Meži, Mežsaimniecība

Meža īpašniekiem būs lielāka brīvība, bet nopietnāka atbildība

1. Meža īpašniekiem šogad jaunumi

1no4

Sabiedrības apspriešanai nodots projekts, kas paredz samazināt galvenās cirtes caurmēru un noteikt to vienādu visos meža tipos. Grozījumi paredzēti arī meža atjaunošanas noteikumos, nosakot, ka pēc caurmēra cirstie meži obligāti jāatjauno ar kvalitatīvu stādmateriālu. Izmaiņas plānotas arī priežu mežu apsaimniekošanā piejūras aizsargjoslā, kur šobrīd atļauts cirst vien nelielus atvērumus.

Lielāka brīvība, nopietnāka atbildība

Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors: “Vai mēs vēlamies dzīvot ekonomiski aktīvā valstī, tuvoties Eiropas attīstīto valstu dzīves līmenim un plānot ekonomikas izaugsmi vai arī mums neko no tā visa nevajag? Mežs Latvijai dod ļoti būtisku ekonomisko pienesumu līdzīgi kā Zviedrijā, Somijā un Igaunijā. Mēs visi konkurējam globālajā koksnes produkcijas tirgū un minētās kaimiņvalstis jau pirms vairākiem gadiem ir atcēlušas tādus ciršanas ierobežojumus, kādi vēl joprojām pastāv Latvijā. Neraugoties uz daudz liberālāku pieeju meža apsaimniekošanai un uzticēšanos saviem mežsaimniekiem, ne Zviedrijā, ne Somijā, ne Igaunijā mežs nav pazudis, un pēc normatīvu grozīšanas arī Latvijā meža nekļūs mazāk.

Jaunie noteikumi nodrošinās lielāku rīcības brīvību meža īpašniekiem, vienlaikus arī uzliekot nopietnāku atbildības nastu – māk­slīgā meža atjaunošana nav lēts prieks, un katram saimniekam būs rūpīgi jāpārdomā, kurā brīdī kuru meža nogabalu izstrādāt un kādi līdzekļi ieguldāmi īpašuma apstādīšanai un kopšanai. Attiecībā uz mežsaimniecības praksi sociālisms Latvijā beidzās ap gadsimtu miju. Attiecībā uz normatīvo bāzi tā izmaiņas mēs gaidām šodien. Mūsu konkurentu valstīs, galvenokārt Skandināvijā, mežsaimniecības regulācija ir nesalīdzināmi vienkāršāka, Somijā pat vispār valstiski netiek reglamentētas cilvēku tiesības cirst kokus galvenajā cirtē. Jāatceras, ka šīs valstis attīstībā mums ir 50 gadus priekšā. Bet vai arī domāšanā? Mērķa caurmēra samazināšana ir loģisks un neizbēgams solis – iebraucot no Valkas Valgā, atsevišķām priežu meža grupām caurmērs samazinās par 11 (!) cm.”

 1. Meža īpašniekiem šogad jaunumi
 2. Cirtīsim tievākus, audzēsim resnākus
 3. Sargājam vai zaudējam?
 4. Uzziņa

4 Komentāri

 1. Varbūt ANITA JAUNBELZERE varētu uzrakstīt otru rakstu par šo tēmu, bet no “pretējās nometnes” pozīcijām? Šis raksts ir tik nekaunīgi demagoģisks, ka pat negribas sākt neko argumentēt… Vai raksta autore uzskata sevi par žurnālisti vai mežsaimnieku PR darbinieci?…

 2. VAI TIKS SAGLABĀTA MEŽA FLORA UN FAUNA – SĒNES UN OGULĀJI, MEŽA ZVERI.
  pAŠLAIK VIŅI IR APJUKUŠI – MŪK ĀRĀ, UN VIŅIEM NAV KUR DZĪVOT ACĪMREDZAMI!!

 3. Paldies Anitai Jaunbelzeri par rakstu. Ja kādam ir vēlme tik ļoti saimniekot mežā ar visām dabas vētībām, laipni lūgti iegādāties īpašumu un aizsargāt to kā sirds vēlas, protams, maksājot visus nodokļus un pildot saistības, ko īpašums uzliek.
  Par tiem zvēriem. vienkārši dzīvnieku ir kļuvis vairāk tieši mednieku darba dēļ. Tas, ka D. Īvanam, kura domas nikam “SVARĪGI JAUTĀJUMI” tīk atgremot, liekas ,ka zvēriem nav kur palikt, tad zvēri šķērso ceļus pārvietojoties no/uz barošanās vietām krēslas vai tumsas stundās, kad visbiežāk notiek arī sadursmes ar autotransportu. Pārējais jau ir fantāzijas un literārās tehnikas auglis.

Pievienot komentāru