Laukos
Tehnika

Lauksaimniecības tehnikai piemērotu riepu izvēle0

Publicitātes foto.

Riepām ir būtiska nozīme tehnikas darbības nodrošināšanā. Tās ir rūpīgi jāizvēlas atbilstoši katra transportlīdzekļa vai tehnikas vienības ražotāja rekomendācijām un veicamajam darbam. Īpaši svarīgi tas ir lauksaimniecības tehnikai, jo nepiemērotas riepas var būtiski ietekmēt darba kvalitāti un ražīgumu.

Piemērotas riepas paaugstina tehnikas darba ražīgumu

Pareiza riepu izvēle un montāža sniedz iespēju ietaupīt degvielu un laiku, paaugstināt darba ražīgumu, kā arī uzlabot augsnes stāvokli. Tas viss veicina kopējo darba efektivitāti. Vairākumā gadījumu lauksaimnieku galvenais klupšanas akmens ir uzskats, ka riepas, kas traktoram uzliktas jau rūpnīcā, būs piemērotas ikvienam. Tomēr tā nav. Katram lauksaimniekam ir savas individuālās vēlmes un vajadzības, atšķirīgs darba apjoms un līdz ar to arī tehnikas noslogojums. Viss minētais ir jāņem vērā, iegādājoties riepas. Ja nav pārliecības par savu izvēli, ieteicams labāk konsultēties ar speciālistiem.

Precīza riepu un riteņu konstrukciju noteikšana jau pašā sākumā izmaksās daudz lētāk nekā jaunu riepu mainīšana ik pēc pāris nedēļām. Neapzinoties, cik būtiska nozīme ir pareizi izvēlētām riepām, lauksaimnieki turpina lietot tehniku, kas nespēj sasniegt maksimālo veiktspēju.

Pats svarīgākais ir atrast saistību starp riepu spiedienu un traktora riepu izslīdi un uzlabot veiktspēju starp 8% un 12% izslīdi. Lai sasniegtu vislabāko vilkmi, riteņi un riepas jāizmanto tā, kā to norādījis ražotājs, – pareizi izkliedējot slodzi. Vilkmi var uzlabot ar atbilstošu balastu, to vienmērīgi izkliedējot uz katru piedziņas asi. Taču tik un tā ir jāizvēlas piemērotas riepas, kas darbosies precīzi konkrētajā slodzē un griezes momentā, vienlaikus saglabājot optimālu viena bāra (vai mazāk) spiediena diapazonu.

Lai riepas kalpotu ilgāk, ļoti svarīgi ievērot to ražotāju paredzētos ekspluatācijas parametrus, kā arī izmantot konkrētajai tehnikai un darbiem atbilstošus modeļus.

Svarīgākie ieteikumi, kas jāņem vērā, izvēloties riepas

Galvenais kritērijs, izvēloties riepas, ir to ekspluatācija. Respektīvi – kādiem darbiem tehnika tiks izmantota. Augsnes pirmapstrādei ir nepieciešama laba saķere un vilkme gan vagā, gan ārpus tās. Virsmas apstrādei nepieciešamas riepas ar labu saķeri un virsmu saudzējošām īpašībām, savukārt pēcapstrādei – specifiska izmēra riepas ar zemāku spiedienu. Ražas novākšanas laikā tehnikai ir nepieciešama laba saķere ar slīpām virsmām un liela kravnesība, kad spiediens uz zemi ir zems.

Ceļu remontdarbiem parasti nepieciešamas riepas, kas var nodrošināt lielāku ātrumu ar ilgāku kalpošanas laiku. Savukārt darbam uz lauka jāizvēlas riepas, kam ir lielāka noturība pret nodilumu, bojājumiem un kas spēj izturēt lielu slodzi.

Atcerieties, kāda ir ass un noteiktā riepu slodze pilnā darba slodzē. Riepas, kas jau sasniegušas savu maksimālo noteikto spiedienu (vai pat pārsniegušas to), nespēs pareizi pildīt savu funkciju vai pat nepildīs to vispār.

