Laukos
Mežsaimniecība

Foto. Konkursa “Sakoptākais mežs” pusfinālista īpašumā Kabiles pagasta “Dravās”0


Konkursa “Sakoptākais mežs” žūrija vērtē Aivara Bergmaņa meža īpašumu Kabiles pusē.
Konkursa “Sakoptākais mežs” žūrija vērtē Aivara Bergmaņa meža īpašumu Kabiles pusē.
Foto – Valdis Semjonovs

Konkursa žūrija izvēlējusies astoņus meža īpašumus, pēc kuru apmeklēšanas trīs tiks virzīti cīņai par meža nozares galveno balvu “Zelta čiekurs”, kura pasniegšanas ceremonija notiks decembrī. Žūrija visus īpašumus apmeklēs un to apsaimniekošanas pieredzi uzklausīs vēl līdz augusta beigām.

Konkursa “Sakoptākais mežs” pusfinālā iekļuvuši: Aivars Bergmanis, Madars Kalniņš, Aivars Rubulis, Jānis Zalčs, Rūdolfs Rūsiņš, Egons Matisāns, Artis Taumanis, Grigorijs Rozentāls.

Aivaram Bergmanim pieder ap 300 ha meža Kabiles pagasta “Dravās”. Meža īpašnieks nodarbojas gan ar klasisko mežsaimniecību, gan jaunatnes izglītošanu, veidojot interesantas tūrisma takas, kas ilustrētas gan ar paša grebtām koka skulptūrām, gan gleznām.

Aivars Rubulis saimnieko Mazsalacas novada Skaņkalnes pagsta “Rei­nātos”. Savos 46 ha meža šogad pirmo reizi priedīšu aizsardzībai pret pārnadžiem izmantojis aitas vilnu.

Madars Kalniņš no Naukšēnu novada Krauju pagasta konkursam pieteicis 35 ha meža īpašuma. Pēdējo trīs gadu laikā viņš veicis tajā meliorāciju, sakopis un uzturējis koplietošanas ceļu.

Jānis Zalčs saimnieko Rēzeknes novada Rikavas pagasta “Urbānos”. Viņam pieder 16 ha meža. Tajā ir platības, kas atjaunotas ar hibrīdo apsi, lapegli, sudrab­egli un saldo ķirsi. Ap stādījumiem apvilkts žogs, lai bebri netiek klāt.

Rūdolfs Rūsiņš apsaimnieko 25 ha meža īpašuma “Valču dzirnavas” Baltinavas novadā. Veido mistraudzes. Mitrās vietās stāda melnalksni, sausās – egli. Bērzam, apsei, baltalksnis ļauj ienākt dabiski.

Egons Matisāns ir izkopis visu 27 ha lielo meža īpašumu “Bradi”, kas atrodas Rugāju pagasta Stāmerē. Pamatā pārņēmis izstrādātus mežus. Kailcirtē nocirtis tikai pushektāru un arī vētras bojājumu dēļ. Mežu atjauno ar kvalitatīvu stādāmo materiālu, bet neizmantotai lauksaimniecības zemei ļauj apmežoties ar priedi.

Artis Taumanis saimnieko Alūksnes novada Zeltiņu pagasta “Skudrukalnos”. Stāda gan bērzus, gan egles. Pamatā saimnieko ar kailcirtēm, izlases cirtes izmantojot vien sanitāro mērķu labā.

Grigorijs Rozentāls, kurš aktīvi darbojas lielākajā meža kooperatīvā “Mežsaimnieks”, pats apsaimnieko 10 ha lielu meža īpašumu, kas atrodas pie viņa dzimtas mājām “Dīķenieki” Alsungas novadā. Te daudz domāts par ainavisku elementu un kultūrvēsturisku akcentu saglabāšanu.
Ieskats konkursa žūrijas braucienā uz Aivaram Bergmanim piederošo mežu Kabiles pagasta “Dravās”. Foto: Valdis Semjonovs

LA.lv