Laukos
Bizness

Izdevīgs papildinājums banku pakalpojumiem0


Jānis Dūklavs
Jānis Dūklavs
Foto – Valdis Semjonovs

“Altum” ir jauna finanšu institūcija, kas divos gados sevi ir parādījusi kā pretimnākošu un nepieciešamu mūsu zemniekiem.

Lauksaimnieki ir otra lielākā “Altum” atbalstītā nozare (26% no klientiem), “Altum” lauksaimniekiem jau ir izsniegusi aizdevumus attīstībai un izaugsmei aptuveni 83 miljonu eiro vērtībā.

Kā tas strādā? Investīcijas, piemēram, fermas būvniecībai administrē Lauku atbalsta dienests, taču ir arī nepieciešami līdzekļi projekta uzsākšanai, ko, tāpat kā komercbankās, var saņemt arī finanšu institūcijā “Altum” ar nosacījumu, ka projekts dzīvotspējīgs. Tāpat lauksaimniekiem neatsverams risinājums ir lauksaimnieku kredītu garantijas, kas palīdz no bankām saņemt finansējumu dažāda lieluma projektiem.

Nereti lauksaimniekam raža laika apstākļu dēļ ir gājusi bojā. Taču to nevajag uztvert kā pilnīgu fiasko – aizdevumu varēs atdot turpmākajos gados. Šāda sapratne ir “Altum”. Komerciestādes atsaucīgākas ir vidējām un lielām saimniecībām, kuras jau sasniegušas stabilus finanšu rādītājus un kurām ir pozitīva kredītvēsture, bet “Altum” strādā arī ar jaunām saimniecībām, kurām ir pamatoti attīstības plāni un attīstības potenciāls, bet kuras ne vienmēr var saņemt finansējumu bankā. Kredītus zemes pirkšanai piedāvā ne tikai “Altum”, taču Zemkopības ministrija kā akcionārs kopā ar “Altum” izstrādājusi īpašo ilgā termiņa kreditēšanu līdz trīsdesmit gadiem, lai palīdzētu tām zemnieku saimniecībām, kurās ir garš investīciju atmaksas periods.

Lauksaimniecisko ražošanu ietekmē daudzi no zemniekiem neatkarīgi ārējie faktori, piemēram, nelabvēlīgi laika apstākļi. Jāņem arī vērā, ka bieži vien investīcijām lauksaimniecībā nav tūlītēja atdeve – gaļas lopu audzēšanā līdz izdevumu atgūšanai jāgaida vairāki gadi, tas pats arī augļkopībā. Tāpēc uzticējām “Altum” izstrādāt zemniekiem jaunus finanšu instrumentus, ņemot vērā nozares specifiku, saimniecību ļoti dažādo attīstību un pašu zemnieku saimniekošanas līmeni.

Vairāk rakstu sadaļā “Nauda laukos”

1.Garantē izaugsmi

2. Esam vienā ritmā ar zemniekiem

3. Zemnieks apgroza valsts naudu

4. Jaunajiem palīdz iesākt

5. Studentes izvēlas lauksaimniecību

6. Atdzīvināti 3000 hektāru zemes

7. Atbalsta, nevis dāvina

8. Miljoni uzņēmējdarbībai laukos

LA.lv