Laukos
Mežsaimniecība

“Latvijas valsts meži” 16 gadu laikā reģistrējuši 23% Latvijas teritorijas0

Foto no Latvijas Valsts meži

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Nekustamo īpašumu pārvalde kopš 2002. gada Zemesgrāmatā reģistrējusi jau 23% Latvijas teritorijas, liecina uzņēmuma mājaslapā publicētā informācija.

Kopumā LVM reģistrējuši jau 1,5 miljonus hektāru no kopējiem 1,61 miljoniem hektāru Latvijas teritorijas.

“Miljons pieci simti tūkstošais hektārs, kas reģistrēts Zemesgrāmatā, atrodas Ziemeļlatgales reģionā, Ciblas novada Līdumnieku pagastā un ietilpst nekustamā īpašuma “Valsts meži” sastāvā,” informē LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kalns.

Tāpat uzņēmumā norāda, ka līdz 2019. gada beigām ir jāpabeidz valstij piederošās zemes Zemkopības ministrijas personā reģistrācija Zemesgrāmatā. Saskaņā ar Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija rīkojumu, uzņēmuma pienākums ir reģistrēt Zemesgrāmatā visas pārvaldītās teritorijas.

Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā uz valsts vārda nodrošina neapstrīdamu valsts īpašumu piederību un aizsardzību. Pirmās Republikas laikā Meža departamenta zeme netika reģistrēta Zemesgrāmatā, norāda uzņēmumā.

“Latvijas valsts meži” saimniecisko darbību veic, kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē. “Latvijas valsts mežu” vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja – Zemkopības ministrija.

LA.lv