Laukos
Politika

LAD izsludina pieteikšanos atbalstam jaunu produktu radīšanā par astoņiem miljoniem eiro0

Foto – Shutterstock

Lauku atbalsta dienests (LAD) paziņo, ka no 1. marta līdz 5. aprīlim būs pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā “Sadarbība” par kopumā vairāk nekā astoņiem miljoniem eiro.

Pasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” pieejamais publiskais finansējums 3 685 500 eiro.

Pasākuma mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā.

Pasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir pieci miljoni eiro.

Šī pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

LAD norāda, ka, iesniedzot projektus, jāpievērš uzmanība informācijai par sadarbības partneriem. Partneris nav atbilstošs, ja tam ir konstatēts atkārtots vides aizsardzības noteikumu pārkāpums vai ir grūtības nonākuša uzņēmuma pazīmes. Pārstrādes projektu gadījumā pētījumam ir jābūt virzītam uz to, lai ieguvums projekta ietvaros būtu arī primārajam ražotājam. Savukārt, ja kāds no sadarbības partneriem iesaistīts vairākos projektos, tad jāpievērš uzmanība, lai jaunie partneri katrā projektā veidotu vismaz 70% no sadarbības partneru skaita.

Finansējums minētajā pasākumā tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma “Sadarbība” ietvaros.

Plašāka informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

LA.lv