Laukos

Kā saimniecībai iegūt bioloģisko statusu? Atbild eksperts0

Foto Anita Pirktiņa

Jautājums. Ja lauksaimnieks gadiem ilgi, audzējot labību, ir izmantojis dažādus ķīmiskos preparātus, vai ir iespējams tur izaudzēt bioloģiskos ilggadīgos zālājus? RUTA MADONAS NOVADĀ

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākā referente Līga Drozdovska teic – uzsākot bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāciju, augsne, kurā lietoti sintētiskie minerālmēsli un ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi, iepriekš jāatveseļo, jāatjauno, ievērojot noteikto pārejas periodu.

Lai iegūtu bioloģiskās lauksaimniecības statusu, šajā laikā saimniekiem jāievēro visi bioloģiskās saimniekošanas noteikumi. Produkciju nevar realizēt kā bioloģisku, bet tikai kā pārejas perioda produktu.

Daudzgadīgajām lopbarības kultūrām pārejas periods ir divi gadi pirms to izmantošanas par bioloģiski ražotu lopbarību. Pārejas periods viengadīgajām kultūrām ir divi gadi un ilggadīgajiem stādījumiem, kas nav lopbarības kultūras, – trīs gadi. Tātad, ja ir vēlme audzēt ilggadīgos zālājus, jārēķinās ar divu gadu pārejas periodu.

Parasti saimniecībās, kurās paredzēts ierīkot bioloģiskos zālājus, iepriekš sēj graudaugus, kuriem pasējā liek zālāju.

Daudzgadīgos zālājus – kā pārejas perioda barību – var izēdināt savā saimniecībā esošiem mājdzīvniekiem pirms trīs gadu pārejas perioda beigām.

LA.lv