Laukos

Izsludināts konkurss uz Malnavas koledžas direktora amatu 0

Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi atklātu konkursu uz Malnavas koledžas direktora amatu, liecina publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Lai pieteiktos amatam, pretendentam jābūt vismaz maģistra grādam vai tam pielīdzinātam grādam, vismaz trīs gadu pieredzei darbā vadošā amatā un vismaz piecu gadu pieredze pedagoģiskā darbā, pieredzei sadarbībā ar sociālajiem partneriem un nozares darba devējiem, zināšanām par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, zināšanām par profesionālo izglītību, augstāko izglītību un to attīstības tendencēm, Latvijas tautsaimniecības attīstības tendencēm, kā arī iestāžu finanšu un budžeta vadības principiem.

Tāpat jāprot vismaz divas svešvalodas, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda. Tiks vērtētas arī prezentācijas, sadarbības un komunikācijas prasmes. Vēlama pieredze arī Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā, tostarp projektu vadībā un iepirkumu organizēšanā

Interesentiem jāiesūta pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta profesionālā pieredze, tostarp pieredze darbā vadošā amatā un pieredze pedagoģiskā darbā, pievienojot savu dzīvesgājuma aprakstu (CV), kā arī piedāvājot savu stratēģisko redzējumu par Malnavas koledžas un nozares attīstību.

Amata konkurss noritēs trīs kārtās.

Malnavas koledža dibināta 1921.gadā. Sākumā skolā apmācīja Latgales zemniekus, lai savās saimniecībās viņi varētu ieviest jaunākās un ražīgākās saimniekošanas metodes. Laika gaitā vairākkārt mainījušās valsts politiskās iekārtas un arī skolas nosaukumi, bet galvenais uzdevums palicis nemainīgs – kvalificētu speciālistu sagatavošana Latvijas tautsaimniecības vajadzībām. Mūsdienās tie ir autoservisa speciālisti, lauksaimniecības uzņēmēji, grāmatvedības un uzskaites speciālisti, finanšu jomas darbinieki

LA.lv