Laukos
Tehnika

Jaunākās tehnoloģijas piena lopkopībā0

Foto no LA arhīva

Armīns Laurs, LLU

Pēdējā laikā pasaulē un Latvijā noticis ne tikai straujš slaukšanas robotu skaita pieaugums, bet ievērojami pilnveidota arī to konstrukcija. Apskatu par jaunākajiem slaukšanas un lopbarības piestumšanas robotiem, kā arī citu aprīkojumu, kas nopērkams Latvijā, lasiet šajā rakstā.

GEA slaukšanas robots Monobox
Pagājušajā gadā Latvijā vācu firma GEA sāka piedāvāt savu jauno slaukšanas robotu Monobox, kas kardināli atšķiras no līdz tam piedāvātā robota MIone – gan ar slaukšanas vietu skaitu, gan arī ar konstruktīvo izpildījumu. Jaunais robots ir vienvietīgs, tam ir izmainīts izejas vārtiņu novietojums, pilnveidota slaukšanas stobriņu bloka konstrukcija, kā arī pupu atrašanās vietas meklēšanas sistēma. Uzlabota arī robota menedžmenta sistēma, kas paplašina nepieciešamās informācijas ieguves apjomu un kvalitāti.

Lely slaukšanas robots Astronaut A5

Šāgada pavasarī savu jauno slaukšanas robotu Astronaut A5 prezentēja firma Lely. Tam ir ievērojamas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli Astronaut A4. Kā galvenais jāatzīmē jaunais slaukšanas manipulators, kam pneimatiskā piedziņa ir nomainīta ar elektromotoriem. Pārveidota arī manipulatora kinemātika, tādējādi palielinājies manipulatora darbības rādiuss, tas ātrāk reaģē uz govs kustībām. Tā kā nav vairs vajadzīgs lieljaudas kompresors pneimatisko cilindru darbināšanai, samazinājies arī elektroenerģijas patēriņš.

Ievērojami izmainītas ir robota elektroniskās vadības un informācijas vizualizācijas sistēmas. Tādējādi robota vadība kļuvusi efektīvāka un informācija apkalpojošajam personālam labāk uztverama. Izmainīta arī piena transporta sistēma no savācēja tilpnes uz dzesētāju. Tagad piena transportēšanai izmanto centrbēdzes sūkni.Racionalizēta robota servisa sistēma, atvieglojot tehnisko apkopi un racionāli izvietojot robota ekspluatācijai nepieciešamo ķimikāliju trauku izvietojumu.

DeLaval slaukšanas robots VMS V300
Šā gada jūnijā firma DeLaval prezentēja savu jauno slaukšanas robotu VMS V300. Tam salīdzinājumā ar veco modeli VMS tika uzstādītas trīs jaunas sistēmas: DeLaval Pure Flow, DeLaval In Sight un DeLaval In Control, kā arī izstrādāta jauna servisa programma DeLaval In Service.

Pure Flow sistēma veic trīs funkcijas: sagatavo govju pupus slaukšanai (notīra, nosusina un noslauc pirmās piena strūklas, vienlaikus stimulējot piena atdeves refleksu), notīra pupu atrašanās vietas meklēšanas kameras stikla lodziņu un veic pupu dezinfekciju pēc slaukšanas stobriņu noņemšanas. Atšķirībā no iepriekšējā robota modeļa tesmeņa sagatavošanas sistēmas Pure Flow sistēmā ir iespēja pupu apmazgāšanas ūdenim pievienot dezinfekcijas līdzekli, tā pēc katras govs izslaukšanas notīra pupu atrašanās vietas meklēšanas kameras stikla lodziņu, kā arī ir iespējams veikt pupu dezinfekciju pēc slaukšanas trīs dažādos režīmos.

