Laukos
Gaļa un zivis

Jaunu produktu izstrādei zivsaimniekiem – divi miljoni eiro0

Foto – Shutterstock

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumam “Inovācija” par kopumā diviem miljoniem eiro.

Projektu iesniegumu pieņemšana sāksies 21.augustā un ilgs līdz 15.novembrim, savukārt projekti jāīsteno trīs gadu laikā kopš apstiprināšanas brīža.

Pasākumā uz atbalstu var pretendēt zinātniskās institūcijas, komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kas nodarbojas ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju pārstrādi un konservēšanu un zivsaimniecības nozares biedrības.

Pasākuma “Inovācija” mērķis ir ieviest jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes zvejniecībā, akvakultūrā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē.

Atbalsts paredzēts arī jaunu akvakultūras sugu ieviešanai ar labu tirgus potenciālu, un inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespēju izpētei.

LA.lv