Laukos
Politika

LAD decembrī pieņems pieteikumus inovatīviem projektiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā0

Foto LETA

Lauku atbalsta dienests (LAD) decembra otrajā pusē sāks pieņemt pieteikumus uz jaunradi vērstu projektu īstenošanai lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē par kopumā trim miljoniem eiro.

Projektu iesniegumus Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) apakšpasākumā LAD pieņems no 22.decembra līdz 2018.gada 26.janvārim.

LAD paskaidroja, ka ir noslēdzies pasākuma pirmais posms, kurā potenciālie pretendenti iesniedza idejas inovāciju jomā. Pasākuma pirmajā posmā vērtēšanas procesu veica ZM izveidota komisija, kur tika pieaicināti trīs nozares eksperti, lai varētu noteikt idejas pamatotību. Patlaban ir izsludināts pasākuma otrais posms, kura gaitā apstiprināto ideju autori var iesniegt pilnu projekta pieteikumu.

Informācija LAD mājaslapā liecina, ka pasākuma mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, ar iespējami plašāku potenciālo labuma guvēju loku, lai sekmētu nozares attīstību kopumā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, otrā stāva foajē. Iesniegtie projekti būs jāīsteno vēlākais piecu gadu laikā kopš LAD būs apstiprinājis projekta iesniegumu, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Saraksts ar ZM komisijas apstiprinātajiem projektu idejas iesniegumiem, projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi”, “Projekti un investīcijas”.

LA.lv