Laukos
Politika

LAD sāk pieņemt pieteikumus atbalstam zvejas ostu infrastruktūras uzlabošanai par 4,6 miljoniem eiro0

Foto – LETA/AFP

Lauku atbalsta dienests (LAD) sāk pieņemt projektu pieteikumus Eiropas Savienības (ES) Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumam pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas” par kopumā 4,6 miljoniem eiro, informē LAD.

Pasākumā atbalstāmās nozares ir zvejniecība un zivju pārstrāde, bet atbalsta pretendenti ir biedrības un nodibinājumi, kā arī pašvaldības iestādes. Pasākuma mērķis ir zvejas ostu un zvejas produktu izkraušanas vietu infrastruktūras uzlabošana zvejnieku vajadzībām, lai paaugstinātu izkrauto zvejas produktu kvalitāti, pastiprinātu kontroli un izsekojamību, palielinātu energoefektivitāti, veicinātu vides aizsardzību un uzlabotu zvejnieku drošību un darba apstākļus.

Zvejas ostu un zvejas produktu izkraušanas infrastruktūru var uzlabot esošajās zvejas ostās vai Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētās zvejas produktu izkraušanas vietas Latvijā, ja vien tās neatrodas iekšējos ūdeņos.

Pasākuma kārta ir atvērta līdz 2018.gada 3.aprīlim un tajā pieejamais finansējums ir 4 672 787 eiro.

Projektu iesniegumu jāiesniedz personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, LAD Centrālajā aparātā vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. Pasta sūtījuma veidā saņemtos iesniegumus LAD nepieņems un nereģistrēs.

Publiskā finansējuma apmērs zvejas produktu ražotāju organizācijai, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir 75% no attiecināmajām izmaksām, bet biedrībai, kurā vismaz vienai trešdaļai biedru ir speciālā licence komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un kura projektu īsteno piekrastes zvejnieku vajadzībām, ir 80% no attiecināmajām izmaksām. Pārējām biedrībām ir 60% no attiecināmajām izmaksām, bet ostas pārvaldei – 90% no attiecināmajām izmaksām.

LA.lv