Apziniet savu optimālo darba ātrumu – gan darba, gan transportēšanas laikā. Aprēķiniet riteņu griezes momentu un pieejamo mašīnas jaudu.

Atcerieties, ka augstas vilkmes prasības vislabāk izpilda augstākas riepas.
Ja nepieciešams saudzēt virsmu, tam vislabāk būs piemērotas platākas riepas.

Vislabākais spiediens pareizi izvēlētai riepai efektīvam darbam/degvielas patēriņam ir apmēram viens bārs.

Zemes spiediens ir riepu spiediena un korpusa faktora aptuvenā summa (parasti 2 psi kvalitatīvai radiālajai riepai). Riteņu slodzi balsta riepas iekšpusē esošais gaiss, tādēļ riepas iekšējais tilpums noteiks nepieciešamo piepūšanas spiedienu. Tas nozīmē, ka noteiktajai slodzei lielāka tilpuma riepai būs nepieciešams mazāks spiediens nekā zemāka spiediena riepai.

Radiālās riepas sniedz ne tikai mazāku, bet arī vienmērīgāku spiedienu uz zemi un atstāj lielākus nospiedumus augsnē nekā diagonālās riepas (veido labāku saķeri ar augsni, līdz ar to ietaupot arī degvielu). Radiālās riepas ir ar lielāku nodilumizturību un sniedz labāku braukšanas komfortu.

Diagonālās riepas izmaksu ziņā ir lētākas un galvenokārt paredzētas celtniecības darbiem un tikai īsiem pārbraucieniem.

Meža darbiem ieteicams izvēlēties speciālās meža diagonālās riepas.

Izvēloties riepas, jāņem vērā traktortehnikas jauda, jo katrs riepu ražotājs ir noteicis maksimālo jaudu, ko riepa spēj izturēt. Svarīgs ir arī precīzs riepu izmērs.

No drošības viedokļa – riepām nedrīkst būt korda slāni atsedzošu bojājumu, atslāņojies karkass, atdalījies protektors vai sānu aizsargslānis. Minimālais pieļaujamais riepas protektoru dziļums traktortehnikai un tās piekabēm ir 1 mm.

Lai gan pieļaujamais protektora dziļums ir tikai viens milimetrs, skaidrs, ka tik ļoti nodilušas riepas var izmantot vienīgi mazslogotos darbos. Transporta uzdevumu veikšanā riepu protektora dziļumam nav tik būtiskas nozīmes, turpretī augsnes apstrādes darbos traktors ar nodilušām riepām ir jūtami neefektīvāks. Palielinās degvielas patēriņš un darbam nepieciešamais laiks. Turklāt tas notiek pat tad, ja caurgājības pasliktināšanās it kā nav redzama.

Spiediens riepās jāvariē

Riepu kalpošanas laiks, ekonomiskums un traktora vilces spēks atkarīgs no riepu iekšējā spiediena. Dažreiz uzskata: jo mazāks riepu iekšējais spiediens, jo lielāks vilces spēks. Taču tā tas ir tikai vāji nesošās purvainās augsnēs un smiltīs. Šajā gadījumā ir lielāks riepas un augsnes kontakta laukums, līdz ar to samazinās riepu iegrimšana gruntī, palielinās pārgājamība un vilces spēks.

Augsnēs ar augstāku nestspēju nosacīti rekomendētā riepu iekšējā spiediena samazināšana vai palielināšana neļauj sasniegt vajadzīgo kontaktu ar augsni riepas iekšējā protektora izliekuma vai skrejceļa liekuma palielināšanās dēļ.

