Laukos
Politika

Kas jāzina piena un augļu piegādātājiem programmās “Skolas piens” un “Augļi skolai” 0

Foto-LETA

em>Autors: Uldis Graudiņš


Valdība šā gada 16. augustā apstiprināja Ministru kabineta (MK) noteikumus Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm. Tie paredz vairākas būtiskas izmaiņas programmu Skolas piens un Augļi skolai īstenošanā. Par jauno kārtību Agro Topam stāsta Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane.

Ar kādām izmaiņām jārēķinās programmu Skolas piens un Augļi skolai dalībniekiem?


Pagājušā gada nogalē Eiropas Komisija pieņēma jaunus tiesību aktus augļu, dārzeņu un piena piegādes atbalstam izglītības iestādēs, paredzot jaunus nosacījumus un apvienojot vienā tiesiskā un administratīvā ietvarā abas līdzšinējās programmas Skolas piens un Augļi skolai.

Kāds bija abu programmu apvienošanas iemesls?

Eiropas Revīzijas palāta jau 2011. gadā izvērtēja abas programmas, veicot to revīziju par abu programmu efektivitāti, un sniedza ieteikumus programmu efektivitātes uzlabošanai. Proti, ņemot vērā programmas Augļi skolai labo pieredzi, piena programmas nosacījumi vairāk jāpiemēro augļu programmas nosacījumiem. It īpaši tas attiecas uz izglītojošiem pasākumiem (par veselīgu uzturu, bioloģisko lauksaimniecību, cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu u. c.). Eiropas Revīzijas palāta savā atzinumā arī ieteica, ka būtu jāpalielina abu programmu koordinācija un kopdarbība, lai nodrošinātu to efektīvu pārvaldību.
Vissvarīgākā pārmaiņa skar Skolas piena programmu. Piemēram, ES garantētās aploksnes piešķiršana katrai dalībvalstij. Patlaban programmai Augļi skolai ir noteikta garantētā aploksne katrai dalībvalstij, bet Skolas piena programmā bija noteikts, ka ES kompensē 0,1805 eiro par kilogramu piena. Nebija noteikti budžeta griesti piena izdalei izglītības iestādēs. Jaunā kārtība paredz abām programmām noteikt garantēto aploksni.

Ko nozīmē – garantētā aploksne?

Garantētā aploksne nozīmē, ka Eiropas Komisija, vadoties pēc tā, cik katrā dalībvalstī ir bērnu vecumā no 6 līdz 10 gadiem un kā dalībvalstis izmantoja šo programmu agrāk, ir noteikusi katrai dalībvalstij garantēto aploksni jeb ES indikatīvo piešķīrumu katrai produktu grupai. Latvijai tie ir 1 333 981 eiro, no tiem augļu un dārzeņu piegādei 633 672 eiro, bet piena piegādei – 700 309 eiro. Katrai dalībvalstij ir iespēja līdz 31. janvārim pieteikties programmā (Latvija to jau izdarījusi), norādot, cik lielā apmērā un vai vēlas izmantot tai piešķirto garantēto aploksni un vai ir vēlme izmantot lielāku finansējumu nekā garantētā aploksne. Ir dalībvalstis, kas, piemēram, programmu Augļi skolai neīsteno. Vai arī informē Eiropas Komisiju, ka izmantos mazāk naudas, nekā ir iekļauts garantētajā aploksnē. Tad atlikušos neizmantotos naudas līdzekļus piešķir tām dalībvalstīm, kas pieprasīja un ir gatavas izmantot lielāku naudas summu, nekā tām pienāktos pēc garantētās aploksnes.

Cik liels ir Latvijai piešķirtais ES atbalsts?

Latvijai 2017./2018. mācību gadam kopējais ES galīgais piešķīrums abām programmām ir 1 558 588 eiro. Tātad par gandrīz 20% vairāk nekā garantētā aploksne. Tas nozīmē, ka augļu un dārzeņu piegādēm ES finansējums ir 813 091 eiro (par gandrīz 30% vairāk nekā garantētā aploksne). Savukārt piena piegādēm kāpums ir vien 6% – līdz 
745 497 eiro. Atšķirīgais atbalsta palielinājums varētu būt saistīts ar to, ka ir valstis, kas augļu un dārzeņu piegādes izglītojamiem neīstenos vai īstenos mazākā apmērā. Savukārt piena piegādes izglītojamiem visās dalībvalstīs ir ļoti populāras, tāpēc garantētās aploksnes palielinājums pienam ir mazāks. Lai bērniem varētu nodrošināt piena, augļu un dārzeņu porciju bez maksas, Latvija papildina šīs programmas ar finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem. Valsts ik gadu šīm programmām piešķir 2,89 miljonus eiro.

Kas šajā mācību gadā pienu, augļus un dārzeņus var saņemt bez maksas?

Attiecībā uz piena piegādēm mērķauditorija paliks tā pati – pienu bez maksas arī turpmāk saņems bērnudārzu audzēkņi un 1.–9. klases skolēni. Taču vidusskolēni turpmāk vairs nevarēs kā līdz šim – piemaksājot – saņemt piena produktus. Savukārt Augļi skolai programmā līdz šim varēja iesaistīties vien 1.–9. klase, bet ar jauno mācību gadu iespēja saņemt augļus un dārzeņus būs arī bērnudārzu audzēkņiem. Bērnu vecāki un skolas uz šādu nepieciešamību mums ir norādījuši jau iepriekš.
Atbalstu tāpat kā līdz šim varēs saņemt tikai par svaigu produktu dalīšanu. Augļiem un dārzeņiem produktu klāsts nav mainījies. Tie ir: āboli, bumbieri, lielogu dzērvenes, burkāni, kāļi, ķirbji, kolrābji, kāposti. Protams, arī pasterizēts piens bez saldinājumiem, bez cukura un bez citām piedevām, kā arī bezlaktozes piens. Agrāk, ja vēlējās, piemēram, pienu ar dažādām garšām vai citus piena produktus, bija jāpiemaksā. Valsts līdzfinansēja vien pasterizētu dzeramo pienu.
Produktiem saglabāsies līdzšinējās paaugstinātās kvalitātes prasības. Proti, var piegādāt vien Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām (augļiem un dārzeņiem tikai zaļās krāsas norādes prasības), bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām vai arī integrētās audzēšanas prasībām (tikai augļiem un dārzeņiem) atbilstošus produktus. Transportēšanas attālums no ražošanas vietas līdz izglītības iestādei nedrīkst pārsniegt 300 km (pienam līdz šim transportēšanas attālums bija noteikts 250 km, bet, diskutējot ar nozari, kopīgi secinājām, ka vajadzīgi 300 km).
Produktu izdale notiks trīsreiz nedēļā. Izmaiņas skar piena izdali – to līdz šim mācību gada laikā dalīja ik dienu, bet turpmāk varēs dalīt vien trīsreiz nedēļā, sākot no 1. oktobra. Tas ir saistīts ar samazināto ES finansējuma daļu. Pienu bērniem varētu dalīt aptuveni līdz aprīļa vidum vai aprīļa beigām. Savukārt augļu un dārzeņu dalīšana notiks līdzīgi kā līdz šim – no 1. novembra līdz aptuveni februāra vidum vai beigām. Augļu un dārzeņu programmai šie nosacījumi nemainās. Vienu gadu mēģinājām augļus un dārzeņus dalīt no oktobra, tomēr tad vēl daudziem, īpaši lauku reģionos, kur ir ģimenes dārzi, produkti ir pašiem. Skolas nebija ieinteresētas pieteikties to saņemšanai. Secinājām, ka 1. novembris ir vispiemērotākais brīdis augļu un dārzeņu piegādes sākšanai.
Var prognozēt, ka piena piegādātie daudzumi jaunajā mācību gadā būs aptuveni tādi paši kā agrāk, savukārt augļu un dārzeņu piegādātie daudzumi izglītības iestādēs būs lielāki, jo ir palielinājusies mērķauditorija.

Cik lielu atbalstu saņems produktu piegādātāji?

Atbalsta izmaksa būs atbilstoša skolu apgādes tiesībām, kas arī ir jaunums, bet nepārsniedzot atbalsta likmes, kas noteiktas MK noteikumos. Nosakot atbalsta likmes, ņem vērā ne tikai produktu vidējo cenu valstī, bet arī produktu sagatavošanas izmaksas un izdales izmaksas skolā.
Jāatzīmē, ka augļiem un dārzeņiem MK noteikumos ir noteikta nemainīga likme par vienu 100 g porciju, bet pienam – nemainīga atbalsta daļa par litru, kam klāt vēl nāks vidējā svaigpiena iepirkuma cena. Savukārt, ja atbalsta pretendents nav ražotājs, tad atbalsts nepārsniedz 125% no piegādāto produktu vērtības bez PVN.
Vēl viens jaunums ir skolu apgādes tiesības – katrai izglītības iestādei tiks noteikts apgādes tiesību apmērs par katru produktu grupu, ņemot vērā izglītojamo skaitu un vienam izglītojamam paredzēto finansējumu. Attiecīgās izglītības iestādes apgādes tiesības par katru produktu grupu Lauku atbalsta dienests (LAD) piešķirs tikai vienam atbalsta pretendentam, pamatojoties uz tā iesniegtu iesniegumu, un lēmumu atbalsta pretendentam paziņos līdz 29. septembrim.
Šāda sistēma ļaus pilnvērtīgāk apgūt piešķirto ES finansējumu vismaz par 90%, bet šāda pieeja neļaus vienā mēnesī iztērēt visu finansējumu skolu apgādes tiesību ietvaros, jo ir noteiktas atbalsta likmes.
Pie jaunumiem jāatzīmē, ka programmas ietvaros tiks izveidota vienota informācijas platforma (pilnīga, sākot ar 2018. gadu). Tas nozīmē, ka LAD tīmekļa vietnē būs ievietota šāda informācija: produktu ražotāju saraksts, kam ir interese piedāvāt savus produktus; bērnudārzu/skolu saraksts, kas piedalās programmā; apstiprināto pretendentu saraksts; vienam izglītojamam paredzētais finansējums (tiks noteikts katru gadu līdz 15. jūlijam, bet šogad – līdz 25. augustam).
Jaunums ir arī programmai izveidotā mājas vietne http://piensaugliskolai.lv. Tajā noderīgu informāciju atradīs bērni, skolotāji un vecāki.

Kādi ir abu programmu līdzšinējie rezultāti? Vai programmā iesaistītie izpilda prasības?

Notiek ļoti stingras kontroles. Kopumā programmu prasības tiek izpildītas, tam rūpīgi seko līdzi LAD un Pārtikas un veterinārais dienests. Skolas piena programmā pirmajā (2004./2005.) mācību gadā saskaņā ar LAD datiem iesaistījās 13 izglītības iestādes. Aizvadītajā 2016./2017. mācību gadā bija iesaistījušās jau 1083 izglītības iestādes ar 235 447 audzēkņiem (83% no kopējās mērķ­auditorijas). Laika posmā no 2004. līdz 2017. gadam Skolas piena programmā ir izlietotas vairāk nekā 29 tūkst. tonnu piena produktu 17,9 miljonu eiro vērtībā (valsts un ES finansējums).
Savukārt programmā Augļi skolai pirmajā (2010./2011.) mācību gadā, pēc LAD datiem, iesaistījās 537 izglītības iestādes. 2016./2017. mācību gadā šajā programmā gadā bija iesaistījušās jau 780 izglītības iestādes jeb 173 028 skolēnu (99% no kopējās mērķauditorijas). No 2010. līdz 2017. gadam programmas Augļi skolai ietvaros ir izlietotas 4528 tonnas augļu un dārzeņu 6,9 miljonu eiro vērtībā (valsts un ES finansējums).

Ko programmas dod ražotājiem, piena pārstrādātājiem?

Programma audzina nākamos augļu, dārzeņu un piena patērētājus, iepazīstot jau bērnībā šo produktu tradicionālo garšu. Jāatceras, ka programmas mērķis ir sekmēt skolēnu pareizas un veselīgas ēšanas paradumus. 2016./2017. mācību gadā ir izdalītas 685 tonnas augļu un dārzeņu, kā arī 4220 tonnas piena. Programmas Augļi skolai ietvaros pērn izmaksāja 1,08 miljonus eiro, bet Skolas piena programmas ietvaros – 3,05 miljonus eiro.

UZZIŅA

Augļu un dārzeņu piemērojamās atbalsta likmes, kā arī piena izdalei piemērojamās atbalsta likmju nemainīgās daļas.
1. Augļu un dārzeņu izdalei piemēro šādu atbalsta likmi par vienu porciju:
1.1. nefasētiem augļiem – 0,13 eiro;
1.2. fasētiem augļiem – 0,18 eiro;
1.3. nefasētiem bioloģiskiem augļiem – 0,15 eiro;
1.4. fasētiem bioloģiskiem augļiem – 0,20 eiro;
1.5. nefasētiem dārzeņiem – 0,08 eiro;
1.6. fasētiem dārzeņiem – 0,14 eiro;
1.7. nefasētiem bioloģiskiem dārzeņiem – 0,10 eiro;
1.8. fasētiem bioloģiskiem dārzeņiem – 0,16 eiro;
1.9. nefasētiem augļu un dārzeņu asorti – 0,13 eiro;
1.10. fasētiem augļu un dārzeņu asorti – 0,19 eiro;
1.11. nefasētiem bioloģiskiem augļu un dārzeņu asorti – 0,15 eiro;
1.12. fasētiem bioloģiskiem augļu un dārzeņu asorti – 0,21 eiro.

2. Piena izdalei piemēro šādu nemainīgo atbalsta likmes daļu par litru:
2.1. pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 ml – 0,63 eiro;
2.2. pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 ml – 0,38 eiro;
2.3. bioloģiskam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 ml – 0,65 eiro;
2.4. bioloģiskam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 ml – 0,40 eiro.
Avots: MK noteikumi Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm

Vairāk žurnālā Agro Tops

LA.lv
LE
LETA/LA.lv
Laukos
Jelgavā par septiņiem miljoniem eiro plāno būvēt veģetārās pārtikas ražotni
1 diena
LA
Laukos.lv
Laukos
Vai apdraudēta bezmaksas piena un augļu izdale skolās? Briselē spriedīs par programmas finansējumu
1 diena
AT
Agro Tops
Laukos
Amerikāņi atjauno ‘Massey Ferguson’ traktorus
1 diena

Lasītākie raksti

Par svarīgo

LA
LA.lv
Latvijā
VIDEO: Latvijā pazīstami cilvēki pauž sirsnīgus vēlējumus savai valstij
1 stunda
LA
LA.lv
Kultūra
FOTO: Latvijas simtgades stāsts izskan fantastiskā deju lielizrādē “Abas Malas”
6 stundas
LE
LETA/LA.lv
Sports
“Dinamo” neiemet “bullīšus” un zaudē Gagarina kausa īpašniecei “Ak Bars”
4 stundas
LE
LETA
Dabā
Laika prognoze: kādi laikapstākļi sagaida valsts svētkos, un vai būs labi redzams salūts?
7 stundas
LA
LA.lv
Kultūra
VIDEO. Roze Stiebra: Nevajag Latviju saķemmēt, vienkārši jādzīvo
6 stundas