Laukos
Mežsaimniecība

“Latvijas valsts meži” no privātīpašniekiem pērn nopirkuši 1618 ha meža zemes0

Foto LETA

AS “Latvijas valsts meži” (LVM), turpinot meža zemes iegādes programmu, 2017.gadā no privātajiem īpašniekiem iegādājusies 1618 hektārus (ha) meža zemes. Savukārt desmit gadu laikā kopš programmas sākuma LVM iegādājusies meža zemes vairāk nekā 10 6000 ha platībā. Tas liecina, ka privāto mežu īpašnieku interese pārdot savus meža īpašumus valstij joprojām ir liela, norāda Zemkopības ministrijā.

ZM 2012.gadā atkārtoti iniciēja LVM meža zemes iegādes programmu – meža zemes iepirkšanu no privātajiem meža īpašniekiem, lai nodrošinātu mežu nonākšanu Latvijas valsts, nevis ārvalstu fizisko vai juridisko personu īpašumā. Realizējot meža zemes iegādes programmu, ir panākts, ka daļa privāto meža īpašnieku, kas mežu vēlas pārdot, pārdod to valstij piederošam uzņēmumam, kam ir ilggadīga pieredze mežu apsaimniekošanā un kas to veiks ilgtspējīgi un atbilstoši valsts ekonomiskajām, vides aizsardzības un sabiedrības interesēm.

Ik gadu pieaug valsts mežu platības, kurās dažādu vides aizsardzības apsvērumu dēļ ir aizliegta saimnieciskā darbība, kas rada ierobežojumus ekonomiskajai attīstībai Latvijas reģionos, tāpēc LVM iepirktās meža platības daļēji kompensē šo apsaimniekojamo mežu teritoriju samazināšanos.

Īpašniekiem, kuri vēlas pārdot savus mežus, informācija par pirkšanas – pārdošanas procedūru pieejama LVM tīmekļvietnē www.lvm.lv.

LVM pērk meža zemi, ja iepērkamajā nekustamajā īpašumā atļauta mežsaimnieciskā darbība, īpašums reģistrēts zemesgrāmatā, īpašums neatrodas nacionālo parku un dabas rezervātu teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, iepērkamo nekustamo īpašumu lietderīgi pirkt no izvietojuma, augsnes hidroloģiskā režīma, mežaudzes augšanas apstākļiem un meža tipa, piekļūšanas un citiem kritērijiem, kas nosaka saimniecisko izdevīgumu.

LVM izskata visus meža zemes pārdošanas piedāvājumus, izvērtējot katru atsevišķi, tajā skaitā aprēķinot katra konkrētā īpašuma pirkuma cenu. Procedūra noslēdzas ar akcionāra  – Zemkopības ministrijas – lēmumu atļaut LVM pirkt novērtētos īpašumus par cenu, kas nepārsniedz to vērtību.

LA.lv