Laukos
Graudkopība

Padoms zemniekam. Jaunumi AAL sarakstā0

Foto-Karīna Miezāja

Pagājušā gada nogalē Valsts augu aizsardzības dienests Augu aizsardzības līdzekļu (AAL)reģistrā iekļāvis septiņus jaunus preparātus.

Fungicīdi

Comrade – sistēmas iedarbības preparāts slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu, ziemas un vasaras tritikāles sējumos. Darbīgās vielas: azoksitrobīns un ciprokonazols. 2. reģ. klase.

Kviešu un tritikāles sējumos preparāts ierobežo kviešu lapu pelēkplankumainību, brūno rūsu un graud­zāļu miltrasu, rudzu sējumos – brūno rūsu. Smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Mavita 250 EC – sistēmas iedarbības preparāts slimību ierobežošanai augļu dārzos, dārzeņu sējumos un krizantēmu stādījumos. Darbīgā viela – difenokonazols. 2. reģ. klase. Ābelēs izmantojams pret ābeļu kraupi, bumbierēs – pret bumbieru kraupi un bumbieru–kadiķu rūsu. Lai ierobežotu kraupi, smidzinājums veicams profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laikapstākļiem, sākot no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61–84). Atkārtots smidzinājums veicams pēc 10 dienām. Nogaidīšanas laiks – 21 diena. Pret bumbieru–kadiķu rūsu smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos lapu plaukšanas laikā.

Ķiršos lietojams pret kauleņkoku pelēko puvi un parasto augļu puvi. Smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar atsevišķu ziedpumpuru atdalīšanos līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 56–85). Atkārtots smidzinājums veicams pēc 10–14 dienām. Nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Plūmēs – pret parasto augļu puvi. Smidzinājums veicams profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos ap­­stākļos no ziedēšanas sākuma, līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 61–85). Atkārtots smidzinājums veicams pēc 10–14 dienām. Nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Burkānos lietojams burkānu lapu sausplankumainības ierobežošanai. Smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 14 dienām. Maksimālais izmantošanas reižu skaits sezonā – 3. Nogaidīšanas laiks – 21 diena.

Sakņu seleriju sējumos lietojams pret seleriju lapu gaišplankumainību, bet sīpolu, ķiploku un šalotu stādījumos pret sīpolu lapu plankumainību un sīpolu rūsu; galda biešu sējumos – pret lapu plankumainībām. Smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Maksimālais izmantošanas reižu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks selerijām un sīpoliem – 21 diena, bietēm – 28 dienas.

Krizantēmās preparāts lietojams krizantēmu baltās rūsas ierobežošanai gan atklātā laukā, gan segtās platībās. Apsmidzināt sējumus profilaktiski. Atklātā laukā atļauts smidzinājumu veikt reizi sezonā, segtās platūbās – 2 reizes. Atkārtots smidzinājums pēc 4 nedēļām.

Ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Difcor 250 EC – sistēmas iedarbības preparāts ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību slimību ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos un ziemas un vasaras rapšu sējumos. Darbīgā viela – difenokonazols. 2. reģ. klase. Ābeles ar preparātu var apstrādāt, lai aizsargātu pret ābeļu kraupi un ābeļu miltrasu, bet bumbieres – pret bumbieru kraupi. Pret kraupi smidzinājums veicams profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, no pumpuru stadijas līdz augļu pilngatavībai (AS 57–89). Pret miltrasu – parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no sarkano pumpuru stadijas līdz augļu pilngatavībai (AS 57-89). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 4. Nogaidīšanas laiks – 2 nedēļas.

Rapšu sējumos atļauts izmantot krustziežu sausplankumainības un baltās puves ierobežošanai. Sausplankumainības ierobežošanai apsmidzināt sējumus ar rapšu ziedēšanas sākumu, līdz sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 60–65), baltās puves – profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, ar rapšu ziedēšanas sākumu, līdz sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 60–65). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks – 56 dienas.

Ābeļu un bumbieru stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu, bet rapšu sējumos 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Herbicīdi

Tanaris
– preparāts, ko augi uzņem caur saknēm un dīgstu daļām, īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos. Darbīgās vielas: dimetēnamīds un kvinmeraks. 2. reģ. klase. Ļoti augsta efektivitāte ģerānijas, plikstiņa, veronikas un matuzāles ierobežošanā, iedarbojas arī uz ķeraiņu madaru, panātrēm u. c. nezālēm. Ziemas rapšu sējumos preparātu var lietot divos veidos: apsmidzināt sējumus pirms rapšu sadīgšanas (AS 00–09) vai pēc sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18). Vasaras rapšos smidzinājums veicams pēc kultūrauga sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Pro – sistēmas iedarbības preparāts īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai labības sējumos un ganībās. Darbīgā viela: florasulams. 2. reģ. klase. Ierobežo ķeraiņu madaru, zilo rudzupuķi, zīda magoni, dārza vējgriķi, rapsi, ganu plikstiņu, tīruma sinepi, parasto virzu, tīruma kumelīti, tīruma pērkoni, tīruma nauduli u. c. Pirmos preparāta iedarbības simptomus uz nezālēm var novērot 1–3 nedēļas pēc izsmidzināšanas, bet pilnīga nezāļu atmiršana notiek 4–5 nedēļu laikā. Nevar lietot kultūrai, kam ir pākšaugu pasēja (āboliņš u. c.).

Ziemas kviešu, rudzu, ziemas miežu, tritikāles sējumus ar vai bez stiebrzāļu pasējas apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29) vai ar stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu sējumus ar vai bez stiebrzāļu pasējas, kā arī ganību ierīkošanas gadā un stiebrzāļu sējumus sējas gadā sēklai apsmidzināt ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29) vai ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39).

Otrā gada un vecākas ganības, kā arī stiebrzāļu sējumus sēklai apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ganībās nogaidīšanas laiks – 7 dienas. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Repelenti

Wöbra – pastas veida preparāts skuju koku, lapu koku, augļu koku un dekoratīvo koku un krūmu profilaktiskai apstrādei, lai novērstu mizas bojājumus, ko rada dzīvnieki, apgraužot vai noraujot mizu. Darbīgā viela: kvarca smiltis. 3. reģ. klase. Preparāts atbaida briežus, kā arī bebrus un zaķus. Preparāts nodrošina aizsardzību pret mizas bojājumu vismaz 10 gadu garumā. Maksimālais apstrādes biežums – viena reize 12 mēnešos. Preparāts jāuzklāj ap visu koka stumbru, kā arī uz citām auga daļām, kas var būt pakļautas bojājumiem. Var uzklāt arī jau bojātām stumbra daļām, jo preparāts veicinās to dzīšanu. Jāievēro 10 m aizsargjosla līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Detia Wühlmausgas – kalcija karbīda granulas ūdensžurku un kurmju atbaidīšanai lauksaimniecības un dekoratīvo kultūru sējumos un stādījumos, pļavās un ganībās. 2. un 3. reģ. klase. Repelentās preparāta īpašības balstās uz nepatīkamo smaku, kas rodas, sadaloties kalcija karbīdam mitruma ietekmē, un kas mudina dzīvniekus pamest apstrādātās vietas. Preparāts ūdensžurkas un kurmjus tikai aizbiedē, nevis nonāvē, tāpēc jārēķinās ar to atgriešanos. Ar meklēšanas nūju jāsameklē pazemes eju sistēma. Jāpārbauda, vai tā ir apdzīvota (vai eja pēc 1–2 stundām atjaunota vai aprakta ar zemi). Katrā apdzīvotā ejā jāievieto preparāts. Pēc tam caurumu nosedz ar zāli, koku, akmeni, zemi, bet nepiemīda, lai acitilēna gāze, kas rodas zemes mitruma iedarbībā, izplatītos ejās. Pēc līdzekļa sadalīšanās atlikums ir lauksaimniecības kaļķis. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmaiņas lietojumā

SluxxHP – pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā limacīdu kailgliemežu un mīkstgliemežu ierobežošanai lauksaimniecības un dekoratīvajos kultūraugos atklātā laukā un segtajās platībās. Apstrādāt kultūr­augu platības, kā arī atsevišķas sējumu vai stādījumu vietas gliemežu invāzijas sākumā. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 4.

Ferramol – pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā limacīdu kailgliemežu ierobežošanai lauksaimniecības un dekoratīvajos kultūraugos atklātā laukā un segtajās platībās, kā arī zālienos. Ierobežo milzu kailgliemezi, raibo mīkstgliemezi, tīruma mīkstgliemezi un Spānijas kailgliemezi. Ēsmas granulas izkaisa, kad kļūst redzamas pirmās gliemežu invāzijas un augu bojājuma pazīmes. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 4.

Metazamix – atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai vasaras rapšu sējumos arī pēc kultūrauga sadīgšanas līdz četru lapu stadijai (AS 10–14).

Lentagran 45 WP (iepriekš Lentagrāns 45 p.s.) – pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai galviņkāpostu, lapu kāpostu, lopbarības kāpostu, Savojas kāpostu, Briseles kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, kolrābju, saldās kukurūzas, sīpolu, šalotes sīpolu, vasaras sīpolu (lokiem), puravu, ķiploku un sparģeļu (neražojošos un ražojošos) sējumos un stādījumos. Kāpostu, brokoļu, kolrābju stādījumus apsmidzināt pēc kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir ieaugušies un ir četru līdz sešu lapu stadijā (AS 14–16). Ja augs pārstādīts, apstrādi veikt pēc 2–4 nedēļām. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2. Nogaidīšanas laiks – 42 dienas. Sīpolu sējumus vai stādījumus apsmidzināt pēc kultūraugu sadīgšanas to vienas līdz četru lapu stadijā (AS 11–14), savukārt puravu un ķiploku sējumus – kad kultūraugam ir attīstījusies 3. lapa (AS 13). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2. Nogaidīšanas laiks: puraviem – 28 dienas, ķiplokiem – 56 dienas. Saldās kukurūzas sējumus apsmidzināt, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12–18). Nogaidīšanas laiks – 42 dienas. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2. Neražojošos sparģeļu stādījumus (1–2 gadus vecus) apsmidzināt, sākot ar kultūrauga attīstības stadiju, kad redzami 1–5 sānu dzinumi (AS 21); ja stādījumi vecāki, tad pirms kultūrauga sadīgšanas un/vai pēc ražas novākšanas. Nogaidīšanas laika nav. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2.

Maksimālais preparāta daudzums visām kultūrām 2 kg/ha veģetācijas periodā.

Signum – atļauts izmantot arī ķiploku stādījumos, lai ierobežotu puves, arī balto puvi. Apsmidzināt stādījumu profilaktiski – pirmo reizi 6 nedēļas pirms ražas novākšanas, atkārtoti pēc 5–10 dienām. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2. Nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Akanto Prīma – krājumus atļauts izplatīt līdz 2018. gada 31. maijam un izlietot līdz 2018. gada 30. novembrim.

Plantskydd (iepriekš Plantskids š.p.) – pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā repelentu aļņu, staltbriežu, stirnu un zaķu radīto bojājumu ierobežošanai skuju koku un lapu koku stādījumos (jaun­audzēs un dekoratīvo koku stādījumos).

Cycocel 750 – tagad atļauts lietot arī auzu sējumos, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32).

Mavrik Vita – nomainīts nosaukums uz Mavrik.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv