Laukos
Dārzeņi un augļi

Jaunumi augu aizsardzības līdzekļu sarakstā – izmaiņas lietojumā 0

Foto – Shutterstock

Butoxone (iepriekš Butoksons) – paplašināts herbicīda lietojums. Turpmāk atļauts lietot arī īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai zirņos, pupās, baltajā un sarkanajā āboliņā, galegā. Pakšaugu sējumus apsmidzināt, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz 6 lapu stadijai (AS 13–16), āboliņa un galegas sējumus – ar kultūrauga 3 īstajām lapām. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1.

Focus Ultra – pēc atkārtotas novērtēšanas un sastāvā esošās darbīgās vielas ciklok­sidima iekļaušanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā paplašināts lietojums. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai rapšu, biešu, kāpostu, zemeņu, linu, zirņu, pupu, dārzeņu, krāšņumaugu sējumos un stādījumos, augļukoku un ogulāju stādījumos u. c.

Ziemas un vasaras rapšu, kā arī vasaras ripšu sējumos preparāts lietojams, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies divi starpmezglu posmi (AS 12–32), kad nezāles un labības–sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā.

Cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, mārrutku, pastinaku, sakņu seleriju, kāļu, rāceņu, turnepšu sējumos preparāts lietojams, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz lapas sedz 30% no augsnes starprindās (AS 12–33), kad nezāles un labības–sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā.

Zirņu un pupu sējumos lietojams, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12–39), kad nezāles un labības–sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā.

Ziedkāpostu, galviņkāpostu, Savojas kāpostu stādījumos lietojams, sākot ar kultūr­auga trīs lapu stadiju, līdz sāk veidoties galviņa (AS 13-41), kad nezāles un labības–sārņ­augi ir 2–4 lapu stadijā (Briseles kāpostos, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sāk veidoties galviņas (AS 12–41)).

Burkānu, sīpolu, ķiploku, puravu sējumos lietojams, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sakne, sīpols vai stublājs sasniedzis 50% no raksturīgā lieluma (AS 12–45), kad nezāles un labības–sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā.

Āboliņa un lucernas sēklu laukos lietojams, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz ziedpumpuru attīstībai (AS 12–51), sarkanās auzenes, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz piecu mezglu attīstībai (AS 14–35), kad nezāles un labības–sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā.

Linu sējumus apsmidzināt, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stiebra veidošanās sākumam (AS 12–31), kad nezāles un labības–sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā.

Kartupeļu stādījumus apsmidzināt, sākot ar kultūrauga sadīgšanu līdz augu saskaršanās vagā sākumam (AS 11–31), kad nezāles un labības–sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Zemeņu stādījumus apsmidzināt, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 11–16), kad nezāles un labības–sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā.

Apsmidzināt Ķīnas kāpostu un lapu kāpostu stādījumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju, līdz lapu rozete sasniegusi 30% šķirnei raksturīgā diametra (AS 13–33), bet salātu sējumus un stādījumus, sākot ar kultūr­auga divu lapu stadiju, līdz izveidojusies lapu masa 50% no sagaidāmās lapu masas lieluma (AS 12–45), kad nezāles un labības–sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Dekoratīvo koku, krūmu, krāšņumaugu, ābeļu un bumbieru, upeņu, jāņogu, ērkšķogu, aveņu un krūmmelleņu stādījumus apsmidzināt, kad nezāles un labības–sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā.

Effector – pēc atkārtotas novērtēšanas un pēc sastāvā esošās darbīgās vielas ditianona iekļaušanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā veiktas izmaiņas lietojumā – precizētas devas, nogaidīšanas laiks, samazināts atļautais apstrāžu skaits sezonā, lai aizsargātu ūdens organismus, jāievēro 50 m (!) aizsargjosla līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Atļauts lietot kā fungicīdu slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, upeņu, jāņogu, ērkšķogu un aveņu stādījumos. Atļauts esošos preparāta krājumus, kas saražoti līdz 2018. gada 13. septembrim, izplatīt līdz 2019. gada 13. martam, izlietojot atbilstoši jaunajiem nosacījumiem.

Lai ierobežotu ābeļu stādījumos augļu parasto puvi, augļu rūgto puvi un bumbieru stādījumos augļu parasto puvi, smidzinājums veicams ar augļu briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 75–85). Lai ierobežotu ābeļu un bumbieru kraupi, jāsmidzina pēc signāla par iespējamo infekcijas parādīšanos slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos ar pumpuru briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51–85). Lai bumbieru stādījumos ierobežotu rūsu, profilaktiski – slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar bumbieru lapu plaukšanu līdz augļaizmetņu veidošanās sākumam (AS 55–72). Atkārtota apstrāde pēc 5–7 dienām. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 3. Nogaidīšanas laiks – 28 dienas.

Lai ierobežotu ķiršu stādījumos augļu parasto puvi, apsmidzināt ar augļu briešanas sākumu līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 75–81), ķiršu kraupi – pēc signāla par iespējamo infekcijas parādīšanos slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos ar pumpuru briešanas sākumu līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 51–81). Atkārtota apstrāde pēc 7–10 dienām. Lai ierobežotu ķiršu stādījumos ķiršu lapbiri, apsmidzināt slimības attīstību veicinošos apstākļos pirms ziedēšanas līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 59–81) vai pēc ražas novākšanas, lai ierobežotu kauleņkoku sausplankumainību; pavasarī – sākoties ziedēšanai (AS 60–64), un atkārtoti rudenī. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 3. Nogaidīšanas laiks – 21 diena.

Lai ierobežotu plūmju stādījumos plūmju rūsu, smidzinājums veicams, sākoties augļ­aizmetņu nobiršanai un atkārtoti pēc mēneša vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 72-81), savukārt kauleņkoku sausplankumainības ierobežošanai apsmidzināt pavasarī, sākoties ziedēšanai (AS 60-64), un atkārtoti rudenī. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 3. Nogaidīšanas laiks – 21 diena.

Upeņu, jāņogu, ērkšķogu stādījumus pret rūsu un lapu plankumainību, bet avenes pret avenāju mizas plaisāšanu un dzinumu iedegām apsmidzināt, parādoties slimību pirmajām pazīmēm pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 3.

Alister Grande OD – krājumus atļauts izplatīt līdz 2019. gada 12. aprīlim un izlietot līdz 2019. gada 31. decembrim.

LA.lv