Laukos
Mežsaimniecība

Kādi ir koku brāķera pienākumi? Atbild eksperts0

Jautājums. Kādi ir koku brāķera jeb vērtētāja pienākumi? Andrejs Salacgrīvas novadā

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības prezidents Antons Orinskis skaidro, ka brāķeri bija Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, mūsdienās šos speciālistus sauc par kokmateriālu vērtētājiem. Viņi novērtē atbilstību normatīvajiem aktiem un dod savu atzinumu par atbilstību vai neatbilstību.

Augoša meža vērtētāji. Ja īpašnieks vēlas novērtēt augošu mežu, audzes sastāvu, potenciālo labumu, ko var gūt, nocērtot mežu, jākonsultējas ar meža inventarizatoru. Viņš saimniekam sniedz vērtējumu par faktisko stāvokli mežā, kā arī dod rekomendācijas par saimniecisko darbību, kādas būtu jāveic turpmāk meža kopšanā, lai gūtu visaugstāko labumu.

Apaļo kokmateriālu vērtētāji. Kad koki ir nocirsti, sastrādāti sortimentos, jānovērtē to atbilstība sortimentu kvalitātes prasībām. Ja nepieciešams, novērtē katra sortimenta kopējo apjomu un iespējamo konkrētā brīža vērtību.

Zāģmateriālu vērtētāji
. Kad baļķi sazāģēti dēļos, jānovērtē to atbilstība valsts standartu prasībām. Arī šajā gadījumā jākonsultējas un jālūdz palīdzība attiecīgās jomas kokmateriālu vērtētājam.

Smalcinātās koksnes vērtētāji
. Gan produkcijai, kas tiek pārstrādāta celulozē, gan šķeldai, ko izmanto kā kurināmo, jānovērtē gatavā produkta kvalitāte. Kurināmās šķeldas pircējus bieži interesē produkta mitrums, pelnu saturs, siltumspēja, t.i., galarezultāts jeb saražotā siltuma ekvivalents, ko iegūst, sadedzinot noteiktu šķeldas apjomu. Arī šajā gadījumā apmācīti vērtētāji paņem šķeldu paraugus un novērtē laboratorijās.

LA.lv