Laukos
Politika

Janvāra nogalē notiks seminārs par ES fondu atbalstu jaunu produktu ražošanai0

Foto: AFP/LETA

Lai informētu par iespējām saņemt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu projektiem jaunu produktu ieviešanā, 30.janvārī Rīgā notiks informatīvs seminārs, informē Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).

Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā.

Seminārā CFLA pārstāvji sniegs informāciju par programmas nosacījumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī projektu iesniegumu sagatavošanas un vērtēšanas jautājumiem.

Tāpat speciālisti sniegs atbildes uz interesentu jautājumiem.

Seminārs notiks otrdien, 30. janvārī plkst.11 Ekonomikas ministrijā Rīgā, Brīvības ielā 55. Semināru būs iespējams vērot arī tiešraidē CFLA mājaslapā.

Šīs ES fondu programmas mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai.

Atbalsts tiks piešķirts eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošanai vai iegādei, kā arī uzstādīšanai un testēšanai reālā ražošanas vidē. Projektu iesniegumus CFLA pieņem līdz 2018. gada 21. februārim .

Projektu iesniedzēji var būt komersanti vai atbilstīgas lauksaimniecības vai mežsaimniecības kooperatīvās sabiedrības, kuras plāno īstenot projektu Viedās Specializācijas stratēģijas jomās.

Viena projekta minimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir 500 000 eiro, bet maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs – 16 miljoni eiro. Maksimālais ERAF līdzfinansējums vienam projektam – 4 miljoni eiro. ERAF atbalsta intensitāte mikro vai mazajiem komersantiem ir 55%, vidējiem komersantiem – 45%, lielajiem komersantiem – 35%, izmaksājot to granta veidā.

Projekta iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros ERAF finansējums ir 34 196 411 eiro. ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

CFLA ir Finanšu ministrijas (FM) resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

LA.lv