Politika, Subsīdijas

LAD noteiktais atbalsts par govi -17,80 eiro

Lauku atbalsta dienests noteicis atbalsta likmi pārejas posma valsts atbalstam par zīdītājgovīm 2016.gadā, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LAD informē, ka pārejas posma valsts atbalstam par zīdītājgovīm 2016.gada pieteikumiem noteiktā atbalsta likme par vienu dzīvnieku ir 17,8 eiro.

Iesniegumu pieņemšana pārejas posma valsts atbalstam par zīdītājgovīm noslēdzās pērn 15.novembrī. Atbalstu varēja saņemt par gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku, govi, ja to neslauca, bet izmantoja teļu zīdīšanai. Tāpat atbalstu varēja saņemt arī par telīti, kas iesnieguma iesniegšanas brīdī bija sasniegusi astoņu mēnešu vecumu.

Lai saņemtu atbalstu, dzīvniekus bija jāreģistrē, jāapzīmē 20 dienu laikā pēc piedzimšanas un pirms tas atstāj ganāmpulku. Tāpat par dzīvniekiem regulāri bija jāsniedz informāciju normatīvos aktos paredzētā kārtībā. Lauksaimniekam LDC bija jādeklarē minētās govis un telītes kā zīdītājgovis vai telītes kā potenciālās zīdītājgovis pirms iesnieguma iesniegšanas LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi paredzēja kārtējā gadā no 15.maija līdz 15.novembrim LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegt iesniegumu pārejas posma valsts atbalsta par zīdītājgovīm saņemšanai, norādot zīdītājgovju skaitu, kas nav mazāks par 60% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita attiecīgajā gadā. Maksājumam pieteikto telīšu skaits nedrīkstēja pārsniegt 40% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita. Lauksaimniekiem ganāmpulkā bija jāsaglabā arī iesniegumā norādīto dzīvnieku skaitu un to proporciju vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas dienas.

Pievienot komentāru