Laukos
Piensaimniecība

Īri izgudro skārienjutīgu displeju slaukšanas karuseļu uzraudzībai fermās0

Jo īsāks ir govju slaukšanas laiks, jo mazāku laiku govīm pirms slaukšanas ir jāuzturas priekšslaukšanas laukumā. Uzturēšanās laika saīsināšana priekšslaukšanas laukumā ir būtisks faktors govju klibuma samazināšanai, kā arī dzīvnieku labturības uzlabošanai.

Saimniecībās, kur lieto karuseļa tipa slaukšanas iekārtas, slaukšanas ilgums lielā mērā atkarīgs no karuseļa platformas griešanās ātruma. Tā optimizēšana nav vienkārša pat pieredzējušiem slaucējiem. Tas novērojams visbiežāk tad, kad karuseļa platformas griešanās ir jāaptur, lai govij slaukšanas laikā kādu iemeslu dēļ veiktu tesmeņa veterināro apstrādi.

Īru slaukšanas tehniku ražojošā firma Dairymaster karuseļa platformas griešanās ātruma kontrolei un vadīšanai ir izstrādājusi jaunākās paaudzes sistēmu Dairymaster Mission Control.

Šajā sistēmā ir integrēta OptiCruise-System, kas, balstoties uz katras govs iepriekšējo slaukšanu vēsturi, aprēķina nākamajā slaukšanas reizē gaidāmo izslauktā piena daudzumu. Izmantojot mākslīgā intelekta metodes un atbilstošus matemātiskos modeļus, tiek optimizēts karuseļa platformas griešanās ātrums.

Dairymaster Mission Control skārienjutīgais displejs dod iespēju apkalpojošajam personālam slaukšanas laikā iegūt pilnīgu acumirkļa informāciju par katru govi, kā arī ganāmpulku kopumā, tostarp slaukšanas aparāta uzlikšanas un karuseļa platformas stāvēšanas laiku, slaukšanas iekārtas caurlaides spēju, gaidāmās slaukšanas beigas, situāciju piena tvertnē, atlikušo spēkbarības daudzumu u. c.

Turklāt sistēma personālam sniedz informāciju par govju veselības stāvokli. Aizdomīgos gadījumos vai tad, ja gadās govis ar problēmām, sistēma norāda nepieciešamo rīcību, piemēram, jāizsauc veterinār­ārsts, izslauktais piens jāatdala no koppiena u. c.

Rezumējot – personāls saņem visaptverošu informāciju gan par katru govi, gan par ganāmpulku kopumā katrā konkrētā laika sprīdī. Un, pateicoties iespējai samazināt slaukšanas ilgumu, par 20% tiek samazināts arī elektroenerģijas patēriņš.
Variāk par tehnikas tirgus jaunumiem lasiet šeit

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem
Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv