Laukos
Politika

Izmaksās 69 678 eiro kompensācijas vairākiem lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem0

Foto no LA arhīva

Valdība šodien sēdē atbalstīja kopumā 69 678 eiro kompensācijas izmaksāšanu vairākiem lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies Āfrikas cūku mēra (ĀCM), putnu salmonelozes un govju enzootiskās leikozes uzliesmojuma apkarošanas laikā.

Atbilstoši Veterinārmedicīnas likumam epizootijas uzliesmojuma gadījumā dzīvnieku īpašniekam, ja tas ir izpildījis dzīvnieku veselības jomu reglamentējošajos normatīvos noteiktās prasības, ir tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju par iznīcinātajiem kautķermeņiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem un iznīcināto dzīvnieku barību.

“Druvas Unguriem” tiks izmaksāta kompensācija 67 810 eiro apmērā, tostarp 12 050 eiro par iznīcinātajiem kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem un 55 759 eiro par iznīcināto dzīvnieku barību. 2018.gada 2.augustā saimniecībā tika konstatēts ĀCM uzliesmojums, tādēļ piespiedu kārtā tika iznīcināti 16 438 dzīvnieki, atsaukti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti un dzīvnieku liemeņi, kā arī iznīcināta novietnē uz vietas esošā dzīvnieku barība un barības sagatavošanai iegādātās barības sastāvdaļas.

Tāpat kompensācija 217 eiro apmērā tiks izmaksāta Viktorijai Daugavvanagai, kuras ganāmpulkā tika konstatēta govju enzootiskā leikoze un kurai visi ganāmpulka dzīvnieki – trīs govis un divi jaunlopi – piespiedu kārtā bija jānokauj. Pagājušā gada 12. novembrī uzņēmumā “Kārlis viens” tika nokauti trīs Daugavvanagai piederošie liellopi. Savukārt jaunlopus PVD dzīvnieku īpašniecei atļāva nokaut novietnē uz vietas.

Tāpat kompensācija 236 eiro apmērā tiks izmaksāta Andai Didrihsonei, kompensācija 246 eiro apmērā tiks izmaksāta Valerijam Boreiko un kompensācija – 1167 eiro apmērā – individuālajam komersantam “Papīrpuse”, kuriem radās zaudējumi, savu dzīvnieku ganāmpulkā apkarojot putnu salmonelozi.

Didrihsonei piespiedu kārtā nogalinātas un iznīcinātas 44 dējējvistas līdz 44 nedēļu vecumam un 30 dējējvistas līdz 48 nedēļu vecumam. Savukārt individuālajam komersantam “Papīrpuse” piespiedu kārtā nogalināta un iznīcināta 81 dējējvista līdz 44 nedēļu vecumam, 62 dējējvistas līdz 48 nedēļu vecumam, 86 dējējvistas līdz 78 nedēļu vecumam, 31 jaunputns līdz dēšanas sākšanai (vista), 46 vaislas vistas 58-64 nedēļu vecumā, deviņas pieaugušas pīles, trīs pieaugušas zosis, trīs pieauguši tītari, 16 jaunputni (pīles) un 148 vistu pārtikas olas. Boreiko piespiedu kārtā nogalinātas un iznīcinātas 35 dējējvistas līdz 48 nedēļu vecumam un 43 dējējvistas līdz 33 nedēļu vecumam.

Finanšu līdzekļus lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem plānots piešķirt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Kompensācijas izmaksās Lauku atbalsta dienests.

LA.lv