Laukos
Piensaimniecība

Veterinārārsta padoms. Kā orientēties govs dzemdību procesā?0

Foto: Timurs Subhankulovs

Egils Juitinovičs, Vidzemes veterinārā servisa veterinārārsts

Ikvienā arodā ir nepieciešamas zināšanas un praktiskā pieredze. Tas attiecināms arī uz darbiniekiem, kuri strādā lopkopībā. Cilvēki nereti maina nodarbošanos un saimniecībā nonāk no nozarēm, kur nav bijusi tieša saskare ar govīm. Tādējādi zināšanas par govs uzvedību un tās dzemdību procesu var būt nepietiekamas. Loģiski, lai šie cilvēki iegūtu pieredzi šajā jomā, viņiem ir jāmācās.

Šoreiz vizītes laikā ar ganāmpulka menedžeri pārrunājām, kā samazināt nedzīvi dzimušo teļu skaitu, kā panākt, lai govis atnestos tīrā, sausā, komfortablā vidē, un pasargāt teļu no inficēšanas dzemdību laikā un tūliņ pēc tām. Tāpat nonācām pie secinājuma, ka elektroniskās ierīcēs, kas nosaka precīzāku dzemdību tuvošanās laiku, pagaidām investēts netiks, bet uzsvars tiks likts uz personāla apmācību, kā tieši novērtēt un saprast govs dzemdību signālus. Menedžeris pieņēma lēmumu, ka vienu vizīti veltīsim tieši darbinieku apmācībai par dzemdībām, kur būs gan teorētiskā, gan praktiskā daļa tieši pie govīm.

Govju atnešanās vides raksturojums
Šajā saimniecībā govis pirms atnešanās tiek turētas nepiesieti, kur katrai govij ir sava guļvieta. Turpat blakus 5–10 metru attālumā ir iekārtota novietne, kas piemērota govīm, lai tās atnestos vidē ar iespējami zemu stresa līmeni, tāpēc govis līdz dzemdību sākšanās brīdim ir jāpārdzen uz šejieni. Pozitīvi tas, ka atnešanās zona ir ērta, plaša, iespējams ievietot vienlaikus vairākas govis, un tās redz arī to vietu un dzīvniekus, no kurienes tikko atdzītas.

Jārēķinās ar to, ka tad, ja govis netiek laikus pārdzītas, tās dzemdē guļvietās un teļš piedzimst mēslu ejā. Nonākot mēslos, tas tiek inficēts caur nabu un arī caur muti ar kaitīgiem mikroorganismiem, piemēram E.coli, kas negatīvi ietekmē teļa veselību, spēju izdzīvot. Šāda agrīna saslimšana atstāj neatgriezeniskas, nevēlamas sekas uz visu atlikušo dzīvnieka mūžu.

Tā kā govis, kurām drīz gaidāmas dzemdības, no kopējā bara jāatšķir un jāaizdzen nedaudz tālāk uz dzemdību novietni, vēlams to izdarīt vismaz 24 stundas pirms gaidāmajām dzemdībām, lai govis nedaudz spēj adaptēties jeb pielāgoties jaunajiem apstākļiem.


Dzemdību norises fāzes

Fizioloģiski dzemdības noris trijās stadijās jeb fāzēs. Kas tad notiek katrā fāzē, un kādas pazīmes par to liecina, skatoties uz govi no malas?

Pirmajā fāzē notiek dzemdes kakla atvēršanās, sākas dzemdes kontrakcijas, auglis rotē un ienāk dzemdību ceļos. Dzemdību 1. fāze var ilgt no 4 līdz 24 stundām, precīzi noteikt tās ilgumu ir ļoti grūti, jo to, cik daudz atvēries dzemdes kakls, nevar redzēt. Taču labā ziņa ir tā, ka pēc govs uzvedības un fizioloģiskajām izmaiņām var pateikt, ka govs ir 1. dzemdību fāzē. Šīs izteiktās pazīmes ir piebriedis tesmenis, īpaši strauji tas notiek pēdējās 6–12 stundas pirms teļa dzimšanas. Atslābst un iekrītas saite starp sēžas pauguru un astes sakni. Pietūkst ārējie dzimumorgāni, un no maksts izdalās gļotas. Tās parasti ir biezas, staipīgas.

Dzemdību laikā līdztekus fizioloģiskajām pārmaiņām novērojamas arī izmaiņas uzvedībā. Govs kļūst nemierīgāka, mazāk ēd, biežāk ceļas, guļas. Edinburgas universitātes zinātnieki konstatēja, ka govs apgūlās un piecēlās 16 reižu dienā, bet pēdējo sešu stundu laikā pirms gaidāmās atnešanās – 24 reizes.

Svarīgs rādītājs ir piepacelta aste, un piepacelšanas biežums ievērojami pieaug pēdējās sešās stundās pirms teļa dzimšanas. Astes piepacelšana vidēji trīs dienas pirms atnešanās ir 19 reizes, bet sešas stundas pirms dzemdībām – 59 reizes. Tāpat pieaug reižu skaits, kad govs pieliec galvu pie sāniem, kas ir 16 reizes pēdējo divu stundu laikā pirms dzemdībām salīdzinājumā ar divām trim reizēm 2–12 stundas pirms teļa dzimšanas.

Dzemdību otrā fāze sākas ar govs intensīvu dzīšanos, plīst augļa segas un noiet augļ­ūdeņi. Nereti augļa segas kopā ar augļūdeņiem jeb tā sauktais amnija pūslis parādās ārpus govs dzimumorgāniem. Šis ir ļoti būtisks atskaites punkts, jo tas ir acīm redzami. No amnija pūšļa parādīšanās brīža normāli teļam jāpiedzimst 30–70 minūšu laikā vecākām govīm un 30–120 minūšu laikā telēm. Tas pats attiecināms uz gadījumiem, kad ārpus dzimumorgāniem parādās augļu segu fragmenti. Šajā gadījumā iesaku govi pārbaudīt jau pēc 30–40 minūtēm, ja dzemdību procesā nav progresa un neparādās teļš. Amnija pūšļa parādīšanās ir drošāks atskaites punkts, jo tad ir redzams, ka augļa segas nav plīsušas un atskaite līdz teļa piedzimšanai būs precīzāka nekā gadījumā, ja redzami augļa segas fragmenti.

Dzemdību otrā stadija jeb fāze beidzas ar teļa piedzimšanu jeb augļa izstumšanu no dzemdību ceļiem.

Savlaicīga dzemdību pazīmju konstatēšana, to izvērtēšana un savlaicīga to govju atklāšana, kurām vajadzīga palīdzība, kā arī savlaicīga palīdzības sniegšana būtiski samazinās govju saslimstību pēc dzemdībām, īpaši ar tādām slimībām kā placentas aizture, dzemdes, tesmeņa iekaisumi. Arī laikus atklātas problēmas un to ātra novēršana ļaus veiksmīgāk atkal govi apsēklot, pasargās no izslaukuma samazināšanās un tauku procenta krituma pienā.

Trešā dzemdību fāze noslēdzas ar augļa segu jeb placentas atdalīšanos un izstumšanu no govs organisma, kam normāli būtu jānotiek 12 stundu laikā pēc dzemdībām.

Govis ir jānovēro
Lai varētu noteikt dzemdību tuvošanās pazīmes, govis ir jānovēro. To dara vismaz četras reizes dienā. Kārtību, kā tas darāms, un biežumu parasti nosaka ganāmpulka menedžeris. Jebkurā gadījumā jāatrodas iespējami tuvāk govīm, lai varētu pamanīt pazīmes iespējami precīzāk, piemēram, varētu atšķirt, vai ārpus govs dzimumorgāniem ir gļotas vai augļa segas. Vai konstatēt, cik izteikti ir atslābušas saites starp sēžas pauguru un astes sakni. Ejot starp govīm, tas jādara klusi un mierīgi, pēc iespējas mazāk traucējot govi un gādājot par savu drošību. Svarīgi veikt arī pierakstus, fiksējot govs numuru, kādas pazīmes konstatētas, laiku, cikos veikta apskate. Ja fermas darbinieki strādā maiņās un komandā, šī informācija jāatstāj nākamajam, kurš būs atbildīgs par govju novērošanu.

Pareizi novadīts dzemdību process jeb veiksmīgas dzemdības rezultēsies ar dzīvu, veselu, neinficētu teļu un dzīvu, neinficētu, netraumētu, no nevajadzīga stresa pasargātu govi. Svarīgi saprast, kad dzemdību procesā ir jāiejaucas un govij jāpalīdz teļu piedzemdēt.


Kad govij nepieciešams palīdzēt

Tikpat svarīgi, kā laikus sniegt palīdzību, ir iejaukšanos nesākt par agru, tāpēc došu dažas vadlīnijas, kad nepieciešams palīdzēt:

– ja pagājusi vairāk nekā stunda no amnija pūšļa parādīšanās un neredz teļu;
– ja pagājušas vairāk nekā 30 minūtes no teļa parādīšanās un nav progresa;
– ja ir asiņošana;
– ja ir piepampusi teļa galva (purniņš, mēle);
– ja teļš ir nokrāsojies brūns vai dzeltens, tas liecina, ka teļš ir bijis stresā, diskomfortā un augļa ūdeņi ir piesārņoti ar teļa izkārnījumiem;
– ja parādās augļa segu daļas un teļu neredz;
– ja govs intensīvi dzenas vienu stundu un nav progresa;
– ja ir nepareiza augļa guļa vai augļa locekļu novietojums;
– ja ir novirzes no normāla dzemdību procesa;
– ja ir izdalījumi ar nepatīkamu smaku;
– ja ir traucēta govs vispārējā veselība.

Nepieciešamais higiēnas minimums
Dzemdību palīdzības sniegšanai vēlams gatavoties laikus, nokomplektēt un uzturēt kārtībā dzemdību pieņemšanas komplektu, lai varētu nodrošināt atbilstošu higiēnu, būtu vajadzīgie instrumenti un līdzekļi, varētu aprūpēt teļu tūlīt pēc piedzimšanas.

Higiēnas minimums:
– nomazgāti govs ārējie dzimumorgāni, to apkārtne un astes daļas, kas pieskārušās rokām vai teļam;
– nomazgātas rokas;
– tīri nomazgāti un dezinficēti instrumenti.

Jāatceras, ka, sniedzot dzemdību palīdzību, bagātīgi jālieto lubrikants, lai padarītu maksimāli slīdīgus dzemdību ceļus. Visbeidzot jāapkopj jaundzimušais; ja nepieciešams, atbrīvojot elpceļus no augļu segu paliekām un gļotām. Ja nabas saite ir plīsusi, teļam jāsāk elpot; ja tas nenotiek, jāveic elpināšana. Nepieciešamības gadījumā ieteicams lietot skābekli, ko var iegādāties speciāli šim nolūkam domātos baloniņos. Gļotu atsūkšanai un elpināšanai lieliski noder šim nolūkam domāta ierīce. Neaizmirstiet rūpīgi no visām pusēm nodezinficēt teļa nabas saiti un vietu, kur teļa nabas saite iznāk no vēdera dobuma, vēlams, ar joda vai joda spirta šķīdumu. Tas būtiski samazinās teļa saslimstību un palielinās tā dzīvotspēju.

Vairāk lasiet žurnāla Agro Tops marta numurā

LA.lv