Laukos
Tehnika

Kā izvēlēties eļļu traktoram?0

Foto no LA arhīva.

Lauksaimniecības mašīnu īpašnieki nereti nonāk jautājuma priekšā – kādus eļļošanas materiālus labāk izmantot? Vai izvēlēties oriģinālā ražotāja piedāvāto vai lietderīgāk būtu apstāties pie lētākajiem neoriģinālajiem analogiem?

Vai attaisnojas kompromiss starp cenu un kvalitāti?

Speciālisti apgalvo, ka neoriģinālie eļļošanas materiālu analogi parasti ir vispārējas lietošanas materiāls, tas ir viegli pieejams, nav dārgs, taču, meklējot kompromisu starp cenu un kvalitāti, svarīgi pievērst uzmanību vairākiem faktoriem, kuriem ir izšķirīga nozīme. Statistika liecina, ka vairākumā gadījumu priekšlaicīgi dzinēja, transmisijas un citu lauksaimniecības mašīnu mezglu remonti saistīti nevis ar to dabisko nolietošanos vai konstruktīvām nepilnībām, bet tieši ar ražotāju neparedzētu eļļu un šķidrumu lietošanu.

Oriģinālajām eļļām ir paredzēts veikt daudzas svarīgas funkcijas: kvalitatīvu eļļošanu, netīrumu novēršanu, aizsardzību pret koroziju, oksīdu neitralizāciju, detaļu spraugu noblīvēšanu un atdze­sēšanu. Tās visas virzītas, lai mašīnu aizsargātu no nelabvēlīgiem apstākļiem un kaitīgas iedarbības, tādējādi būtiski pagarinot mašīnas darba resursu un efektivitāti.

Oriģinālie eļļošanas materiāli tiek ražoti, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, ņemot vērā tehnikas individuālās īpatnības, kā arī mašīnu un iekārtu ražotāju un inženieru prasības. Tieši šāda izstrādne ļauj sasniegt agregātu maksimālu produktivitāti un pilnībā atklāt tehnikas potenciālu.

Turklāt visām oriģinālajām eļļām un šķidrumiem ir šauri specializēta piedevu pakete, kurai jānodrošina konkrēta mašīnas mezgla darbspējas. Ņemot vērā lauksaimniecības tehnikas specifiku un tās uzbūves sarežģītību, jāatzīst, ka ražotāju prasība lietot tikai oriģinālos materiālus ir pamatota.

Izdevumi eļļošanas materiālu iegādei parasti nepārsniedz 5% no kopējām tehnikas ekspluatācijas izmaksām. Šīs pozīcijas samazināšana uz neoriģinālo analogu lietošanas rēķina var radīt nopietnas sekas: palielinātu motoreļļas lietošanu un paātrinātu agregātu nolietošanos, kas būtiski saīsina tehnikas darba mūžu.

Secinājums – oriģinālo materiālu izmantošana ir ne tikai tehnikas servisapkalpošanas optimizācija, bet arī ekonomijas veids.

Nekvalitatīva, nolietojusies un ar cietajām daļiņām piesārņota eļļa laika gaitā var radīt nopietnu kaitējumu dzinēja darbībai un līdz ar to samazināt kopējo tehnikas darba mūža ilgumu. Lai no tā izvairītos, svarīgi ir izvēlēties oriģinālo lauksaimniecības tehnikas ražotāja eļļu, eļļas filtrus, kā arī laikus veikt to nomaiņu.

Jāpievērš uzmanība ražotāja ieteikumiem

Izvēloties oriģinālā ražotāja eļļas, tiek nodrošinātas vairākas būtiskas priekšrocības: labāka noturība augstā temperatūrā, tehnikai nepieciešamās piedevas, atbilstība kvalitātes standartiem, aizsardzība pret koroziju un detaļu nodilumu. Oriģinālā eļļa pasargā arī no degvielas oksidēšanās, samazina berzi, pagarina mūžu detaļām un dzinējam, kopumā ilgtermiņā samazinot tehnikas ekspluatācijas izmaksas.

Ja tomēr kādu apstākļu dēļ nākas domāt par alternatīvām, ieteicams izlasīt ražotāja norādījumus tehnikas ekspluatācijas instrukcijā. Katrai tehnikas vienībai un katram ražotājam var būt savas specifiskās prasības, un, lietojot nepiemērotu eļļu, var rasties traucējumi tehnikas darbībā.

Eļļa jāizvēlas pēc diviem galvenajiem kritērijiem – viskozitāte un efektivitāte. Viskozitāte jeb stingrība ir iekšēja berze, kas raksturo to, cik eļļa ir bieza un spēj pasargāt kustīgās metāla daļas. Jo mazāks ir pirmais skaitlis (piemēram, 10W), jo eļļa ir šķidrāka un labāk piemērota izmantošanai zemā temperatūrā. Savukārt, ja otrais skaitlis ir lielāks (piemēram, W40), eļļa ir viskozāka un savas funkcijas labāk veic augstā temperatūrā. Ieteicams izvēlēties tādu eļļu, kas aptver plašāku temperatūras diapazonu.

Izvērtējot eļļas efektivitātes līmeni, tiek ņemtas vērā starptautisko organizāciju API (American Petroleum Institute) un ACEA (Association of Constructors of European Automobiles) noteiktās specifikācijas un standarti, kā arī tehnikas ražotāju specifiskās prasības. Šajos standartos ir noteiktas nepieciešamās eļļas īpašības, lai nodrošinātu atbilstošu dzinēja darbību.

Apskatīsim piemēru: JCB eļļa HP 15W–40–API SG/CF–4. Burts S norāda, ka eļļa ir piemērota benzīna dzinējiem, savukārt G norāda, cik eļļa ir laba (SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM; M būs labākā un ieteicamākā). Burts C norāda, cik eļļa ir piemērota dīzeļa dzinējiem, savukārt F norāda, cik eļļa ir laba (CF–4, CG–4, CH–4, CI–4, CJ–4; CJ būs labākā izvēle).

Cik bieži eļļa ir jāmaina?

Tas ir jautājums, kas parasti nodarbina daudzu tehnikas īpašnieku prātus, jo ne visiem traktoriem ir vienāds eļļas maiņas intervāls. Tas mēdz atšķirties pat dažādiem viena ražotāja modeļiem – dzinējiem, kuros var ieliet lielāku daudzumu eļļas, tās maiņa būs nepieciešama retāk. Eļļas patēriņu pārsvarā ietekmē izmantotā jauda, dzinēja nolietojums un noplūdes, darba temperatūra un eļļas viskozitāte darba apstākļos. Ieteicams sekot līdzi ekspluatācijas instrukcijā norādītajiem eļļas maiņas intervāliem. Taču, ievērojot dažus nosacījumus, šos intervālus var arī pagarināt, piemēram, izvēloties ražotāja oriģinālās eļļas.

Dažos gadījumos eļļas maiņu var nākties veikt arī biežāk, piemēram, ja tiek izmantota zemākas kvalitātes eļļa vai degviela. Tāpat jāņem vērā arī laika apstākļu (īpaši zemas temperatūras) un degvielas kvalitātes ietekme uz eļļas ekspluatācijas ilgumu. Dzinēja darbības laikā eļļā var nonākt gan degviela, gan ūdens, īpaši ziemas zemo temperatūru apstākļos. Aukstumā, braucot īsus attālumus, dzinēja temperatūra nepaaugstinās pietiekami, tāpēc karterī koncentrējies mitrums nepaspēj izgarot. Savukārt gāzes noplūdi veicina detaļu nodilums un aizdedzes traucējumi. Laikus nerūpējoties par gaisa filtriem, dzinējā kopā ar iesūknēto gaisu nonāk arī smiltis un putekļi. Tālāk šis piesārņojums iekļūst eļļas tvertnē un sistēmā. Tas paātrina eļļas oksidēšanos un dzinēja detaļu nodilšanu.

Svarīgi atcerēties, ka pareiza eļļas izvēle nav vienīgais, kas nodrošinās tehnikai ilgu mūžu. Noteicošais ir kvalitatīvas degvielas izvēle un savlaicīga tehnikas apkopes veikšana pēc ražotāja noteiktā plāna. Tas palīdzēs izvairīties no neparedzamu un dārgu remontu veikšanas.

Kāpēc jāmaina eļļas filtrs?

Kvalitatīvi eļļas un degvielas filtri ir tikpat būtiski kā labas kvalitātes eļļa – tie aiztur eļļošanas sistēmā cirkulējošos netīrumus, metāla daļiņas, degšanas produktu paliekas un putekļus, kas var rasties pārāk ātras dzinēja nolietošanās dēļ. Filtrs, uz kura ir netīrumi, palēnina eļļas plūsmu un pasliktina eļļošanu. Ja filtrs nosprostojas, atveras aizsargvārsts, kas ļauj eļļas plūsmai apiet filtru, un eļļa vairs netiek filtrēta. Nolietojums paātrinās pat vairākus desmitus reižu un samazina dzinēja kalpošanas laiku. Ja eļļā ir manāms kāds piesārņojums, palielinās eļļas temperatūra (samazinās eļļas viskozitāte), kā arī nelabvēlīgi tiek ietekmētas eļļošanas īpašības, kas var radīt eroziju, kas izraisa arvien lielāku daļiņu piesārņojumu. Tieši tāpēc ir svarīgi izvēlēties pēc iespējas kvalitatīvāku eļļu un filtru, kas nodrošinās dzinēja darbību bez sarežģījumiem. Visbiežāk eļļas tīrību nosaka pēc starptautiskā kvalitātes standarta ISO 4406 17/15/12 tīrības līmenim.

Katrs filtrs ir paredzēts konkrētam tehnikas modelim, un katrā filtrā ir savs atbilstošais elements ar noteiktām caurplūdes spējām. Nereti gadās, ka alternatīviem filtriem elementi nav tik kvalitatīvi vai arī caurplūde neatbilst tehnikas ražotāja noteiktajam. Tas savukārt var izraisīt tehnikas ātrāku dilšanu. Nekvalitatīvi filtri var samazināt eļļas iedarbības efektivitāti, līdz ar to negatīvi ietekmējot dzinēja darbību. Būtiskākie kritēriji, pēc kuriem izvēlēties piemērotu eļļas filtru, ir spiediens, ietilpība jeb daļiņu daudzums, ko tas var aizturēt, filtrēšanas kvalitāte, kā arī piemērotība darbam aukstā laikā. Pirms iegādājas lētāku filtru, svarīgi atcerēties, ka ražotāja oriģinālie filtri ilgtermiņā būs izdevīgāki, jo tos nenāksies tik bieži mainīt un tie būs piemēroti tieši konkrētajai tehnikai.

Kādu eļļu liet dārza tehnikas dzinējā?

Par eļļas un smērvielu izvēli jādomā, arī rūpējoties par dārza tehniku. Arī šeit pirms eļļas iegādes svarīgi izlasīt ražotāja ieteikumus. Šai informācijai jābūt norādītai katras tehnikas vienības lietošanas instrukcijā. Pēc tam, kad ir noskaidrots, kādām prasībām eļļai ir jāatbilst, nākamais kritērijs ir viskozitāte.

Dažādas viskozitātes eļļas ir piemērotas atšķirīgiem apstākļiem. Parasti viskozitāti apzīmē ar SAE30, SAE40, SAE10W30 u. tml. SAE apzīmē standartu – Society of Automotive Engineers. Skaitļi pēc burtiem SAE raksturo viskozitātes klasi. Skaitlis, kas seko pēc burta W (Winter), raksturo viskozitāti ziemas apstākļos.

Lai būtu skaidrāks, kā piemēru aplūkosim SAE10W40 motoreļļu. Šī eļļa atbilst vasaras eļļai SAE40, un vienlaikus tai ir arī aukstumizturīgas eļļas SAE10W īpašības. Tas nozīmē, ka to var lietot visu gadu. Eļļas, kuru apzīmējumā nav burta W un skaitļa pirms tā, ir vasaras eļļas. Tās ziemā nevajadzētu izmantot. Jo mazāks skaitlis pirms W burta, jo eļļa ir šķidrāka aukstos apstākļos un piemērotāka negatīvai temperatūrai. Jo lielāks skaitlis ir apzīmējuma beigās, jo eļļa spēj izturēt augstāku temperatūru, nezaudējot eļļojošo slāni. Konkrētajā piemērā 10W ir viskozitātes klase ziemā, savukārt vasarā tā ir 40.

Zāles pļāvējiem visbiežāk izmanto SAE30 viskozitātes klases eļļu. To nekādā gadījumā nevajadzētu lietot ziemas apstākļos, piemēram, darbam ar sniega frēzi. Šāda eļļa zemā temperatūrā sabiezē un kļūst līdzīga vaskam. Ziemā vajadzētu izvēlieties SAE10W30 vai SAE5W30 eļļu.

Divtaktu dzinējiem eļļošanas jautājums ir vēl svarīgāks. Piejaucot sliktu eļļu motorzāģa vai trimmera benzīnam, tā dzinējs ātri vien var nolietoties.

Divtaktu dzinēju eļļas ir pieejamas dažādās krāsās, piemēram, sarkana, zila, dzeltena un citas. Tas tāpēc, lai skaidri varētu redzēt, ka benzīnam pielieta eļļa, un nepielietu to dubultā. Jāatceras, ka krāsa līdz galam nesadeg un laika gaitā radīsies nogulsnes. Tāpēc labāk ieteicams izvēlēties bezkrāsainu eļļu.

Ja rūpējaties par savu tehniku un vēlaties to lietot ilgus gadus, noteikti ieteicams izvēlēties eļļu ar pazīstamu preču zīmi, ko atzinīgi novērtē tehnikas īpašnieki visā pasaulē, piemēram, Valvoline.

Kam pievērst uzmanību, iegādājoties eļļas?

Lai nekļūdītos eļļas izvēlē un tādējādi izvairītos no nopietnām nevēlamām sekām, jāpievērš uzmanība šādiem faktoriem:

– pirms iegādes nepieciešams iepazīties ar tehnikas ražotāja prasībām eļļošanas materiāliem. Īpaši aktuāli tas ir gadījumos, kad eļļošanas materiāls jāizvēlas patstāvīgi, jo tirgū ir visdažādākie varianti, bet prasmīgi izvēlēties konkrētai mašīnai piemērotāko nemaz nav tik vienkārši;

– eļļām jābūt sertificētām un to kvalitātei apliecinātai ar veiksmīgi veiktiem izmēģinājumiem, kas ļauj kontrolēt dažādu produktu ražotāju un pakalpojumu sniedzēju darbību, nodrošinot pircēju aizsardzību, atturot no zemas kvalitātes preces iegādes;

– atkarībā no pieprasījuma un vajadzībām, kā arī no tehnikas vai iekārtas modeļa eļļošanas materiālam jāatbilst noteiktām prasībām, piemēram, tam jāspēj nodrošināt dzinēja attīrīšanu, aizsardzību pret koroziju vai rādītāju stabilitāti smagos ekspluatācijas apstākļos;

– pilnībā ievērojot tehniskās prasības, eļļas ļauj paaugstināt konkrētās mašīnas darba efektivitāti, vienlaikus pagarinot tās ekspluatācijas laiku. Taču der atcerēties, ka tikai oficiālie tehnikas pārstāvji strādā ar oriģināliem, pārbaudītiem materiāliem.

Vairāk lasiet žurnāla Agro Tops īpašajā pielikumā “Mans lauksaimniecības tehnikas parks”

LA.lv
LE
LETA
Laukos
“Iļģuciema kvasa” ražotājam pērn palielinājies gan apgrozījums, gan peļņa
12 stundas
LE
LETA
Laukos
Latvijā saražotā alus apmērs turpina pieaugt
15 stundas
AT
Agro Tops
Laukos
Cik ienesīgi audzēt lucernu kukurūzas rindstarpās?
15 stundas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

AD
Artis Drēziņš
Latvijā
Negribēja nogalināt draugu…Jaunietim piespriež astoņus gadus cietumā 1
5 stundas
LA
LA.LV
Sports
FOTO: Sevastova Jūrmalas WTA turnīru sāk ar pārliecinošu uzvaru
5 stundas
LL
LETA, LA.lv
Ekonomika
Reiram būs jālemj par mutisku aizrādījumu VID vadītājai Jaunzemei. Ministrija skaidro iemeslus
10 stundas
SK
Skaties.lv
Latvijā
VIDEO. “Nervu sabrukums, parādi līdz ausīm…” Kokneses kokaīna lietā aizturētais garāžas saimnieks izlaists no cietuma
4 stundas
LA
LA.LV
Sports
FOTO: Aļonas brīvais kritiens turpinās – Ostapenko izgāžas arī Jūrmalā
4 stundas