Meži, Mežsaimniecība

“Silavā” izstrādās Eirāzijas ūdra sugas aizsardzības plānu

Latvijā plānots izstrādāt īpaši aizsargājama dzīvnieka – Eirāzijas ūdra – sugas aizsardzības plānu, informēja Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošā pētniece Guna Bagrade.

Sugas aizsardzības plāns ir stratēģisks dokuments, kurā paredzēti risinājumi sugas aizsardzības turpmākai nodrošināšanai. Ūdri uzskatāmi par vienu no nozīmīgākajām vienlaikus saldūdeņu un to piekrastes ekosistēmu raksturojošām sugām ar tā dēvēto “lietussarga sugas” nozīmi sugu un biotopu aizsardzībā. Sugas aizsardzības plāna izstrāde Eirāzijas ūdram Latvijā notiek Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansēta projekta ietvaros.

Šonedēļ Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava” notiks īpaši Eirāzijas ūdra sugas aizsardzības plāna izstrādes pirmā apspriede, kurā tiks sniegta informācija par sugas bioloģiju un ekoloģiju, kā arī par populācijas stāvokli Latvijā un to ietekmējošiem faktoriem. Tāpat iecerēts aktualizēt informāciju par tiesiskajām normām Latvijā un starptautiskajām norisēm un iniciatīvām sugas aizsardzībā. Tāpat apspriedē iecerēts pārrunāt ierosināto sugas aizsardzības mērķi un sākotnēji formulēt galvenos uzdevumus. Tiks uzklausīti un fiksēti interešu grupu – valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvju – viedokļi, priekšlikumi un argumenti, teica Bagrade.

Pēc viņas teiktā, turpmākajā sugas aizsardzības plāna izstrādē paredzēts organizēt semināru ar starptautiska eksperta līdzdalību, lai precizētu prioritāros uzdevumus sugas aizsardzības plāna īstenošanā un izstrādātu plānu gala versijas. Sugas aizsardzības plānu paredzēts izstrādāt līdz 2018. gada pavasarim.

Latvijā ūdri ir īpaši aizsargājami un vienlaikus plaši izplatīti. Pastāv vismaz divi ar labvēlīga sugas aizsardzības stāvokļa nodrošināšanu saistīti jautājumi, kuriem nepieciešams risinājums plānotu pasākumu veidā. Tas ir nezināmais nejauši nogalināto ūdru skaits bebru medībās un postījumu riska mazināšana, ko ūdri nodara dīķsaimniecībām.

Tā kā sugas aizsardzībai nepieciešama arī atbilstoša biotopu aizsardzība, tad aktuāli ir vienoties par kārtību, kādā ūdru aizsardzības prasības tiek ievērotas, izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

3 Komentāri

Pievienot komentāru