Laukos
Graudkopība

Jaunumi augu aizsardzības līdzekļu reģistrā jūnijā. Fungicīdi un kodnes0

Āboliņa semfilioze (lapu melnplankumainība). Foto: VAAD

Fungicīdi
Inovor – sistēmas iedarbības preparāts graud­augu slimību ierobežošanai ziemājos un vasarājos. Satur trīs darbīgās vielas: fluksapiroksāds, piraklostrobīns, propikonazols. 2. reģ. klase.

Ziemas un vasaras kviešu sējumos atļauts lietot kviešu lapu pelēkplankumainības, graudzāļu miltrasas, kviešu lapu dzeltenplankumainības, brūnās rūsas, dzeltenās rūsas ierobežošanai, savukārt ziemas un vasaras miežu sējumos – pundurrūsas, miežu lapu tīklplankumainības, stiebrzāļu gredzenplankumainības, graudzāļu miltrasas, ramulārija ierobežošanai, rudzu sējumos – brūnās rūsas, stiebrzāļu gredzenplankumainības ierobežošanai, tritikāles – kviešu lapu pelēkplankumainības, kviešu lapu dzeltenplankumainības, brūnās rūsas, dzeltenās rūsas ierobežošanai.

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Kodnes
Bariton Super – pieskares un sistēmas iedarbības preparāts ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras tritikāles, rudzu, auzu sēklas materiāla kodināšanai. Satur trīs darbīgās vielas: protiokonazols, tebukonazols, fludioksonils. 2. reģ. klase.

Ziemas kviešu sēklu atļauts kodināt, lai ierobežotu sārto sniega pelējumu, kviešu cieto melnplauku, sakņu puves, savukārt vasaras kviešus – kviešu cieto melnplauku, sakņu puves. Rudzu un ziemas tritikāles sēklu kodināšana pasargās no sārtā sniega pelējuma, sakņu puvēm, vasaras tritikāles – no sakņu puvēm. Ziemas miežu sēklu kodināšana aizsargās pret sārto sniega pelējumu, sakņu puvēm, miežu lapu tīklplankumainību, miežu lapu brūnsvītrainību, miežu putošo melnplauku, vasaras miežu – sakņu puvēm, miežu lapu tīklplankumainību, miežu lapu brūnsvītrainību, miežu putošo melnplauku. Auzu sēklu kodināšana līdzēs pret sakņu puvēm.
Vairāk par audzu aizsardzības līdzekļiem lasiet šeit

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv