Graudkopībai, Tehnika

Inovāciju zelts un sudrabs no Agritechnica 2011

Nobeigums. Sākumu lasiet Agro Topa novembra un decembra numurā

Sudraba medaļas

John Deere Harvest Lab – zaļās masas analīze novākšanas procesā

Zālāji un kukurūza ir kļuvuši par plaša patēriņa preci biogāzes ražotājiem un liellopu audzētājiem. Tomēr novāktās masas novērtēšanas principi pēc ražas un sausnas daudzuma vairs īsti nav piemēroti kvalitātei atbilstīgas cenas noteikšanai. Izmantojot NIRS tehnoloģiju un datus no precīzi kalibrētām raksturlīknēm, tagad jau ražas novākšanas procesā iespējams noteikt ne tikai sausnas daudzumu, bet arī galvenos barības raksturlielumus (cukuri, proteīns, ciete, apēdamā un neapēdamā kokšķiedra, pelni). Izmantojot šos rezultātus, iespējams precīzāk noteikt patieso barības vērtību tirdzniecības mērķiem, kā arī izvērtēt konkrētā materiāla novākšanas laika atbilstību kvalitātei. Tāpat datus iespējams izmantot skābēšanas procesa optimizēšanai un barības sagremojamības uzlabošanai.

Toni–Telematics datu pārraide

Toni–Telematics on Implement sistēma nodrošina visa agregāta (traktors un uzkarināmā mašīna) fiksēto datu pārraidi tieši uz saimniecības datoru. Saimniecības vadītājam tādā veidā tiek nodrošināta pieeja visu konkrētā brīdī strādājošo agregātu darba raksturlielumiem. Ja nepieciešams, vadītājs, sēžot birojā, pat var optimizēt tehnikas regulējumus. Dati no traktora un uzkarināmās mašīnas tiek savākti un pārraidīti no jebkura ražotāja sistēmām caur ISOBUS termināli. Tādā veidā iespējams ļoti precīzi dokumentēt gan izsējas normas, gan arī izsmidzināšanas un izkliedēšanas devas. Datu analizēšana dod iespējas nepārsniegt ražīguma rezerves, savstarpēji koordinēt dažādu mašīnu darbu, kā arī optimāli izplānot nepieciešamās tehnikas un darbaspēka vajadzības. Claas Agrosystems partneri programmatūras izstrādē ir Amazonen Werke, Horsch Maschinen GmbH, Kamps de Wild BV, Lemken GmbH & Co.KG, SGT Schönebeck un Zunhammer GmbH. Medaļa par inovāciju faktiski pienākas visām šīm firmām kopā, jo tas ir bijis izcils kopdarbs.

Machine Sync – graudu novākšanas procesa optimizēšanai
JDmachinesync

Novācot graudus ar vairākiem kombainiem lielos laukos vai arī gluži pretēji – sadrumstalotos reģionos, tieši graudu izkraušana mēdz kļūt par ražas novākšanas efektivitāti limitējošu faktoru, jo traktoristi ar graudu piekabēm nezina ne to, cik kura kombaina bunkurs tai brīdī ir pilns, ne arī konkrētā kombaina atrašanās vietu un kustības virzienu uz lauka. Šī izkraušanas loģistikas problēma ir īpaši aktuāla darbā kalnainos apvidos, naktī un gadījumā, ja tiek pļauts mazos laukos.

John Deere loģistikas optimizēšanas sistēma sastāv no raidītāja un uztvērēja kombinācijas, kas raida un saņem signālus starp traktoru un kombainu. Traktorists monitorā redz konkrētā kombaina bunkura pildījumu, atrašanās vietu un kustības virzienu uz lauka. Vienlaikus sistēma piedāvā iespējas pēc koordinātām precīzi atrast kombainu, strādājot mazos lauciņos. Lai novērstu nepamatotas dīkstāves vai lieku kombaina braukāšanu pa lauku ar pilnu bunkuru, sistēma vispirms atrod to kombainu, kuram tai brīdī ir pilnākais bunkurs. Machine Sync tātad ir sistēma, kas ievērojami optimizē graudu izkraušanas procesu uz lauka un starp laukiem, kā arī ir ievērojams uzlabojums visa graudu novākšanas procesa ražīguma uzlabošanā.

