Laukos

Latvijas Zemes fonds trīs gadu laikā nopircis īpašumus par 16 miljoniem eiro0

Foto: Valdis Semjonovs

Trīs gadu laikā kopš Latvijas Zemes fonda izveidošanas tas izskatījis 1688 pieteikumus un iegādājies 338 nekustamos īpašumus 5853 hektāru (ha) platībā par kopējo summu 16,03 miljoni eiro, iznomājis 332 īpašumus 5768 ha platībā, bet lauksaimnieciskajā ražošanā atgriezis 224 ha zemes, informē Zemkopības ministrijā (ZM).

ZM norāda, ka Zemes fonda attīstības stratēģijā ir paredzēts  līdz 2019.gada beigām uzkrāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi aptuveni 6000 ha apmērā, to iznomājot lauksaimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā 1000 ha ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām īpašumu pārdevējiem.

ZF pārvaldītāja – “Attīstības un finanšu institūcijas “Altum”” – sniegtā informācija liecina, ka pie pašreizējās darījumu aktivitātes šis mērķis varētu tikt sasniegts jau līdz 2018. gada beigām. Pēc mērķu sasniegšanas tiks izvirzīti jauni, lai sekmētu zemes iesaistīšanu lauksaimnieciskajā ražošanā.

Galvenokārt visi īpašumi tiek iznomāti Latvijas lauksaimniekiem. Lielāka aktivitāte vērojama Zemgalē un mazāka – Latgalē.

Pieprasījums pēc reversās nomas pakalpojuma ir lielāks, nekā sākotnēji tika plānots. Reversās nomas darījumu ietvaros fonds jau ir iegādājies 58 nekustamos īpašumus 1078 ha platībā par kopējo summu 3,6 miljoni eiro.

“Kopš 2017. gada oktobra esam mainījuši nosacījumus un jau deviņus mēnešus Zemes fonds piedāvā lauksaimniekiem iespēju pārdot fondam lauksaimniecības zemi ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pārdevējam jeb tā saucamo reversās nomas pakalpojumu. Reversā noma dod iespēju lauksaimniekiem stabilizēt ražošanu un sakārtot naudas plūsmu īstermiņā. Sevišķi tas ir izjūtams šogad pēc dabas kataklizmām. Tā ir unikāla iespēja sakārtot uzņēmumu, nemainot īpašnieku struktūru un neuzņemoties papildus finanšu saistības,” norāda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Kā ziņots, zemes fonda izveides mērķis bija sekmēt zemes izmantošanu lauksaimnieciskajai ražošanai, uzpērkot zemi no īpašniekiem un to tālāk pārdodot vai iznomājot. No interesentiem tiek pirkta tikai lauksaimniecībā izmantojama zeme bez apgrūtinājumiem par cenu, kas nepārsniedz vidējās tā brīža tirgus cenas līdzvērtīgai zemei attiecīgajā novadā un pagastā. Pagājušā gada novembrī fonds sāka piedāvāt reversās nomas pakalpojumu.

LA.lv