In Sight
sistēma veic pupu atrašanās vietas noteikšanu, izmantojot 3D kameru, kas principiāli atšķiras no pupu atrašanās vietas noteikšanas sistēmas vecajā modelī. Pupu atrašanās vieta tiek noteikta, uzliekot pupu sagatavošanas un slaukšanas stobriņus, kā arī apsmidzinot pupus pēc slaukšanas ar dezinfekcijas šķidrumu. Pateicoties In Sight sistēmai, pupu atrašanās vieta tiek noteikta precīzāk un ātrāk, tādējādi samazinās stobriņu uzlikšanas laiks par apmēram vienu minūti, kā arī samazinās pupu pēcslaukšanas dezinfekcijai patērētais dezinfekcijas šķīduma daudzums. Tā kā saīsinās stobriņu uzlikšanas laiks, apmēram par 10% pieaug robota caurlaides spējas. Lietojot In Sight sistēmu, nav vairs vajadzīga manuālā tesmeņa koordināšu iestatīšana, slaucot govi slaukšanas robotā pirmoreiz.

Sistēma DeLaval In Control dod iespēju apkalpojošam personālam saņemt informāciju no slaukšanas robota savos viedtālruņos jebkurā vietā un laikā. Jaunā DeLaval In Service programma ir ļāvusi racionalizēt slaukšanas robotu servisu, saīsinot apkopju izpildes laiku un pilnveidojot servisa tehnoloģisko procesu.

Fullwood slaukšanas robots M²ERLIN
Tagad Latvijā ir iespējams iegādāties arī angļu firmas Fullwood slaukšanas robotu M²ERLIN (1. att.). Robots tiek piedāvāts trīs versijās – M²Essental, M²Exteded un M²Expert. Versijas galvenokārt atšķiras ar komplektāciju. Pēc izplatītāja domām, M²ERLIN galvenās priekšrocības salīdzinājumā ar citu firmu robotiem ir tā relatīvi zemā cena, kā arī tas, ka govju izejas vārti ir apvienoti ar selekcijas vārtiem un ir iespējams slaukt govis ar ļoti zemiem tesmeņiem. Slaukšanas robots M²ERLIN ir uzstādīts Blomē, zemnieku saimniecībā Dimanti, kur tas darbojas kopš šāgada maija.

Citas jaunas koncepcijas slaukšanas iekārtu automatizācijā
Praksē ir pierādījies, ka lielās fermās, kur slauc 500 un vairāk govju, priekšrocības, ko dod slaukšanas robotu lietošana mazās fermās, sāk zust, jo pārāk darbietilpīga kļūst to govju piedzīšana, kas pašas labprātīgi neiet uz slaukšanu robotos. Tas rosināja domu pilnīgi robotizēt tradicionālās slaukšanas iekārtas.

Firma DeLaval izstrādāja pilnīgi automatizētu karuseļa tipa slaukšanas iekārtu DeLaval AMR, kur tesmeņa sagatavošanu, slaukšanas stobriņu uzlikšanu, kā arī pupu dezinfekciju pēc slaukšanas veic pieci DeLaval robota VMS manipulatori. Pirmie divi, kas novietoti pēc ieiešanas slaukšanas vietā, sagatavo tesmeni, nākamie divi uzliek slaukšanas stobriņus. Tātad četri manipulatori kopā vienlaikus apkalpo četru govju pupus. Pēdējais manipulators, kas atrodas pirms izejas no slaukšanas vietas, pupus dezinficē. Katram manipulatoram divu pupu apstrādei nepieciešamas 20–30 sekundes, tāpēc karuseļa kustība uz to laiku tiek apturēta. Tātad iekārta darbojas stop-start režīmā. Slaukšanas iekārtu apkalpo viens cilvēks un govju grupu piedzinējs, kurš govis atdzen uz priekšslaukšanas laukumu. Taču šāda tipa slaukšanas iekārtai ir daži nopietni trūkumi. Karuseļa kustības pārtraukšana ar atkārtotu kustības uzsākšanu ik pēc 30 sekundēm var radīt diskomfortu govīm. Tāpat rodas problēmas, ja slaukšanas stobriņu neizdodas uzlikt vai tas nokrīt slaukšanas laikā. Ņemot to vērā, firma GEA ir izstrādājusi savu automatizēto karuseļa tipa slaukšanas iekārtu DairyProQ, kur katrā slaukšanas vietā ir uzstādīts autonoms slaukšanas stobriņu uzlikšanas manipulators no robota Monobox. Taču šķērslis šādas iekārtas plašākai lietošanai var būt tās augstā cena, kam par iemeslu ir slaukšanas stobriņu uzlikšanas manipulatora novietošana katrā karuseļa slaukšanas vietā.

