Laukos
Graudkopība

Padoms zemniekam. Jaunākās izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu lietojumā 0

Foto – Valdis Semjonovs

Izmaiņas lietojumā
Saracen – pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un auzu sējumos, kā arī daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos sēklai un ganībās. Ziemas kviešu, tritikāles, rudzu, ziemas miežu, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklai sējumus un ganības apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, no kultūr­auga cerošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39), vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumus no kultūrauga divu lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Pēc izmantošanas ganībās nogaidīšanas laiks – 7 dienas.

Saracen Delta – pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un daudzgadīgu stiebrzāļu sēklai sējumos. Ziemas kviešu, tritikāles, rudzu un ziemas miežu sējumos divi lietošanas varianti. Viens – ar mazāko devu apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, no kultūr­auga cerošanas sākuma līdz cerošanas beigām (AS 20-29), otrs – ar lielāko pavasarī, atsākoties veģetācijai, no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32). Līdzīgi arī vasaras miežu un vasaras kviešu sējumos. Ar mazāko devu smidzinājums veicams no kultūrauga divu lapu stadijas līdz cerošanas beigām (AS 12-29), ar lielāko – no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32).

Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklai sējumos smidzinājums veicams pavasarī, atsākoties veģetācijai, no kultūr­auga cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1.

Adexar XE (iepriekš Adexar) – pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā fungicīdu graudaugu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, ziemas un vasaras tritikāles un auzu sējumos. Ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras tritikāles, kā arī rudzu sējumos pret stiebru lūšanu apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32). Lai kviešu sējumos ierobežotu kviešu lapu pelēkplankumainību, kviešu plēkšņu plankumainību, brūno rūsu, dzelteno rūsu, graudzāļu miltrasu, kviešu lapu dzeltenplankumainību, bet miežu sējumos miežu lapu tīklplankumainību, stiebrzāļu gredzenplankumainību, pundurrūsu, ramulāriju, graudzāļu miltrasu – smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, vai nu vienā, vai dalītā apstrādē, no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

Ziemas un vasaras tritikāles sējumos atļauts izmantot kviešu lapu pelēkplankumainības, kviešu plēkšņu plankumainības, brūnās rūsas, dzeltenās rūsas, graud­zāļu miltrasas, kviešu lapu dzeltenplankumainības, stiebrzāļu gredzenplankumainības ierobežošanai, auzu sējumos – auzu vainagrūsas, graudzāļu miltrasas ierobežošanai, savukārt rudzu sējumos – brūnās rūsas, dzeltenās rūsas, stiebrzāļu gredzenplankumainības, graudzāļu miltrasas ierobežošanai. Smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, vai nu vienā, vai dalītā apstrādē, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Nogaidīšanas laiks – 35 dienas. Atļauts Adexar krājumus, kas saražoti līdz 2017. gada 14. decembrim, izplatīt līdz šāgada 14. jūnijam un izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem.

Accurate 200 WG
– pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai vasaras un ziemas kviešu, vasaras un ziemas miežu, auzu, tritikāles un linu sējumos; latvāņa ierobežošanai ceļa malās, mežmalās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, zemēs zem elektrolīniju pārvadiem. Ziemas kviešu, ziemas miežu un tritikāles sējumos divi lietošanas varianti. Ar mazāko devu apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, no kultūrauga cerošanas sākuma līdz cerošanas beigām (AS 20-29), ar lielāko – pavasarī, atsākoties veģetācijai, no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32). Vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos smidzinājums veicams no kultūrauga cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32). Lai ierobežotu nezāles eļļas linos, smidzinājums veicams ar kultūrauga pirmo lapu pāri līdz 30 cm augstumam vai pirms ziedpumpuri kļūst redzami, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.
Latvāņu ierobežošana iespējama piecos veidos. 1. Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, latvāņiem dīgstot, dīgļlapu veidošanas stadijā. 2. Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, kad lielāko pārziemojušo latvāņu rozešu diametrs 20 cm. 3. Vasarā pēc nopļaušanas, kad latvāņi ataug un to rozetes ir diametrā ap 20–25 cm. 4. Latvāņu centrālo dzinumu ierobežošana to ziedēšanas laikā, kamēr vēl nav izveidojušās sēklas. 5. Ierobežojot atsevišķi augošu latvāņu rozetes.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Atļauts krājumus, kas saražoti līdz 2017. gada 7. decembrim, izplatīt līdz šā gada 7. jūnijam un izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem.

