Laukos
Mežsaimniecība

LAD: Interese par septiņu miljonu eiro atbalstu meža platību paplašināšanā bijusi ļoti liela0

Foto: LVM

Mežsaimniekiem bijusi ļoti liela interese par atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” trīs apakšpasākumos, kuros pieejams vairāk nekā septiņu miljonu eiro kopējais publiskais finansējums, informēja Lauku atbalsta dienestā (LAD).

“Visos atbalsta pasākumos mežsaimniecībai, kur pieteikšanās noritēja no 2019.gada 1.aprīļa līdz 7.maijam, kopā tika saņemti 3002 projektu pieteikumi,” pastāstīja LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža, piebilstot, ka LAD vēl reģistrē tos pieteikumus, kas tika iesniegti ar elektronisko parakstu un papīra formā. Līdz ar to saņemto pieteikumu skaits vēl var mainīties. Tomēr līdz šim saņemto pieteikumu apjoms liecina par ļoti lielu mežsaimnieku interesi.

Ilgaža piebilda, ka lielās pieteikšanās aktivitātes dēļ provizoriski secināms, ka ne visi projekti tiks apstiprināti, jo paredzētais finansējums visiem nepietiks – iztrūkums ir apmēram viens miljons eiro.

Kā ziņots, atbalstam pasākumā “Meža ieaudzēšana” varēja pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai, kam kopējais pieejamais finansējums ir 1,989 miljoni eiro.

Savukārt apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalstu varēja saņemt par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa, kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta. Šajā apakšpasākumā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 1,067 miljoni eiro.

Tāpat bija iespējams arī pieteikties apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”, kur bija pieejami 4,051 miljoni eiro jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

LA.lv