Laukos
Tīrums

Jauna ziemas kviešu šķirne – ‘Talsis’ 16

Ziemas kviesis ‘Talsis’.

Šķirne izveidota APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā, kas ir arī selekcionāra tiesību īpašnieks. Šķirnes autori – Vija Strazdiņa un Maija Ceraukste. Latvijas augu šķirņu katalogā iekļauta no 2015. gada.

Ziemas kviešu šķirne ‘Talsis’ ir radīta, savstarpēji krustojot baltkrievu šķirnes ‘Vese­ļanka’/’Nadzeja’. Tā ir bezakotaina, vidēji ziemcietīga, ar 6–7 dienām garāku veģetācijas periodu nekā šķirnei ‘Fredis’, bet trīs dienas agrīnāka par šķirni ‘Skagen’. Šķirne labi cero. Pavasarī, atsākoties augu veģetācijai, ātri ataug. Graudu kvalitāte piemērota pārtikas graudu ieguvei. Vidēji izturīga pret Latvijā izplatītākajām slimībām – miltrasu, brūno lapu rūsu, lapu plankumainībām. Šķirne ir piemērota audzēšanai gan konvencionālos, gan bioloģiskos apstākļos.

Latvijā šķirnei ‘Talsis’ ir izvērtētas saimnieciski lietderīgās īpašības (SĪN tests veikts laikā no 2008. līdz 2010. gadam). Izmēģinājumu rezultāti rāda, ka vidēji trijos gados graudu raža un kvalitātes rādītāji (proteīna daudzums, sedimentācijas vērtība, lipekļa daudzums un tilpummasa) ir līdzvērtīgi standartam ‘Olivin’. Salīdzinājumā ar standartu šķirnei ‘Talsis’ ir rupjāki graudi (1000 graudu masa vidēji 49 g, standartam – 42,3 g) un augstāks krišanas skaitlis – 334 s (standartam 310 s), kā arī par 4 cm garāki augi (1. tab.).

Salīdzinot šķirņu ražību dažādās Latvijas vietās, izrādījās, ka šķirnei ‘Talsis’ visos gados bija tendence veidot lielāku ražu mazāk auglīgos reģionos (Skrīveros un Višķos) nekā standartam ‘Olivin’.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Latraps Elejā 2013. gada rudenī iekārtoja izmēģinājumu, lai izvērtētu ziemas kviešu šķirņu, to skaitā arī Stendē izveidoto ziemas kviešu šķirņu ‘Fredis’, ‘Edvins’, ‘Talsis’, graudu ražu un kvalitāti. Šķirņu salīdzinājumā šķirne ‘Talsis’ bija pārziemojusi labi, iegūtā raža bija 6,2 t/ha ar pārtikai atbilstošiem graudu kvalitātes rādītājiem.

Salīdzinot Stendē izveidotās ziemas kviešu šķirnes, konstatēts, ka visīsākais veģetācijas periods bija raksturīgs šķirnēm ‘Fredis’ un ‘Edvins’. Tās ir akotainas, ziemcietīgas, vidējais ražības līmenis variē no 6 līdz 9 t/ha. Šķirne ‘Talsis’ ir vidēji ziemcietīga, ražības līmenis līdzīgs kā šķirnei ‘Olivin’, bet nedaudz zemāks salīdzinājumā ar šķirni ‘Skagen’ (2. tab.).

Šķirni ieteicams audzēt velēnu karbonātaugsnēs vai velēnu vāji podzolētās, trūd­vielām bagātās Sm un Ms augsnēs ar vāji skābu vai neitrālu reakciju (pH> 6,5–7). Ieteicamās mēslojuma devas: N150-170 P100 K120. Palielinot slāpekļa mēslojuma devu, jālieto augu augšanas regulatori. Sējai jāizmanto tikai kodināti graudi. Izsējas norma – 450–500 dīgtspējīgi graudi uz m2. Bīstamāko kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai jālieto fungicīdi.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv