Laukos
Piensaimniecība

Padoms zemniekam. Jaunākais teļu turēšanas aprīkojumā0


Individuāli turēto teļu ēdināšana, izmantojot piena dzēriena sagatavošanas un izdales ratiņus.
Individuāli turēto teļu ēdināšana, izmantojot piena dzēriena sagatavošanas un izdales ratiņus.
Publicitātes foto.

Juris Priekulis, Latvijas Lauksaimniecības institūts

Teļu audzēšanai tiek pievērsta īpaša uzmanība, jo no tās lielā mērā atkarīga gan topošās govs veselība, gan nākotnē iegūstamais piena daudzums. Taču teļu audzēšana nav vienkārša, šim nolūkam ir nepieciešamas speciālas zināšanas un liels darba patēriņš, kas dažkārt veicams arī nakts stundās. Tādēļ darba atvieglošanai liela vērība bija pievērsta starptautiskajā lopkopības tehnikas izstādē “EuroTier 2018”.

Latvijā jau lieto dažādu modernu tehniku, kas atvieglo teļkopēju darbu, taču šī tehnika strauji attīstās un pilnveidojas. Tādēļ šajā rakstā apskatītie teļu turēšanas un ēdināšanas jauninājumi var ieinteresēt arī žurnāla lasītājus.

Teļu individuālās turēšanas jaunumi
Pēc atšķiršanas no mātes jaunpiedzimušos teļus mēdz turēt individuālās būdiņās vai aizgaldos. Šis turēšanas periods ilgst vismaz pāris nedēļu, bet atsevišķos gadījumos var ieilgt līdz pat diviem mēnešiem. Šajā laikā teļiem ir izteikts zīšanas instinkts un, turot tos grupveidā, ir lielākas infekcijas slimību pārnešanas iespējas.

Mūsdienās teļu individuālās būdiņas izgatavo rūpnieciski, bet būdiņu priekšpusē ierīko metāla konstrukcijas pastaigu aizgaldu, pie kura piestiprina traukus (spainīšus), kas paredzēti piena vai piena dzēriena un spēkbarības izēdināšanai.

Lai nodrošinātu teļu komfortu un atvieglotu teļkopēju darbu, Hannoveres izstādē redzētajam teļu turēšanas aprīkojumam ir vairākas nozīmīgas konstruktīvās īpatnības.

Būdiņas mēdz izgatavot no mehāniski izturīgas un viegli mazgājamas plastmasas gaišā krāsā, kas nebojājas saules radiācijas ietekmē. Ņemot vērā, ka šai plastmasai ir arī siltumu izolējošas īpašības, būdiņas iekšpuse mazāk piesilst saules staros, bet aukstajā gadalaikā tajā labāk saglabājas siltums.

Būdiņas augšpusē ir regulējama ventilācijas atvere, kas nodrošina gaisa apmaiņu. Turklāt šo atveri mēdz izmantot arī būdiņas iekšpuses kaisīšanai ar salmu pakaišiem, kā arī ēdināšanai paredzētā siena iepildei speciālā grozā, kas iemontēts būdiņas augšējā daļā.

Būdiņas priekšpusē ierīkotais nožogojums (aizgalds) ir režģveida. Tādējādi ir uzlabota teļu novērošana.

Nožogojumam pierīkoti balstritenīši, lai atvieglotu tā pārvietošanu no vienas vietas uz citu, piemēram, uz aizgalda mazgāšanas vietu.

Gan būdiņa, gan režģveida nožogojums ir viegli sagāžami uz priekšpusi vai atpakaļvirzienā. Tas padara ērtāku teļa atrašanās vietas sakopšanu.

Taču sliktos laika apstākļos šāda teļu turēšanas sistēma nav pasargāta no lietus un sniega. Tādēļ iepriekš aprakstītos teļu turēšanas komplektus (būdiņas un aizgaldus) iesaka apvienot lielākās nometnēs, lai barības izdales zonu un aizgaldus varētu nosegt ar atvieglotas konstrukcijas jumtu. Šim nolūkam nometnes vidusdaļā ierīko centrālo eju, bet uz abām pusēm izvieto aizgaldus ar būdiņām. Tādējādi kopējais jumts nosedz gan centrālo eju, gan teļu pastaigu aizgaldus. Vēl pastāv iespēja, ka pie jumta vertikāliem stabiem ir piemontēti balstriteņi. Tad šāda teļu turēšanas novietne kļūst mobila un vajadzības gadījumā to var ērti pārvietot no vienas vietas uz citu.

Izstādē tika demonstrēts arī alternatīvs teļu turēšanas risinājums, kad tie ir izvietoti kūtī. Tādā gadījumā dzīvniekiem var nodrošināt labāku mikroklimatu ziemas periodā, tostarp arī pasargāt no pārmērīga aukstuma un vēja. Šādā kūtī ierīko centrālo eju, ko izmanto barības piegādei un izdalei, bet ejas malā izvieto teļu individuālos aizgaldus. Turklāt šie aizgaldi ir nolikti uz kūts grīdas bez jebkādas papildu stiprināšanas. Veicot kūts sakopšanu, tos var vienkārši pārvietot, piemēram, nogādāt uz mazgāšanas laukumu. Savukārt, pārejot uz teļu grupveida turēšanu, šos individuālos aizgaldus izņem un aizvieto ar cita veida ēdināšanas sistēmas blokiem un cita veida iežogojumu, lai tai pašā vietā varētu realizēt teļu grupveida turēšanu.

Piena dzēriena sagatavošanas un izdales ratiņi teļu ēdināšanai

Šādi ratiņi ir aprīkoti ar tilpni, sūkni, piena vai piena dzēriena izsniegšanas pistoli un izsniegtā piena (piena dzēriena) skaitītāju. Tagad tos bieži mēdz lietot arī Latvijā. Taču šo ratiņu konstrukcija tiek nepārtraukti pilnveidota.

Izstādes EuroTier piedāvājums bija šāds:

-ratiņi aprīkoti ar riteņu elektropiedziņu un darba zonas apgaismošanas lukturiem, kas būtiski atvieglo to pārvietošanu, kā arī teļu ēdināšanu tumšajā laikā;
– piena dzēriena sagatavošanas maisītājs ir iemontēts tilpnes dibenā, tāpēc tas netraucē tilpnes mazgāšanu;
– tilpnei ir hermētiski noslēdzams vāks, lai pienu varētu iesūkt ar vakuuma palīdzību;
– piena dzēriena uzsilde notiek ar tilpnes apakšdaļas virsmas sildītāju, nevis sildspirāli. Tas paātrina sildīšanas norisi un uzlabo piena dzēriena kvalitāti;
– informācija par piena dzēriena temperatūru un dzēriena daudzumu tilpnē ir redzama uz ratiņu displeja;
– pastāv iespēja realizēt gan izēdināmā piena pasterizāciju, gan tā atdzesēšanu līdz vēlamai izēdināšanas temperatūrai (aptuveni 40 oC). Pasterizācijas laikā aiziet bojā līdz pat 95% no visām pienā esošajām patogēnajām baktērijām. Tādējādi pēc šādas apstrādes teļiem var izdzirdināt arī no slimām govīm iegūto pienu, tostarp no slimojošām ar tesmeņa slimībām;
– piena pasterizācija notiek automātiski (galvenokārt naktī), un to var realizēt vairākos režīmos;
– ratiņiem piemontētā elektroniskā sistēma spēj atpazīt katra teļa aizgaldu un, vadoties pēc tajā ievietotā teļa vecuma, koriģēt tam izsniedzamā piena daudzumu. Turklāt šī informācija paliek minidatora atmiņā un saglabājas vienu nedēļu;
– visa informācija par piena dzēriena sagatavošanu, izdali un tilpnes mazgāšanu ir redzama arī personālajā datorā un vajadzības gadījumā ir uzreiz labojama;
– ratiņiem uzmontētās piena dzēriena tilpnes ietilpība mēdz būt no 100 līdz pat 250 litriem. Taču tagad tiek piedāvāti arī tādi piena dzēriena izdalītāji, kas uzmontēti uz miniautomobiļa bāzes. Tad tilpnes ietilpība var sasniegt 500 vai pat 800 litru, un šāds piena dzēriena izdalītājs ir noderīgs, ja jāpaēdina vairāk nekā 100 teļu.

Teļu ēdināšana ar automatizētu iekārtu

Vairāki jauni risinājumi izstrādāti arī teļu automatizētai ēdināšanai, tos turot individuālos aizgaldos. Piemēram, firma Urban demonstrēja teļu ēdināšanas komplektu ALMA PRO. Tajā ietilpst centrālā vadības stacija, kas vada līdz pat 16 individuāli turētu teļu vienlaikus ēdināšanu. Savukārt firma Fötster Technik izstrādājusi automatizētu teļu ēdināšanas iekārtu, kas izmantojama līdz pat 32 individuāli turētu teļu apkalpošanai. Šādas iekārtas galvenās sastāvdaļas ir piena dzēriena sagatavošanas automāts, manipulators ar teļu dzirdināšanas pupu un lokana piena piegādes caurule, kas piestiprināta pie atbilstošā augstumā nostiprināta stieņa. Lokanā caurule savieno stacionāri novietoto piena dzēriena sagatavošanas automātu ar manipulatoru, kas arī piekārts pie stieņa. Savukārt piena dzēriena sagatavošanas automāts ir stacionārs un gatavo siltu dzērienu nelielās porcijās atkarībā no konkrētās vajadzības.

Piena dzēriena sagatavošanu un izdali vada minidators, un šis process notiek bez tiešas cilvēka līdzdalības. Dzirdinot teļus, manipulators periodiski pārvietojas no viena aizgalda uz otru, katru reizi apstājoties un pavirzot mākslīgo pupu uz attiecīgajā aizgaldā esošā teļa pusi. Turklāt šis pups ir izgaismots ar LED tipa apgaismojumu un izgatavots no spilgti dzeltenas krāsas gumijas. Tādējādi teļam ir viegli pupu ieraudzīt un to satvert. Attiecīgajā ēdināšanas reizē teļš var izdzert tādu piena daudzumu, kāds tam paredzēts.

Pēc katra teļa padzirdināšanas notiek pupa gala apmazgāšana, bet pēc katra teļu ēdināšanas cikla – visa piena sagatavošanas un pievades līnijas skalošana. Šādas teļu ēdināšanas sistēmas priekšrocība – tā ļauj būtiski samazināt teļu apkalpošanai nepieciešamo darba patēriņu, atbrīvojot cilvēku no roku darba. Jāpiebilst, ka šādā veidā ir iespējams izdzirdināt ne tikai mākslīgi sagatavoto, bet arī dabisko pienu. Turklāt šī iekārta ir izmantojama arī nesiltinātās kūtīs, jo paredzēts, ka aizsalšanas draudu gadījumā pēc katra darba cikla mazgāšanas šķidruma paliekas tiek izpūstas ar saspiestu gaisu, bet, darbu uzsākot, iekārtu iesilda ar karstu ūdens plūsmu. Lietojot šādu iekārtu, mākslīgā piena izdzirdināšana var notikt līdz astoņām reizēm diennaktī. Katra teļa dzirdināšanas laiks tiek fiksēts, un kopā ar citiem teļu kontroles datiem tas uzkrājas elektroniskā vadības sistēmā. Šī informācija ir pārskatāma viedtālrunī vai planšetdatorā. Tādēļ var operatīvi spriest par katra teļa veselības stāvokli.

Teļu grupveida turēšanas jaunumi

Teļu grupveida turēšanu praktizē, kad tie ir sasnieguši vismaz divu nedēļu vecumu, taču pāreja no dzīvnieku individuālās uz grupveida turēšanu var notikt arī vēlāk, kad teļi jau ir vienu divus mēnešus veci. Grupveida turēšanai salīdzinājumā ar individuālo ir priekšrocības, jo samazinās strādājošo darba patēriņš, vienkāršojas teļu aprūpe un nepieciešama mazāka aizgaldu kopējā platība.

Arī teļu grupveida turēšanai izstādē demonstrēja vairākus pārvietojamu (mobilu) novietņu variantus. Lielākoties šāda novietne sastāv no dzīvnieku skaitam atbilstoša izmēra būdas, kas izgatavota rūpnieciski, kā arī iežogota pastaigu laukuma, virs kura ierīkots vieglas konstrukcijas jumts. Teļi tiek turēti uz salmu pakaišiem. Tādējādi tie visu laiku atrodas svaigā gaisā, ir pasargāti no nokrišņiem un atrodas sausumā. Teļu ēdināšanai var izmantot dažādu aprīkojumu: spainīšus, siles, lopbarības grozus, ēdināšanas automātus. Tas atkarīgs no teļu vecuma un izvēlētās barības izdales tehnoloģijas.

Teļu nožogojumam ir pievienoti balstritenīši, un pēc noteikta laika, kad uzkrājusies pietiekami bieza mēslu kārta, šo novietni var pārvietot uz citu vietu. Šim nolūkam izmanto traktoru ar frontālo iekrāvēju. Vispirms ar to pārvieto teļu nožogojumu, bet pēc tam – teļu būdu. Tad seko jaunās novietnes vietas sakārtošana un vecās vietas sakopšana (atbrīvošana no mēsliem).

Šāda mobilitāte rada iespēju izmainīt teļu novietnes vietu arī atkarībā no konkrētā gadalaika – vasarā to var novietot atklātākā un saulainākā vietā, bet ziemā pārvietot uz aizvēja vietu vai pat izvietot šķūnī. Turklāt šāda risinājuma realizācijai salīdzinājumā ar kapitāli būvētu novietņu izmantošanu ir nepieciešami mazāki kapitālieguldījumi.

Teļu ēdināšanas automātu lietošana

Praktizējot teļu grupveida turēšanu, mūsdienās izmanto teļu ēdināšanas automātus, ar kuriem var sagatavot un izēdināt piena dzērienu, pienu vai spēkbarību. Taču to konstrukcijas tiek nepārtraukti pilnveidotas.

Piemēram, jaunākiem firmas Holm &Laue ēdināšanas automātiem, ko demonstrēja Hannoveres izstādē, ir šādas īpatnības:
– teļus ēdina tikai ar svaigi sagatavotu piena dzērienu. Ja starp atsevišķām ēdināšanas reizēm ir lielāks pārtraukums un maisītājā palicis piena atlikums, tad tas tiek izskalots un vairs netiek izmantots;
– katram teļam ēdināšanas atļauja tiek dota citā iepriekš ieprogrammētā laikā. Tas mazina teļu drūzmēšanos pie ēdināšanas automāta, kā arī piena dzēriena zagšanu, stiprākiem teļiem izdzenot vājākos no ēdināšanas vietas;
– lietojot papildaprīkojumu, piena dzērienam var pievienot gan svaigpienu, gan medikamentus vai arī izmantot speciālu diētas programmu, kas var būt atšķirīga katram teļam;
– iekārta var būt aprīkota ar svariem, uz kuriem ēšanas laikā teļš uzkāpj ar priekškājām. Tādā veidā tiek kontrolēts teļa dzīvsvara pieaugums un papildus koriģēta izēdināmās barības norma;
– iekārta seko apkārtējās vides gaisa temperatūras svārstībām un atkarībā no tās koriģē piena dzēriena sagatavošanas temperatūru, bet vajadzības gadījumā ieslēdz speciālu sala aizsargprogrammu. Tādēļ šāda teļu ēdināšanas iekārta ir izmantojama jebkuros laika apstākļos un to var izvietot ne tikai iekštelpās, bet arī ekspluatēt āra apstākļos;
– dzēriena sagatavošanai lieto efektīvāku maisītāju, kas nodrošina pietiekami kvalitatīvu piena dzēriena sajaukšanu jau pēc trim sekundēm;
– tumšākā diennakts laikā piena dzirdināšanas pups ir apgaismots ar LED tipa gaismekli. Tas uzlabo ēdināšanas automāta apmeklējumu;
– jaunākiem un vājākiem teļiem mēdz būt garāks piena dzeršanas laiks, tāpēc tiek nodrošināta konstanta piena dzēriena temperatūra visā tā izdzirdināšanas laikā neatkarīgi no dzeršanas ilguma;
– vairākas reizes diennaktī, tostarp arī ilgākos teļu dzirdināšanas pārtraukumos, notiek piena dzēriena pievadcaurules automātiska mazgāšana līdz pat mākslīgajam pupam;
– iekārtas piena ceļu mazgāšanai izmanto gan sārmaino, gan skābo mazgāšanas šķīdumu vai abus vienlaikus – sajauktā veidā;
– pēc katra teļa apkalpošanas tiek realizēta pupa gala apmazgāšana ar svaigu ūdeni, tādā veidā samazinot uz pupa esošo mikrobu daudzumu par aptuveni 80%;
– zem pupa ierīkota siekalu savākšanas vanniņa, kur tiek savākts arī pupa mazgāšanas ūdens. Arī šo vanniņu skalo pēc katra teļa apkalpošanas;
– iekārtai ierīkots jauno teļu apmācības režīms – pirms pupa satveršanas pa to izplūst neliela piena strūkla. Teļam tas izraisa piena dzeršanas stimulu, un parasti nav vajadzīga speciāla teļa pieradināšana pie ēdināšanas automāta izmantošanas;
– iekārtu var aprīkot ar nožogotu teļa ēdināšanas aizgaldu, kam ir aizverami ieejas vārtiņi. Tas pasargā ēšanas vietā iegājušo teļu no citu teļu iespējamiem traucējumiem.

Galerijas nosaukums


Vairāk lasiet žurnāla Agro Tops februāra numurā

LA.lv