Jebkuras riepas atsperojums atkarīgs no slodzes un iekšējā spiediena. Ja riepas iekšējais spiediens ir normāls, tiek nodrošināts iespējami mazāks karkasa nogurums. Ja spiediens ir par lielu, riepa ir daudz jutīgāka pret sitieniem un iegriezumiem, bet samazināta spiediena gadījumā karkass tiek pakļauts lielākai deformācijai. Parādās noslāņošanās, plaisas, lūzumi, kas veicina ātrāku riepas bojāšanos.

Atbilstoši iekšējam gaisa spiedienam riepas dalās: augsta spiediena (0,50–0,69 MPa*), vidēja spiediena (0,30–0,49 MPa), zema spiediena (0,15–0,29 MPa) un ļoti zema spiediena (0,05–0,14 MPa).

Katrai riepai ir noteikts gaisa spiediens, kādam tā paredzēta. Lauksaimniecības traktoriem un kombainiem visbiežāk tiek izmantotas zema un ļoti zema spiediena riepas. Turklāt traktoriem un pašgājējtehnikai spiedienu var un vajag mainīt atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Uz lauka caurgājības palielināšanai un mazākam augsnes noblīvējumam spiediens jāsamazina. Savukārt uz ceļa mazākai rites pretestībai spiediens jāpalielina. Riepu izturībai bīstamos apstākļos, kas pie mums visbiežāk ir meža darbi, ieteicams pēc iespējas lielāks gaisa spiediens, jo tad ir mazāks risks gūt kādus bojājumus. Protams, kārtīgiem meža darbiem ir paredzētas īpašas riepas, kurām ir speciāla, izturīgāka konstrukcija. Taču ikdienā bieži vien mežā tiek strādāts ar tādu tehniku, kāda saimniecībā pieejama, un tad par riepām nevajadzētu aizmirst. Tātad, ja gaisa spiediens par mazu, ar ko starp citu traktoristiem sanāk grēkot visbiežāk, riepa var drīz vien sākt plaisāt, turklāt pastāv lielāks risks to sabojāt. Ja spiediens pārāk liels, palielinās protektora nodilums.

Traktora priekšējo riepu nodilumu ievērojami ietekmē priekšējo riteņu sagāzuma un savērsuma atbilstība normai. Traktoriem riepas visvairāk dilst transporta darbos un pārbraucienos pa asfaltētiem ceļiem. Savukārt mehāniski bojājumi pret asumiem visbiežāk tiek iegūti meža un celtniecības darbos.

Speciālisti iesaka pārbaudīt gaisa spiedienu riepās katru dienu un pielāgot to atbilstoši konkrētiem ekspluatācijas apstākļiem.

Augsnes tipa ietekme uz riepu izvēli

Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem un traktoru tehniskajiem raksturlielumiem vadošo riteņu riepas tiek ražotas ar paaugstinātas pārgājamības protektora zīmējumu. Universālajām riepām atkarībā no to izmēriem pieša augstums ir 35–60 mm. Speciālajām riepām, kas tiek izmantotas traktoriem, kas strādā rīsu laukos vai pārmitrās augsnēs, piešu augstums sasniedz 80 mm.

Strādājot mitrā, smagā augsnē, ir svarīgi, lai protektora izciļņi varētu dziļāk iekļūt augsnē, nodrošinot labāku riteņu un grunts saķeri, labāku pašattīrīšanos un iespēju iziet no sliedes. Protektora zīmējumam tādās augsnēs jābūt ar platiem grāvīšiem un lielu soli. Vieglās un salīdzinoši sausās augsnēs laba riteņu saķere ar augsni tiek panākta ne tikai uz riepas mehāniskās saķeres ar grunti rēķina, bet arī pateicoties protektora berzei ar grunti. Šajā gadījumā protektora zīmējumiem jābūt ar mazāku dziļumu, bet ar lielāku izciļņu skaitu.

Strādājot smilšainās augsnēs, lietderīgi izmantot riepas ar seklāku šahveida protektora zīmējumu vai riepas ar garenribu zīmējumu.

Dubulto un plata profilariepu priekšrocības

Dubulto riteņu izmantošana ļauj uzlabot traktora vilces–sakabes īpašības. Dubulto riepu priekšrocība ir tāda, ka samazinās īpatnējais spiediens uz grunti, kas ir īpaši svarīgi, jo ļauj saglabāt augsnes struktūru.

Dubulto riepu izmantošanas efektivitāte tika pierādīta arī izmēģinājumos, kas notika smilšmāla melnzemes grunts augsnēs, sagatavotās sējai. Lai izmērītu spiedienu, ko rada traktora ritenis uz augsni, tika izmantoti speciāli devēji, izvietoti dažādos dziļumos.

Raugoties no agrotehnikas prasību viedokļa, kas ierobežo īpatnējo spiedienu uz augsni, piemēram, traktors T–150K ar ražotāja standarta riepām, kuru platums 530 mm, neiztur nekādu kritiku. Pēc attīstīto valstu standartiem, riteņa spiediens uz augsni nedrīkst pārsniegt 60 kPa (kilopaskālus). Ukrainā un Krievijā šis rādītājs ir augstāks – 80 kPa. Izmēģinājumos konstatēts, ka T–150K vadošo riteņu spiediens bez uzkares ir 131 kPa, bet ar uzkari sasniedz 180 kPa. Tas nozīmē – pārsniedz pieļaujamo vairāk nekā divas reizes. Praksē tas izraisīja to, ka laukos, kur pirmssējas kultivācijai un sējai tika izmantots T–150K, riteņu sliedes vietās iznāca retināti asni vai arī sēklas vispār neuzdīga.

Uz plata profila riepām minētais traktors uzreiz kļuva vieglāks, jo platprofila ļoti zema spiediena riepai ir 1050 mm platums. Traktora spiediens uz augsni samazinājās līdz 60 kPa, tātad – ierakstījās pasaules standartos. Tā kā palielinājās riepu un augsnes saskarsmes laukums, ievērojami (no 15% līdz 3–5%) samazinājās traktora buksēšana, par 10–15% pieauga darba ražīgums, par 5–19% samazinājās degvielas patēriņš utt.

Ūdens liešana riepās

Pirms vairākiem gadiem amerikāņu fermeri atklāja, ka papildu svars uzlabo traktora vilces–sakabes un gaitas īpašības. Kad traktors velk smagu agregātu pa staignu arumu, vadošajiem riteņiem pietrūkst saķeres un tie buksē.

Traktora svara sadalījums uz asīm notiek šādi: traktoriem ar aizmugurējo vadošo tiltu – 25-35% uz priekšējo asi un 75–65% uz aizmugures; traktoriem ar četru riteņu piedziņu 55% svara pienākas priekšējais asij un 45% – aizmugures. Ja pievienotu papildu svaru aizmugures asij, riepas varētu vilkt lielu masu, nezaudējot saķeri.

Lai palielinātu saķeres svaru, vadošo riteņu riepas tiek piepildītas ar šķidrumu. Tā kā parastais ūdens aukstumā sasalst, bet antifrīzi uz etilēnglikola un spirta bāzes ir pārāk dārgi, aukstajā gada laikā tiek izmantots 25% kalcija hlorīda šķīdums, kas sasalst tikai -32 °C temperatūrā. Galvenais šā šķīduma trūkums ir korozijas iespējamība, tāpēc ieteicams to liet riepās ar kameru. Dažkārt tiek izmantots pat stiklu tīrītājiem domātais šķidrums, kas ir lētāks. Sliktākajā gadījumā var izmantot parasto ūdeni, kam pievienota sāls. Šķidrums riepās veicina arī siltuma pārejas uzlabošanos un vienmērīgāku liekā siltuma sadalīšanos.

Vecāka ražojuma traktoriem ieteicams piepildīt tikai ārējās dubulto riteņu riepas, bet modernajiem traktoriem vēlams vienmērīgi sadalīt šķidruma daudzumu uz abiem riteņiem. Nav ieteicams piepildīt radiālās riepas vairāk kā par 40%.

