Laukos
Politika

Elektroniskas saimniecības par pusmiljonu0

Foto: Fotolia

Lai vienkāršotu saimniecību pārvaldības procesu, septiņas ar lauksaimniecību saistītas institūcijas un septiņi lauksaimnieki sākuši sadarbību, lai izstrādātu elektroniskajā vidē pieejamu lauku saimniecības pārvaldes sistēmu.

Ar jauninājumu tiks atvieglots saimniecības pārvaldības process, piedāvājot sistēmā veikt dažādas funkcijas: lauku kartēšana, augu maiņas plāns, augu mēslošanas plāns, lauku vēstures pārskats, dzīvnieku kustības grafiks, barības vajadzības plānošana, rēķini, atskaites, uzglabāšana, produkcijas uzskaite, resursu uzskaite (darbaspēks, tehnika, izej­vielas), noslodzes un kustības plānošana; mašīnu servisa/apkopes karte, esošo finanšu datu/rādītāju analīze (ienesīgums, likviditāte, fondu un investīciju atdeve utt.), tiešo ražošanas izmaksu analīze (pa kultūraugu/lopu grupām; salīdzinājums ar citām nozares saimniecībām), situāciju modelēšana (izvēloties jaunu nozari; saimniekošanas metodi u.­tml.), budžeta plānošana, kontrole u.c.

Sistēmas izveides plānotās kopējās izmaksas ir 449 700 eiro, no kurām 90% finansēs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, atlikušos 10% – projekta partneri. Projekta lielāko daļu aizņems tehniskās specifikācijas izveide (tehnoloģiskie modeļi, algoritmi u. tml.) un programmēšanas process. Sistēmas izveide un nodošana lietošanā plānota līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Vadošais partneris: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Projekta partneri:
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte
• Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”
• Biedrība “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija”
• Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS”
• Gaļas liellopu audzētāju biedrība
• Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
• Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)
• Jelgavas novada ZS “GAIDAS”
• SIA “Lekstes upenes”
• SIA “Milkosa”
• Tukuma rajona Irlavas pagasta ZS “LEJAS RIEPJI”
• Mētrienas pagasta ZS “PRIEŽUKALNS”
• Vītiņu pagasta ZS “IMANTAS”
• Murmastienes pagasta I. Grudula zemnieku saimniecība “KRŪKĻI”

LA.lv