Seedector – sistēma materiāla 
plūsmas mērīšanai cauruļvados

SeedectorIespējami īsais sistēmas nosaukums – Radara ierīce reālās materiāla plūsmas noteikšanai. Seedector ir izveidota, balstoties uz jaunu tehnisko risinājumu, lai ar radara palīdzību spētu precīzi noteikt produkta plūsmas intensitāti cauruļvados. Lai skaitītu atsevišķus graudus vai noteiktu materiāla plūsmas intensitāti, tiek veikta atsevišķu graudu vai materiāla plūsmas atstaroto radara mikroviļņu uzskaite. Šādu sensoru sistēmu ar integrētu elektroniku ērti izmantot, piemēram, minerālmēslu izkliedētājos, sējmašīnās, lai nodrošinātu izsējas normas vienmērības kontroli, konstatētu sēklu vadu nosprostošanās gadījumus, pārliecinātos par plūsmas pārtraukšanu konkrētos sēklu vados vai arī lai uzturētu konkrēto sistēmas regulējumu. Jaunajai sistēmai ir vienkārša un ērti lietojama konstrukcija, tā ir kompakta, ērti piestiprināma, lēta un izturīga pret saskari ar augsnes daļiņām. Ar šādām priekšrocībām sistēmai ir liels potenciāls, lai to plaši izmantotu lauksaimniecības mašīnbūvē.

HeadlandControl 
minerālmēslu izkliedēšanas sistēma
HeadlandControl

Amazone HeadlandControl minerālmēslu izkliedēšanas sistēma ļauj optimizēt minerālmēslu izkliedētāja darbu, strādājot lauka malās, kas var būt dažādas – apgriešanās zonas, dažādi grūti apstrādājami zemes ķīļi un tamlīdzīgi. Respektīvi, zonas, kurās pastāv liels risks vairākkārtīgai izkliedēšanai, ievērojami palielinot faktisko izkliedes devu. Patiesībā arī mūsdienās šīs zonas ir ļoti grūti apstrādāt precīzi.

HeadlandControl sistēma sastāv no automātiski ieslēdzamas un izkliedes diskā iestrādātas robežu apstrādes ierīces (AutoTS), kā arī programmatūras, kas vada tikko pieminēto iekārtu, analizējot izkliedējuma vēdekļu pārklājumu trijās dimensijās un ieregulējot atbilstošo izkliedēšanas devu. HeadlandControl programmatūra ir ielādēta Amapad ISOBUS terminālī un komunicē ar izkliedētāju ar ISOBUS palīdzību. Izkliedes raksturlielumi visā izkliedēšanas platumā tiek pielāgoti tā, lai sektoros, kur iespējams vairākkārtīgs pārklājums, tas būtu pēc iespējas mazāk intensīvs, vienlaikus nesamazinot izkliedes devu. Tādā veidā tiek panākta maksimāla minerālmēslu izmantošana, saglabājot augstas ražas potenciālu arī šajās riska zonās. Tāpat iespējams pilnībā izpildīt vides aizsardzības prasības un maksimāli samazināt augu barības vielu izskalošanās riskus, ja ir optimāls augu blīvums. Turpretī augstā automatizācijas pakāpe nodrošina operatoram maksimāli ērtus darba apstākļus.

Seedector – sistēma materiāla 
plūsmas mērīšanai cauruļvados

Iespējami īsais sistēmas nosaukums – Radara ierīce reālās materiāla plūsmas noteikšanai. Seedector ir izveidota, balstoties uz jaunu tehnisko risinājumu, lai ar radara palīdzību spētu precīzi noteikt produkta plūsmas intensitāti cauruļvados. Lai skaitītu atsevišķus graudus vai noteiktu materiāla plūsmas intensitāti, tiek veikta atsevišķu graudu vai materiāla plūsmas atstaroto radara mikroviļņu uzskaite. Šādu sensoru sistēmu ar integrētu elektroniku ērti izmantot, piemēram, minerālmēslu izkliedētājos, sējmašīnās, lai nodrošinātu izsējas normas vienmērības kontroli, konstatētu sēklu vadu nosprostošanās gadījumus, pārliecinātos par plūsmas pārtraukšanu konkrētos sēklu vados vai arī lai uzturētu konkrēto sistēmas regulējumu. Jaunajai sistēmai ir vienkārša un ērti lietojama konstrukcija, tā ir kompakta, ērti piestiprināma, lēta un izturīga pret saskari ar augsnes daļiņām. Ar šādām priekšrocībām sistēmai ir liels potenciāls, lai to plaši izmantotu lauksaimniecības mašīnbūvē.

Pievienot komentāru