NVO, Politika

Latvijas Jauno zemnieku klubam jauna valde

Trešdien, 21.februārī LLU Studentu klubā tikās biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” biedri, lai ievēlētu 2018.gada valdi, noklausītos revīzijas komisijas ziņojumu, apstiprinātu iepriekšējā un šī gada pārskatu, un kopīgi dalītos ar idejām par biedrības šī gada prioritātēm un jauno lauksaimnieku nākotni.

Iepriekšējā sasaukumā valdi vadīja priekšsēdētājs Kārlis Ruks, priekšsēdētāja vietniece bija Lāsma Lapiņa, un valdē darbojās Māris Freimanis, Reinis Lazdāns un Ēriks Bite. Kongresu atklāja valdes priekšsēdētājs K.Ruks, uzrunā uzsverot, ka jaunajiem zemniekiem ļoti nozīmīgi ir diskutēt par sev aktuālajiem jautājumiem un sanākt kopā, lai veidotu vienotu un spēcīgu skatījumu par saimniekošanai svarīgiem jautājumiem.

Turpinājumā R. Lazdāns prezentēja 2017.gadā paveikto un iepazīstināja ar 2018.gada plānu, bet pirmās daļas ievaros Ansis Saliņš iepazīstināja ar revīzijas komisijas ziņojumu par finanšu izlietojumu.

Ar muzikāliem sveicieniem Kongresa dalībniekus priecēja Baložu pilsētas kultūras nama koklētāju ansamblis “Sakta”.

Otrajā kongresa daļā septiņi izvirzītie valdes kandidāti tika aicināti uz skatuves, lai iepazīstinātu biedrus ar sevi un paustu savu motivāciju darbībai biedrības valdē.

Pēc prezentācijām Ērika Bites vadībā valdes kandidāti stāstīja par savu redzējumu par Jauno zemnieku kluba attīstību un diskutēja par biedru uzdotiem jautājumiem. Kulmināciju sasniedza diskusija “Jaunais lauksaimnieks Latvijā” kuru vadīja K.Ruks. Biedri runāja par dažādiem svarīgiem jautājumiem: jauno lauksaimnieku programmu, KLP pēc 2020.gada, atbalsta likmēm, mājokļa iegādes jautājumu, citiem finanšu atbalsta risinājumiem – stipendijām un prakšu vietām, pensijām vecajiem lauksaimniekiem, kuri nodot saimniekošanu jaunajiem, paaudžu nomaiņu, stabilu finanšu līdzekļu pieejamību un citiem jaunajiem lauksaimniekiem būtiskiem jautājumiem.

Noslēgumā tika paziņoti vēlēšanu rezultāti. 2018.gadā biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” valdē ar maksimālo balsu skaitu tika ievēlēts jaunais lauksaimnieks Kārlis Ruks no Smiltenes novada, darbu turpinās arī Lāsma Lapiņa no Jēkabpils novada un Māris Freimanis no Dobeles novada. Valdei 2018.gadā pievienojās jaunais lauksaimnieks no Valkas novada Kristaps Sula un Sandra Eimane no Tukuma novada.

Patlaban biedrība apvieno ap 100 jauno zemnieku.

Pievienot komentāru