Meži, Mežizstrāde

“Latvijas valsts meži” ierīko smilšu karjeru Slampē

Lai nodrošinātu pieprasījumu pēc smilts un grants, akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (“LVM”) Tukuma novada Slampes pagastā atklājusi jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu “Praviņas II”.

Objektā potenciāli iegūstami 157 000 kubikmetri smilts un 50 000 kubikmetri grantssmilts.

“Praviņas II” ir viena no vairāk nekā simt “LVM” apsaimniekotajām derīgo izrakteņu ieguves vietām, kur minerāli ir pieejami jebkuram būvniekam, kuri iegūtos materiālus var izmantot celtniecībā vai ceļu būvē. Tā kā ieguves vietu tīkls visu Latviju noklāj pietiekami biezi, klientiem samazinās pievešanas attālums, izmaksas, ietaupās līdzekļi. Vairāk tiek saudzēti arī ceļi, mazāks ir izplūdes gāzu izmešu daudzums.

“LVM” derīgo izrakteņu vietas izvēlas rūpīgi, lai netiktu nodarīts kaitējums videi, taču tiktu apmierināts tautsaimniecības augošais pieprasījums pēc smilts, grants u. c. derīgajiem izrakteņiem.

2 Komentāri

  1. Latvijas valsts meži lūdzu turpiniet izvedot meža ceļu posmā Jūrmalciems – Pape. Dabas aizstāvjus kas iebilst izformēt vai atlaist. Ceļš iesākts un dēļ dabas birokrātiem jāpasviež pusratā. Ja dara tad vajag ļaut un izdarīt līdz galam. Pasaules dabas fonds un valsts vides dienests iebilst kā vienmēr grib lieku naudu savās kabatās.

  2. Pareizi jālasa- LVM ierīko karjeru, lai tiem, kas būvēs milzu transektus valsts mežos, pārdotu granti. Tā rezultātā tiks nodarīts neatgriezenisks kaitējums videi- izsmeltas ledāja atnestās neatjaunojamās derīgo izrakteņu iegulas un sabūvēti mežos milzu uzbērumi, kas nosprostos pazemes ūdeņu plūsmas un radis pārpurvošanos, pasliktinot mežu kvalitāti. Kurš beidzot būs tas, kas valsts mērogā pateiks NĒ šo šausmu būvei? Es nesaku, ka mežos nav vajadzīgi ceļi, taču tiem jāiekļaujas ainavā un tie nedrīkst izjaukt pazemes ūdens plūsmas mežos.