Interesantu konceptu tradicionālās un robotizētās slaukšanas apvienošanā ir izstrādājusi firma Lemmer Fullwood, kas ļauj atteikties no karuseļa tipa slaukšanas iekārtas. Firmas konstruktori apaļa priekšslaukšanas laukuma perifērijā vēdekļveidā ir izvietojuši 12 M²ERLIN robotus. Priekšslaukšanas laukums ir paredzēts 100 govīm un apgādāts ar mehānisko govju piedzinēju. Šādas iekārtas caurlaides spēja ir 100 govju stundā, to apkalpo viens cilvēks.

Galerijas nosaukums

DeLaval lopbarības piestumšanas robots OptiDuo
Jaunums ir arī DeLaval izstrādātais lopbarības piestumšanas robots OptiDuo, kas pēc darbības principa būtiski atšķiras no līdz šim Latvijā izplatītajiem firmas Lely rotācijas tipa robotiem barības piestūmējiem. OptiDuo darba orgāns ir neliels gliemežtransportieris, kas lopbarību ne tikai piebīda, bet arī samaisa. Tas govīm samazina iespēju izlasīt no barības tikai garšīgākās sastāvdaļas. Turklāt maisītājs tiek veiksmīgi galā arī ar zaļbarību, sienu un salmiem, kas nodrošina to sekmīgu izdalīšanu kopā ar skābbarību. Robotam ir iespējams pievienot arī spēkbarības dozatoru un iemaisīt spēkbarību pārējā lopbarībā. Robota aizmugurējai daļai ir piestiprināta gumijas lente, kas nodrošina, ka pēc robota aizbraukšanas grīda paliek tīra. Robotu var izmantot arī kūtīs, ja tajās ir līdz 5% liels grīdas slīpums vai arī dažāda platuma ejas. Robota apkope ir ļoti vienkārša. Ekspluatācijas laikā tas nav jāeļļo, un dažu izdilušo detaļu nomaiņa notiek ļoti viegli.

Moocall govju dzemdību brīža noteikšanas sensors
Visās saimniecībās lielākās raizes sagādā govju dzemdību sākuma laika noteikšana, jo tas ir brīdis, kad cilvēka klātbūtnei ir noteicošā loma. Ganāmpulkā var būt situācija, ka tikai 50% pirmpieņu un 70% vecāku laktāciju govis spēj dzemdēt pašas. Turklāt ir svarīgi, lai teļa pirmā ēdināšana notiktu pirmo divu stundu laikā pēc piedzimšanas. Pirmā ēdināšanas reize teļam ir vitāli nozīmīga visas turpmākās veselības nodrošināšanai un ārstēšanas izdevumu mazināšanai. Ja cilvēks nav klāt dzemdību brīdī, tad, visticamāk, pirmā teļa ēdināšanas reize notiks vēlāk nekā pirmajās divās stundās. Problēmu vēl padziļina tas, ka dzīvnieki mēdz atnesties naktī, kad kūtī neviena nav. Ņemot vērā iepriekš teikto, tiek piedāvātas sistēmas, kas personālam ziņo par dzemdību brīža tuvošanos. Līdz šim Latvijā tika piedāvāta firmas Medria dzemdību brīža tuvošanās laika noteikšanas sistēma Vel`Phone, kuras darbība pamatā bija vagīnas temperatūras mērīšana. Tagad Latvijā ir iespējams iegādāties arī attiecīgu firmas Moocall izstrādājumu. Firmas Moocall sensors ir piestiprināms pie govs astes pamatnes un uztver dzimumorgānu kontrakcijas. Sensora korpusā ir ievietots radioraidītājs, ko darbina baterijas, kas bez nomaiņas var strādāt četrus gadus. Vienu stundu pirms dzemdību sākuma pa viedtālruni par to tiek paziņots attiecīgai saimniecības personai.


Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv