Laukos
Mežsaimniecība

Latvijā pieaug izcirstās koksnes apjoms0

Foto LETA

Latvijā pagājušajā gadā izcirsta koksne 12,59 miljonu kubikmetru apmērā, kas ir par 1,15 miljoniem kubikmetru vairāk nekā gadu iepriekš, informēja Valsts meža dienestā.

Tostarp 5,93 miljoni kubikmetru koksnes jeb 47,1% pērn iegūti valsts mežos, bet 6,66 miljoni kubikmetru koksnes jeb 52,9% iegūti privāto meža īpašnieku, pašvaldību un citu meža īpašnieku mežos, sasniedzot pēdējos desmit gados lielāko izcirstās koksnes apmēru.

Dienestā norādīja, ka valsts mežos 2018.gadā izcirstās koksnes apmērs pieauga par 0,18 miljoniem kubikmetru salīdzinājumā ar 2017.gadu, bet pārējos mežos – par 0,97 miljoniem kubikmetru.

Valsts meža dienestā atgādināja, ka valsts mežos maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apmēru nosaka 2015.gada 16.novembra Ministru kabineta rīkojums, bet koku ciršanas kārtība pārējos mežos ir noteikta Meža likumā. Atbilstoši Meža likumam par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam līdz 1.februārim ir jāiesniedz pārskats Valsts meža dienestā. Pārskatos uzrādītā informācija par faktiski izcirsto koksnes daudzumu tiek fiksēta Meža valsts reģistrā.

Valsts meža dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

LA.lv