Riepu kalpošanas ilgums

Riepu kalpošanas ilgums lielā mērā ietekmē tehnikas darba noturīgumu un ekspluatācijas izmaksas.

Lauksaimniecības riepu ilgmūžības rādītāji ir: traktoru un traktora piekabju riepām – resurss, ko nosaka ar sastrādi (stundās vai kilometros); kombainu, lauksaimniecības mašīnu un agregātu riepām – kalpošanas laiks, ko nosaka ekspluatācijas ilgums (dienās).

Atkarībā no agrofona, lauku stāvokļa un piesārņotības līmeņa, apvidus reljefa, ceļu un to seguma stāvokļa, klimatiskajiem apstākļiem, kā arī biežajām pārslodzēm riepu ekspluatācijas resurss var mainīties 1,5–2 reizes. Traktora riepu ar paaugstinātas pārgājamības protektoriem nolietošanās intensitāte smilšainās augsnēs ir divas reizes lielāka nekā smilšmāla.

Lauku un ceļu piesārņotība ar akmeņiem, braukšana pa ziemas ceļiem ar dziļām, sasalušām asu izciļņu sliedēm ir iemesls priekšlaicīgai riepu iziešanai no ierindas.

Riepas ekspluatācijas rezultāts, sasniedzot resursa noteikto sastrādi, ir protektora vienmērīga dilšana līdz pieļaujamajam zīmējuma augstumam.

* MPa – megapaskāls; 1 bārs = 105 Pa

Kāpurķēžu priekšrocības

Divu kāpurķēžu sistēmas

Divu vienlaidu kāpurķēžu traktori zināmi un tiek lietoti jau sen. Šobrīd klasiskās divu kāpurķēžu sistēmas vietā aizvien aktīvāk tiek izmantots kombinētais variants – ar riteņiem uz priekšējās ass un kāpurķēdēm uz aizmugurējās. Spilgts šāda tipa spēkrata pārstāvis ir traktora Case IH modelis Magnum Rowtrac.

Šādai konstrukcijai salīdzinājumā ar klasiskajām garajām divkāpurķēžu sistēmām ir daudz priekšrocību. Piemēram, četri kontakta punkti ar grunti samazina spiedienu uz augsnes virsmu un nodrošina mazākas slodzes pārnesi no traktora priekšējās daļas uz aizmuguri; tur, kur mašīnas ar divkāpurķēžu konstrukciju pagrieziena laikā atstāj vagas un rada nelīdzenumus mīkstākos nogabalos, Magnum Rowtrac konstrukcija nodrošina laukuma ziņā lielāku un vienmērīgāku sliedi. Turklāt kombinētās konstrukcijas nodrošina tādu pašu manevrētspēju un vadības vienkāršību kā riteņtraktori.

Četru kāpurķēžu sistēmas

Šobrīd aizvien aktīvāk tiek izmantots kombinētais variants – ar riteņiem uz priekšējās ass un kāpurķēdēm un aizmugurējās.
Publicitātes foto.

Četri peldošie veltņi ar neatkarīgu piedziņu nodrošina lielisku kontaktu ar augsni – tādu nekad nevar panākt riteņu vai divkāpurķēžu sistēmas.

Četru kāpurķēžu variants sniedz labāku saķeri un samazina izslīdēšanu, dod labākas pārgājamības iespējas un garantē mazāku augsnes sablīvēšanu.

Kā šāda tipa mašīnas pārstāvi var minēt Case IH traktoru visjaudīgāko modeli – Quadtrac. Tajā vienmērīgi sadalīts svars katras kāpurķēdes visā garumā. Pat tad, kad palielināta slodze un uz aizmugures kāpurķēdēm tiek padots lielāks vilces spēks.