Ceriax – pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā fungicīdu graudaugu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu, rudzu un ziemas un vasaras tritikāles sējumos. Ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras tritikāles sējumos atļauts lietot pret kviešu lapu pelēkplankumainību, kviešu plēkšņu plankumainību, brūno rūsu, dzelteno rūsu, graudzāļu miltrasu, kviešu lapu dzeltenplankumainību, ziemas un vasaras miežu sējumos – miežu lapu tīklplankumainību, stiebrzāļu gredzenplankumainību, pundurrūsu, ramulāriju, graudzāļu miltrasu, rudzu sējumos – brūno rūsu, dzelteno rūsu, stiebrzāļu gredzenplankumainību, graudzāļu miltrasu, auzu sējumos – auzu vainagrūsu, graudzāļu miltrasu.

Smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, vai nu vienā, vai dalītā apstrādē, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Nogaidīšanas laiks – 35 dienas. Atļauts krājumus, kas saražoti līdz 2017. gada 14. decembrim, izplatīt līdz šāgada 14. jūnijam un izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem.

Amistar 250 SC pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā fungicīdu ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles, ziemas un vasaras rapšu sējumos, kartupeļu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Pekinas kāpostu, Ķīnas kāpostu, seleriju (sakņu, kātu), pētersīļu (sakņu), pastinaku stādījumos, kāļu, rāceņu sējumos, burkānu, sīpolu, ķiploku, ķirbju, meloņu, arbūzu, puravu, gurķu, kabaču (arī cukīni), tomātu, paprikas stādījumos, salātu sējumos, krāšņumaugu sējumos vai stādījumos, krizantēmu stādījumos, skuju kokiem un lapu kokiem kokaudzētavās, zāliena un golfa laukumos, kā arī zirņiem un pupām (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm, graudiem).

Ziemas kviešu, vasaras kviešu sējumos atļauts lietot pret brūno rūsu, dzelteno rūsu, kviešu plēkšņu plankumainību, ziemas un vasaras miežu sējumos – pundurrūsu, miežu lapu tīklplankumainību, dzelteno rūsu, stiebrzāļu gredzenplankumainību, rudzu un tritikāles sējumos – brūno rūsu, dzelteno rūsu, stiebrzāļu gredzenplankumainību. Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga stieb­rošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Maksimālais apstrāžu skaits – 1. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas. Lai rapšu sējumos ierobežotu krustziežu sausplankumainību, apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no rapšu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69). Lai rapšu sējumos ierobežotu balto puvi – profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos no rapšu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50–60% ziedu (AS 60-65). Maksimālais apstrāžu skaits – 1. Nogaidīšanas laiks – 35 un 21 dienas. Kartupeļu stādījumos, lai ierobežotu kartupeļu lapu sausplankumainību, apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga bumbuļu aizmetņu veidošanas sākuma, līdz bumbuļi sasnieguši 60–70% no paredzamās masas (AS 40-47). Maksimālais apstrāžu skaits – 2. Nogaidīšanas laiks – 7 dienas.

Zirņu sējumos atļauts lietot zirņu gaišplankumu iedegas, zirņu tumšplankumu iedegas, zirņu īstās miltrasas, zirņu neīstās miltrasas un zirņu rūsas ierobežošanai. Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no pirmo ziedpumpuru parādīšanās līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69). Maksimālais apstrāžu skaits – 1. Nogaidīšanas laiks – 14 dienas.
Kāpostos atļauts lietot kāpostu sausplankumainības, krustziežu neīstās miltrasas, krustziežu īstās miltrasas un krustziežu baltkreves ierobežošanai. Smidzinājums veicams, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no sešu lapu stadijas, līdz kultūrauga galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-49) vai izveidojusies 80% šķirnei raksturīgā lapu masa (AS 16-48). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks galviņkāpostiem – 14 dienas, lapu kāpostiem – 21 diena.

