Laukos
Mežsaimniecība

“Latvijas valsts meži” šogad iestādīs vairāk nekā 12 jaunus kociņus uz katru iedzīvotāju0

Foto no Pixabay.com

Šajā pavasarī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) plāno atjaunot mežu gandrīz 9000 hektāru platībā, iestādot vairāk nekā 12 kokus uz katru Latvijas iedzīvotāju, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

LVM valdījumā esošajos mežos 2018. gadā uzņēmums plāno atjaunot 15 375 hektārus, veicot stādīšanas darbus izcirtumos 8775 hektāru platībā. Savukārt dabiski tiks atjaunoti 6600 hektāri meža. 4274 hektāri meža tiks atjaunoti ar augstvērtīgiem priežu stādiem, 3525 hektāri – ar egles stādiem. Ar bērziem plānots apstādīt 835 hektārus, bet ar melnalkšņiem – 141 hektāru meža.

Šo platību atjaunošanai tiks izmantoti gandrīz 25 miljoni meža stādu, kas izaudzēti pēc modernākajām tehnoloģijām. Pērn valsts mežos tika iestādīti 8045 hektāri meža.

Vienlaikus pavasara mēnešos – putnu ligzdošanas laikā – valsts mežos ievēros īpaši saudzējošu mežsaimniecības darbu režīmu.

“LVM darbinieki meža darbu plānošanas laikā vērtē vietas apstākļus un papildus likuma prasībām nosaka pasākumus iespējamās ietekmes mazināšanai uz augsni, ūdeņiem, meža ainavu, dabas daudzveidību, tai skaitā uz putniem ligzdošanas periodā,” norāda LVM mežsaimniecības plānošanas vadītājs Aigars Dudelis. Visos valsts mežos ligzdošanas laikā netiks veikta jaunaudžu kopšana līdz 10 gadu vecu priežu, lapu koku un līdz 20 gadu vecu egļu audzēs, kā arī putnu ligzdošanas laikā netiks veikta koku ciršana mežos pilsētu teritorijās, purvu, ezeru salās, meža puduros, palienēs, purvu aizsargjoslās, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslā.

Mežos ar augstu ligzdojošo putnu blīvumu un sugu daudzveidību aprīlī un maijā LVM samazina mežizstrādes intensitāti, bet aizsargājamo putnu ligzdu un medņu riestu vietu tuvumā to neveic vispār.

Lai mazinātu troksni, vibrāciju un saudzētu ceļus, pavasara šķīdoņa laikā uzņēmums būtiski samazinās ceļu izmantošanu, ierobežojot kokmateriālu transportēšanu.

Ņemot vērā šos ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumus, LVM apsaimniekotajos mežos putnu ligzdošanas laikā mežizstrāde nenotiek vairāk nekā 99% mežu platību, līdz ar to teritorijas, kurā tiks veikta meža kopšana un koku ciršana no aprīļa līdz jūnijam, aizņem mazāk par 1% no LVM apsaimniekoto mežu kopējās platības.

LVM mežsaimniecības plānošanas vadītājs A.Dudelis uzsver, ka uzņēmuma speciālisti ir papildus vērtējuši mežsaimnieciskās darbības apmēru, un izvietojumu pavasara periodā un pašreiz izvērtē nepieciešamību noteikt vēl citus piesardzības pasākumus, lai mazinātu ietekmi uz putniem ligzdošanas laikā. Pirms piesardzības pasākumu noteikšanas tiks vērtēta to ietekme uz meža kapitālvērtību, mežizstrādes izmaksām, koksnes pārstrādes uzņēmumiem pieejamo koksnes resursu apjomu un citiem faktoriem.

LA.lv