Laukos
Mežsaimniecība

Latvijas simtgades gadā meklēs sakoptāko un skaistāko Latvijas mežu0

Viens no konkursa laureātiem – saimniecības “Polīši” mežs. Foto: MĪB

Lai apzinātu sakoptākos un skaistākos Latvijas mežus, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu, Latvijas Meža īpašnieku biedrība aicina pieteikties konkursam “Sakoptākais mežs”.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos. Jau pērn, konkursa pirmajā norises gadā tika celti gaismā mežsaimnieki no visas Latvijas, kuri savā īpašumā saimnieko godprātīgi un ilgtspējīgi, padarot mežu par paaudžu paaudzēm lolotu bagātību, un šogad, Latvijas simtgades gadā arī citiem mežu īpašniekiem ir iespēja saņemt sava meža novērtējumu.

“Ja iestādām puķi, mēs par to rūpējamies. Tāpat jābūt arī ar mežu, kurš ir mūsu aizgādībā. Tas ir regulāri jākopj, domājot par ilgtspējību un labu mežsaimniecības praksi. Meža apsaimniekošanas pamatā ir jābūt zemes racionālai izmantošanai. Veicot apsaimniekošanu, jāvērš uzmanība uz produktīvu, noturīgu mežaudžu izveidi, zinātniski pamatotu apsaimniekošanas metožu izmantošanu. Pēc pirmā gada rezultātiem varam redzēt, ka Latvijā ir ļoti labi meža īpašnieki, kuri jau pievērš lielu uzmanību ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, bet tādu ir vēl ļoti daudz, tāpēc vēlamies turpināt rādīt labos piemērus, lai arī citi meža īpašnieki varētu aizgūt labas apsaimniekošanas prakses pieredzi,” norāda Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Pieteikt dalību konkursā var no šā gada 15.maija līdz 29.jūnijam. Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, tajā skaitā pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Pieteikumu konkursam iesniedz papīra formā vai elektroniski. Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem pieejama šeit:https://bit.ly/2K1TnbK.

Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā.

Konkursa pirmajā norises gadā uzvarētāji tika godināti Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” pasākuma ietvaros. Par labāko meža īpašnieku, kurš savu īpašumu ir kopis, apsverot gan ilgtspēju, gan infrastruktūras uzturēšanu, tika atzīts Māris Bērziņš, īpašuma “Jaunkalniņi” īpašnieks. Godalgots tika arī Kārlis Martinsons no Limbažu pagasta un Guntis Vībāns no Zasas pagasta.

Arī šogad uzvarētāju apbalvošana paredzēta Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” pasākuma ietvaros. Konkursa rīkotājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība. Konkursa informatīvais sadarbības partneris ir izdevniecības AS “Latvijas Mediji” portāls Laukos.lv.

LA.lv