Seleriju, pētersīļu un pastinaku stādījumos atļauts lietot pret seleriju lapu gaišplankumainību, burkānu lapu sausplankumainību, čemurziežu īsto miltrasu, burkānu lapu brūnplankumainību, seleriju lapu brūnplankumainību un seleriju rūsu. Smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga saknes attīstības sākuma, līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 40-49). Kātu selerijām smidzinājums veicams no kātu veidošanās sākuma, līdz tie sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Kāļu un rāceņu sējumos pret lapu sausplankumainībām, bet burkānu – pret burkānu lapu sausplankumainību, čemurziežu īsto miltrasu, burkānu lapu brūnplankumainību smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no ar kultūrauga saknes attīstības sākuma, līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 40-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Sīpolu un ķiploku stādījumos lietojams pret sīpolu neīsto miltrasu, lapu plankumainību, sīpolu kaklu puvēm un rūsām. Smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no sešu lapu stadijas, līdz 50% lapu noliekušās (AS 16-48). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Ķirbju, meloņu un arbūzu stādījumos atļauts lietot ķirbjaugu īstās miltrasas un kvēpainās miltrasas ierobežošanai. Smidzinājums veicams, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūrauga sešu lapu stadijas, līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 3 dienas.

Puravu sējumos var lietot sīpolu rūsas, melnā sodrējuma, lapu plankumainības un puravu neīstās miltrasas ierobežošanai. Smidzinājums veicams, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūrauga stublāja veidošanās sākuma, līdz tas sasniedzis šķirnei raksturīgo diametru (AS 41-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 21 diena.

Gurķu, kabaču, arī cukini stādījumos segtajās platībās atļauts lietot gurķu neīstās miltrasas, ķirbjaugu īstās miltrasas, kvēpainās miltrasas, gurķu kraupja un gurķu stublāju iedegas ierobežošanai. Smidzinājums veicams vai nu profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūr­auga sešu lapu stadijas, līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2, nogaidīšanas laiks – 3 dienas.

Segtajās platībās tomātiem atļauts lietot pret tomātu augļu brūno puvi, bet tomātiem un paprikai – tomātu īsto miltrasu, tomātu lapu brūno pelējumu, tomātu lapu sausplankumainību. Smidzinājums veicams, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūrauga sešu lapu stadijas, līdz augļi pilnīgi gatavi (16-89). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2, nogaidīšanas laiks – 3 dienas.

Salātos atļauts izmantot salātu neīstās miltrasas un dīgstu melnkājas ierobežošanai. Smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no sešu lapu stadijas, līdz izveidojies šķirnei raksturīgais lapojuma lielums (AS 16-49). Atklātā laukā maksimālais apstrāžu skaits – 1, segtajās platībās – 2. Nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Kokaudzētavās atļauts izmantot skuju koku aizsardzībai pret skujbiri un lapu koku aizsardzībai pret rūsām, bērzu tumšbrūno plankumainību, sausplankumainībām, īsto miltrasu, iedegām, lapu plankumainībām. Smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7–10 dienām.

Krāšņumaugu sējumos un stādījumos atļauts izmantot pret rūsām, sausplankumainībām, īsto miltrasu, iedegām, lapu plankumainībām. Smidzinājums veicams profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atklātā laukā maksimālais apstrāžu skaits – 1, segtās platībās – 2.

Krizantēmu stādījumos atļauts izmantot pret krizantēmu balto rūsu. Smidzinājumu atļauts veikt profilaktiski. Atklātā laukā maksimālais apstrāžu skaits – 1, segtās platībās – 2

Zālienos, tostarp arī golfa laukumā, atļauts izmantot aizsardzībai pret fuzariozi. Apsmidzināt zālienu rudenī profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Maksimālais apstrāžu skaits – 1. Atļauts esošos krājumus, kas saražoti līdz šā gada 3. janvārim, izplatīt līdz šā gada 3. jūlijam un izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem.

Mezzo WG (iepriekš Mezzo d.g.) – pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles un vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos. Lai ierobežotu nezāles ziemājos pavasarī – ar mazāko devu, atsākoties veģetācijai, no kultūrauga cerošanas sākuma līdz cerošanas beigām (AS 20-29), ar lielāko – atsākoties veģetācijai, no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Lai ierobežotu nezāles vasarājos – no kultūrauga cerošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1.

Ceridor MCPA 750 š.k. – herbicīda krājumus atļauts izplatīt līdz šāgada 31. jūlijam un izlietot līdz 2019. gada 31. jūlijam.

Menno Florades š.k.
– fungicīda krājumus atļauts izplatīt līdz šāgada 31. jūlijam un izlietot līdz 2019. gada 31. jūlijam.

Rovral Aqua Flo – kodnes krājumus atļauts izplatīt līdz šā gada 5. maijam un izlietot līdz šāgada 5. jūnijam.
Vairāk par AAL lasiet šeit

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv