Laukos
Graudkopība

Jaunumi augu aizsardzības līdzekļu sarakstā0

Foto – Shutterstock

Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) reģistrā šoruden iegrāmatoti četri jauni preparāti, to skaitā viens limacīds lietošanai gan profesionāliem augkopjiem, gan mazdārziņu īpašniekiem, informē Valsts augu aizsardzības dienests.


Desikanti


Dessica, Maxima
– pieskares iedarbības preparāti kartupeļu stādījumos, rapšu, linu un zirņu sējumos, saveldrētos auzu un pupu sējumos, kā arī āboliņa sēklu laukos, kas izžāvē gan kultūraugus, gan zaļās nezāles. Darbīgā viela: dikvāts (dikvāta dibromīds). 2. reģ. klase.

Apsmidzināt kartupeļu stādījumus bumbuļu veidošanās perioda beigās. Nogaidīšanas laiks 14 dienas, lai tiem nobriest miza. Rapšu, zirņu, pupu (lopbarībai), linu sējumus apsmidzināt, kad sēklas nogatavojušās. Rapšiem un pupām 7 dienu nogaidīšanas laiks, zirņiem – 10 dienas, liniem – 20 dienas.

Apsmidzināt veldrē sakritušus auzu (lopbarībai) sējumus graudu pilngatavības stadijā. Nogaidīšanas laiks 7 dienas. Baltā un sarkanā āboliņa sēklu laukos preparāts lietojams, kad sēklas nogatavojušās. Nogaidīšanas periods – 3 dienas.

Atļauta tikai viena apstrāde sezonā.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kā arī 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.

Limacīdi


Lima Oro
– preparāts mīkstgliemežu un kailgliemežu izplatības ierobežošanai ziemājos, vasarājos, kukurūzas sējumos, augļu dārzos un ogulājos, ganībās. Iedarbojas uz gliemežiem caur gremošanas traktu un tiešās saskares ceļā, izraisa specīgu gļotu izdalīšanos, kā iespaidā gliemežu organisms atūdeņojas. Darbīgā viela: metaldehīds. 2. un 3. reģ. klase.

Apstrādāt ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles, auzu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties gliemežiem vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc graudaugu sējas līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 00-29). Ziemas un vasaras rapšos atļauts lietot pēc sējas līdz rapšu sāndzinumu veidošanās fāzes beigām (AS 00-29), kukurūzā – līdz piecu lapu stadijai (AS 00-15), salātos – līdz deviņu lapu stadijai (AS 00-19).

Ābeļu un bumbieru dārzos, jāņogu, upeņu, ērkšķogu, aveņu un kazeņu stādījumos preparāts lietojams, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām (AS 01-69).

Lai no gliemežiem aizsargātu dekoratīvās kultūras un zālienus, preparātu var lietot, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, kultūrauga veģetācijas periodā (AS 00-99). Savukārt, ja gliemeži uzklupuši ganībām un zālājam ierīkošanas gadā, tad preparātu var lietot pēc sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00-15).

Sezonā atļauts veikt maksimāli divas apstrādes. Maksimālā produkta deva gadā vienā un tajā pašā platībā ir 14 kg/ha. Minimālais intervāls starp atkārtotu lietošanu: 7–10 dienas.

Nogaidīšanas laiks – 2 dienas

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo līdzekli.


Kodnes

Vibrance Duo – pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, rudzu un tritikāles sēklas materiāla kodināšanai. Darbīgās vielas: sedaksāns, fludioksonils. 2. reģ. klase.

Kviešu sēklu kodināšana aizsargā pret sārto sniega pelējumu, kviešu cieto melnplauku, kviešu putošo melnplauku, kviešu plēkšņu plankumainību, sakņu puvēm. Rudzu sēklu apstrāde ar preparātu aizsargā pret sārto sniega pelējumu, sakņu puvēm, rudzu stiebru melnplauku, savukārt tritikāles – pret sārto sniega pelējumu, kviešu plēkšņu plankumainību, kviešu cieto melnplauku, sakņu puvēm.

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, apstrādātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē, nodrošināt pilnīgu sēklu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos, izbirušās sēklas savākt.


Izmaiņas lietojumā

Barbarian Hi-Aktiv š.k – herbicīdu papildus atļauts izplatīt arī 15 l, 200 l un 1000 l iepakojumos.


AlfaStop 50 EC, Golden Alpha 50 EC
– insekticīdu krājumus atļauts izplatīt līdz 2018. gada 30. janvārim un izlietot līdz 2019. gada 30. janvārim.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv