Laukos
Politika

Izsludina pieteikšanos 108 miljonu eiro atbalstam lauku saimniecībām, pārstrādei un kooperatīviem0

Foto: Andris Eglītis

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada 7. novembra sāks pieņemt projektu iesniegumus trijos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos, kuru kopējais pieejamais finansējums ir 108 miljoni eiro.

Pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir pieci miljoni eiro, bet lauku saimniecībām – 70 miljoni eiro.

Lauku saimniecībām finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, sadalījumu var skatīt dienesta mājaslapā. Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību.

Pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” pieejamais publiskais finansējums ir 25 miljoni eiro. Apakšpasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir astoņi miljoni eiro. Apakšpasākuma mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūru.

Atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos varēs pieteikties līdz 7. decembrim.

Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludināta ELFLA un Lauku attīstības programmas ietvaros. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var darīt personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2.

LA.lv