Laukos
Piensaimniecība

Kur veic govju eksterjera vērtēšanu?0

Ilustratīvs attēls. Foto – Valdis Semjonovs

Jautājums. Kur veic govju novērtēšanu? Zaiga Kārsavas novadā

Pēc Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un ciltsdarba nodaļas speciālistes Ligijas Ozoliņas teiktā, slaucamo govju eksterjeru vērtē uz vietas saimniecībā persona, kura saņēmusi sertifikātu.

Informāciju par sertificētajām personām attiecīgajā novadā vai tā tuvumā iespējams saņemt Lauksaimniecības datu centra mājaslapā www.ldc.gov.lv, sadaļā “Sertificēto personu saraksts”. Lai iegūtu kontaktinformāciju, kā arī vienotos par govju vērtēšanas laiku, nepieciešams sazināties ar šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju.

Latvijā piena liellopu ciltsdarbā pastāv divas organizācijas: Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība (tālr. 29109855) un Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija (tālr. 29510705).

LA.lv