Lielākas lietderīgās jaudas nodrošināšana kļuvusi iespējama, pateicoties ekskluzīvajai konstrukcijai ar stingro pārnesumu. Gali sajūdzas ar vilcēm uz pievadriteņa un kāpurķēdes. Tieši tāpēc stingrais pārnesums paliek pastāvīgi ieslēgts pat uz slidenas vai slapjas virsmas. Turklāt Quadtrac stingrais pārnesums regulējas automātiski – transportēšanas vai nelielas slodzes režīmos, samazinot izdilšanu, berzi un sasilšanu un attiecīgi – pagarinot darba mūžu.

Jāpiebilst, ka tirgū ir pieejami dažādu ražotāju kāpurķēžu komplekti, ar kuriem var aprīkot faktiski jebkuru traktoru…


Lieli balsti uz dārgām kāpurķēdēm

Riteņiem ir savas izmēru augšanas robežas, īpaši, ja nav vēlēšanās pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus. Alternatīvs risinājums: gaitas mehānisms ar gumijas kāpurķēdēm. Tādu aprīkojumu var uzstādīt gan izgatavotājrūpnīcā, gan vēlāk – kā maiņu riteņiem.

Balsta laukums šajā gadījumā palielinās nevis platumā, bet garumā. Tā kā kontaktā ar augsni vienlaikus ir daudz piešu, kāpurķēžu gaitas mehānisms pārnes lielu vilces piepūli. Taču irdenās un mitrās augsnēs kāpurķēdes var buksēt.

Kāpurķēdes nevajag automātiski uzskatīt par sinonīmu labākai augsnes aizsardzībai. Pirmās paaudzes kāpurķēžu mehānismos zem virzošajiem ritentiņiem un balsta veltņiem bija ievērojami spiediena maksimumi. Tieši tāpēc mūsdienu kāpurķēdēm ir priekšsavilkums līdz 20 t, kas veicina augsnes struktūras saglabāšanos un vienlaikus palielina šūpošanās pretestību. Garās kāpurķēdes uz grunti atstāj noslodzi ar nogriešanas efektu, kas īpaši jūtams asos pagriezienos.

Braucot pa šoseju, komforta ziņā kāpurķēžu tehnika stipri vien piekāpjas riteņu transporta līdz­ekļiem, neraugoties uz to, ka tirgū parādās jauni atsperoti balsta veltņi. Savukārt uz lauka kāpurķēdes labāk izlīdzina augsnes nelīdzenumus nekā riteņi. Taču mašīnu aprīkošana ar kāpurķēdēm ir dārgs prieks. Turklāt vēl jāpārliecinās, vai ražotājs šāda veida pāraprīkošanu pieļauj.


Vairāk lasiet žurnāla Agro Tops īpašajā pielikumā “Mans lauksaimniecības tehnikas parks”

LA.lv
AP
Anita Pirktiņa
Laukos
Grasbergs: Zemnieku atkarība no subsīdijām ir jāmazina
1 diena
LE
LETA
Laukos
Kurzemē un Vidzemē rīko “Kazu dienas 2019”
1 diena
LE
LETA
Laukos
“Ādažu Čipsu” ražotnes automatizācijā šogad investēti 1,2 miljoni eiro
2 dienas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

SK
Skaties.lv
Ekonomika
VIDEO: Alga līdz pat 10 000 eiro mēnesī. Sludinājumos atklāj, cik strauji uzlekušas algas Latvijā
6 stundas
LE
LETA
Latvijā
Slimnīca nāk klajā ar izmeklēšanā secināto par smagi piekauto krāslavieti, kurš mira slimnīcā
11 stundas
SK
Skaties.lv
Latvijā
VIDEO: “Tas ir krājies gadus divus un vairāk.” Ozolnieki lūdz novirzīt lidmašīnu ceļus
5 stundas
LA
LA.LV
Sports
Samoilovs/Šmēdiņš sasniedz pusfinālu
5 stundas
LE
LETA
Dabā
Latvijai tuvojas anticiklona centrs. Jaunākā laika prognoze svētdienai
7 stundas