Laukos
Politika

Par aitu – 27 eiro, par kazu – 57 eiro. Kāpēc atbalsta atšķirības ir tik būtiskas?1

Foto – Evija Trifanova/LETA

“Nav saprotams, kāpēc tik būtiski atšķiras saistītie maksājumi kazām un aitām. Par vienu aitu māti ganāmpulka īpašnieks saņem 27 eiro, bet par kazu māti – 57 eiro. Gan kazām, gan aitām ir vajadzīgs līdzīgs daudzums lopbarības. Tātad arī patērētais dažādu resursu daudzums ir līdzīgs. Savulaik, Viļakā tiekoties ar lauksaimniekiem, zemkopības ministrs J.Dūklavs solīja šos maksājumus izlīdzināt 2020. gadā. Kāpēc tas nenotiek?” Arnis, aitkopis Viļakas novadā

Lauku atbalsta dienests (LAD) ziņo, ka brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides ap­­stākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apmērā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu.

Aitu māšu tiek pieteikts ievērojami vairāk

Zemkopības ministrijā uz jautājumu par atšķirībām šāgada BSA maksājumos aitām un kazām Agro Tops saņēma atbildi, ka, plānojot saistīto atbalstu lauksaimniecības sektoriem, tostarp aitkopības un kazkopības nozarei, atbalsta likmi rēķināja, izmantojot saimniecības rentabilitātes rādītājus. Ilona Kromāne, ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vadītāja, teic, ka informācija rentabilitātes aprēķināšanai par saimniecību finanšu darbības rādītājiem tika iegūta no SUDAT.

I. Kromāne: “Ņemot vērā ierobežotos resursus, visiem sektoriem piešķīra tādu saistīto atbalstu, lai nozare spētu nodrošināt pozitīvu bruto segumu un rentabilitāti. Sektoru piešķīrums bija atkarīgs no bruto seguma un rentabilitātes rādītājiem nozarēs, un mērķis nebija vienādot atbalstu kazkopībai un aitkopībai. Taču faktiski paredzētais indikatīvais atbalsts uz vienu dzīvnieku tomēr ir ļoti līdzīgs starp abiem sektoriem, respektīvi – par kazu māti no 2018. gada paredzēti 23,85 eiro, bet par aitu māti – 22 eiro.

2015. un 2016. gadā indikatīvais saistītais atbalsts aitkopības nozarē bija paredzēts mazāks, jo aitkopības sektorā tika piešķirts tiešo maksājumu pārejas posma valsts atbalsts.”

I. Kromāne uzsver – faktiskās likmes, kas izmaksātas lauksaimniekiem, atšķiras no indikatīvajām, jo faktiskās aprēķina, pamatojoties uz valstī kopumā pieteikto atbalsttiesīgo dzīvnieku skaitu.

Faktisko likmi aprēķina, dalot sektoram paredzēto saistītā atbalsta finansējumu ar valstī pieteiktajiem atbalsttiesīgajiem dzīvniekiem. Tā kā aitkopībā atbalstam piesaka lielāku aitu māšu skaitu, tad faktiskā atbalsta likme ir tuvāka indikatīvi paredzētajai.

Bet kazkopībā, kur atbalstam piesaka vien nedaudz vairāk kā pusi no potenciālajām atbalsttiesīgajām kazu mātēm, faktiskā atbalsta likme nozīmīgi pārsniedz indikatīvo likmi.

ZM eksperte arī piebilst – atbalsts piešķirams nozarēm, kas saskaras ar grūtībām, kurās ir lejupslīde vai ir paredzams lejupslīdes risks. Aitkopības nozarē kopš 2011. gada ik gadu palielinās aitu skaits, savukārt kazkopības sektorā dzīvnieku skaits nedaudz samazinās.

Ik gadu BSA lielumu nosaka, attiecīgajam gadam piešķirto BSA atbalstu dalot ar aitu daudzuma limitu – 9741. Ja BSA ir pieteikts vairāk aitu nekā limitā noteiktais daudzums, atbalsts kļūst mazāks. Ja piesaka mazāk aitu, nekā limitā noteiktā 9741 aita, aitkopju saņemtais atbalsts par vienu aitu kāpj, pārsniedzot valsts paredzētos 22 eiro.

Kopējais aitkopībai pa gadiem piešķirtais valsts atbalsts ir šāds: 2015. gadā 249 239 eiro, 2016. gadā 402 437 eiro, 2017. gadā 554 510 eiro, 2018. gadā 738 824 eiro, 2019. gadā 847 604 eiro un 2020. gadā 915 980 eiro. Tātad kopējais BSA atbalsts aitkopjiem ik gadu kāpj. Šajā gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu tas ir 3,4 reizes lielāks.

Kas notiek kazkopības nozarē?

Kopējais BSA atbalstam noteiktais slaucamo kazu limits ir vien 1690 kazas. BSA atbalsta summas kazkopībai kopš 2015. gada ir šādas: 2015. gadā 94 886 eiro, 2016. gadā 108 006 eiro, 2017. gadā 120 954 eiro, 2018. gadā 134 004 eiro, 2019. gadā 147 054 eiro, 2020. gadā 158 917 eiro.

Šie skaitļi rāda, ka kazkopjiem šajā gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu atbalsts pieaudzis 1,6 reizes. Tātad vairāk nekā divas reizes mazāk nekā aitu ganāmpulku turētājiem.

BSA likmes kāpums ir skaidrojams ar to, ka atbalsta saņemšanai pieteica būtiski mazāk kazu, nekā noteikts limitā.

Starp 27 eiro BSA maksājumu aitām un 57 eiro BSA maksājumu kazām patiešām ir salīdzinoši liela starpība. To veidoja atšķirīgais abu nozaru izaugsmes temps un pieteikto dzīvnieku daudzums BSA atbalstam.

UZZIŅA


Kazu māšu un aitu māšu daudzuma salīdzinājums

-Kazu mātes 2015. gada 1. janvārī – 4545; 2019. gada 1. jūlijā – 5538.
-Aitu mātes 2015. gada 1. janvārī – 34 977; 2019. gada 1. jūlijā – 48 861.
-Kazu māšu daudzums aplūkotajā laika posmā kāpa 1,2 reizes, aitu māšu daudzums – 1,4 reizes.

BSA atbalsts kazkopjiem kopš 2015. gada pieauga 1,6 reizes, aitkopjiem – 3,4 reizes.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv