Bizness, Kooperācija

Laukos kooperatīviem grūtības ar labu vadītāju atrašanu

Jau vairākus gadus vietējo ražotāju kooperatīviem un biedrībām Latvijā sagādā grūtības atrast līderus un vadītājus, kas varētu veiksmīgi organizēt šo kopdarbību darbu, informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC). Zināms skaidrojums meklējams apstāklī, ka kooperatīviem un biedrībām galvenokārt to izveides sākuma posmā nav līdzekļu, lai pietiekami labi atalgotu vadītāju.

Šajā gadā septiņu LLKC nodaļu darbinieki iesaistās vietējo ražotāju biedrību un kooperatīvu vadīšanas un attīstības procesā, lai palīdzētu paplašināt noieta tirgu, veiktu mārketinga aktivitātes, veicinātu ražotāju savstarpējo sadarbību un piesaistītu jaunus biedrus.

2016. gadā ar LLKC konsultantu atbalstu tapušas sešas jaunas mājražotāju un vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju biedrības un kooperatīvi.

Savukārt šā gada pirmajā ceturksnī Talsos nodibināts kooperatīvs “Talsu novada garša”. Tajā apvienojušies vietējie ražotāji, kas kooperatīva paspārnē plāno apvienot Talsu novada ražotājus, mājražotājus un amatniekus, lai kopīgiem spēkiem rastu veiksmīgākus noieta tirgus un piedalītos pašvaldību publiskajos pārtikas iepirkumos.

LLKC darbojas kopš 1991.gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijas teritorijā. Tā pastāvēšanas mērķis ir veicināt lauku attīstību, paaugstinot uzņēmēju profesionālās zināšanas, nodrošināt konsultāciju un mācību organizāciju novados, organizēt Zemkopības ministrijas padotībā esošajās iestādēs strādājošo darbinieku tālākizglītību.

Pievienot komentāru