Laukos
Dārzeņi un augļi

Kartupeļu tirgotājiem atgādina par nepieciešamību reģistrēties VAAD0

Foto: Valdis Semjonovs

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina, ka personām, kas audzē kartupeļus platībā, kas lielāka par vienu hektāru un tirgo tos, jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā.

Lai reģistrētos reģistrā, kādā no VAAD reģionālajām nodaļām jāiesniedz šādi dokumenti:

– Iesniegums reģistrācijai fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā;
– Deklarācija fitosanitārajai kontrolei;
– Noliktavas/zemju plāni;
– Apliecinājums par valsts nodevas (7,11 eiro).

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesniegt pa e-pastu: [email protected]

Plašāka informācija VAAD Augu karantīnas departamentā pa tālruni 67550928.

LA.lv