Laukos
Politika

Jauna iespēja mājlopu un sējumu apdrošināšanai0

Foto – Valdis Semjonovs

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai, tādējādi papildinot noteikumus ar jaunu iespēju, apdrošinot ražu, dzīvniekus vai augus.

Līdz šim lauksaimniekam – apdrošināšanas atbalsta pretendentam bija jāiemaksā visa apdrošināšanas prēmijas summa vai attiecīgā prēmijas daļa, ja polises apmaksa tiek veikta vairākos maksājumos.

Jaunais nosacījums paredz, ka lauksaimnieks varēs apmaksāt tikai aprēķināto privātā ieguldījuma daļu (par ko nepienākas Eiropas Savienības un valsts atbalsts) pilnā apmērā, izmantojot kredītiestādes darījuma kontu.

Minētais princips neattieksies uz to atbalsta daļu, par kuru tiek saņemts de minimis atbalsts dzīvnieku apdrošināšanā.

Vienlaikus tiek saglabāta arī līdzšinējā kārtība: lauksaimnieks sākotnēji norēķinās par polisi pilnā apmērā (t.sk. vairākos maksājumos) par saviem līdzekļiem un tad sniedz iesniegumu Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņemšanai.

Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās informācijas, 2018. gadā atbalstam apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu daļējai segšanai ir apstiprināti 2384 iesniegumi.

Grozījumi noteikumi “Par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv