Laukos
Lauku sēta

Kāpēc mazā saimniecībā nepieciešama ganāmpulka pārraudzība?0

Foto – Shutterstock

Jautājums. Vēlos uzzināt, kāpēc lopkopībā nepieciešama piena pārraudzība un kāda ir tās nozīme. Manā ganāmpulkā ir astoņas slaucamas govis. Kaimiņu saimniecībā pārraugs ir, prasa par vienu govi trīs eiro. Vai no valsts vai ES ir kāds atbalsts?

Pārraudzība ir brīvprātīga, nav obligātas prasības to veikt. Pārraudzību reglamentē Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumi Nr. 13 “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība”. Saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumu pārraudzība ir process, kas nodrošina kvantitatīvus un kvalitatīvus datus par lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāti un eksterjeru un šo datu reģistrēšanu.

Pārraudzība sniedz ganāmpulka īpašniekam informāciju par govju produktivitāti: gan par izslauktā piena daudzumu, gan piena kvalitāti – tauku un olbaltumvielu saturu. Tāpat tiek novērtēts govs eksterjers un citas pazīmes. Pārraudzības informācija ir nozīmīga gan barības devu plānošanai, gan dzīvnieku izlases veikšanai ganāmpulkā un sēklošanas plānu sastādīšanai. Tātad pārraudzība ļauj ganāmpulka īpašniekam uzlabot saimniecības efektivitāti un straujāk uzlabot mājlopu kvalitāti.

Saimniecībām, kas nodarbojas ar piena lopkopību, iespējams saņemt ciltsdarba maksājumus un brīvprātīgi saistīto atbalstu (BSA). Lai saņemtu šos atbalstus, viena no prasībām ir ganāmpulka pārraudzība, lai būtu iespējams atlasīt atbalsttiesīgos dzīvniekus ar noteiktu izslaukumu standarta laktācijā. Ciltsdarba maksājumiem noteiktais minimālais govs izslaukums ir 5000 kg, bet BSA – 5500 kg noslēgtā standarta laktācijā.

Ja ganāmpulks neveic pārraudzību, tad par mājlopiem nav produktivitātes datu Lauksaimniecības datu centrā, tādējādi nav iespējams aprēķināt atbalstu.

LA.lv