taisnīgu attieksmi visos pārtikas piegādes ķēdes posmos. Lai efektīvi konkurētu pasaules tirgos, svarīga ir arī piekļuve savlaicīgai un viegli pieejamai informācijai par tirgus attīstību.

Lai gan patlaban ir pieejama plaša informācija par norisēm lauksaimniecības tirgos (cenas, produkcijas apjomi, krājumi u. c.), nav gandrīz nekādas tirgus informācijas par citiem nozīmīgiem tirgiem lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē, proti, tirgiem, kas pārtikas pārstrādes un mazumtirdzniecības līmenī darbojas starp lauksaimniekiem un patērētājiem.

Kā norāda EK, šāda situācija ļoti nelabvēlīgi ietekmē lauksaimniekus tirgū un mazina uzticēšanos godīgai tirdzniecībai. Šāda tirgus attīstības informācijas nesniegšana no pārstrādātāju un mazumtirgotāju puses tiek dēvēta par lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes “melno kasti”, kuru plānots novērst ar minēto priekšlikumu.

Ierosinātie pasākumi attieksies uz gaļas, olu, piena produktu, augļu un dārzeņu, laukaugu, cukura un olīveļļas nozari.

Katra dalībvalsts būs atbildīga par cenu informācijas un tirgus datu vākšanu. EK iesaka dalībvalstīm izvēlēties izmaksu ziņā visefektīvāko pieeju un mērķtiecīgi nepievērsties mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai mazinātu administratīvo slogu. Dalībvalstis datus paziņos Komisijai, kas savukārt tos publicēs savā lauksaimniecības un pārtikas produktu datu portālā un ES tirgus novērošanas centros. Turklāt ir būtiski nodrošināt dalībvalstu sniegtās informācijas precizitāti un savlaicīgu iesniegšanu, akcentē EK.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans norādīja, ka tirgus pārredzamības uzlabošana nodrošinās vienlīdzīgu piekļuvi cenu informācijai un lielāku skaidrību par šo informāciju, padarot pārtikas ķēdi taisnīgāku un līdzsvarotāku.

“Šie jaunie noteikumi papildinās nesen pieņemto direktīvu, ar kuru tiek aizliegta negodīga tirdzniecības prakse, nodrošinot plašākas iespējas vājākiem un mazākiem pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem. Šādu noteikumu ieviešana atspoguļo ievērojamo sabiedrības atbalstu, kāds visā ES vērojams attiecībā uz lauksaimnieku lomas stiprināšanu pārtikas piegādes ķēdē,” teica komisārs.

Saskaņā ar procedūrām priekšlikums ir publicēts sabiedriskai apspriešanai, kas ilgs četras nedēļas. Pēc tam to pieņems Eiropas Komisija, un ir plānots, ka tas stāsies spēkā sešus mēnešus pēc tā pieņemšanas.

Kā ziņots, EK 2016. gadā tika izveidota Lauksaimniecības tirgu jautājumu darba grupa, kuras mērķis ir novērtēt lauksaimnieku lomu plašākā pārtikas piegādes ķēdē un sniegt ieteikumus šīs lomas nostiprināšanai un uzlabošanai.

Pamatojoties uz šiem ieteikumiem, Komisija 2017. gadā veica sākotnējo ietekmes­ novērtējumu un īstenoja sabiedrisko apspriešanu par pārtikas piegādes ķēdes uzlabošanu, abos gadījumos aptverot trīs elementus: negodīga tirdzniecības prakse, ražotāju sadarbība un tirgus pārredzamība.

LA.lv